Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

PRO-LOG S.A. - Informacja o osobach mających dostęp do informacji poufnych (11/2014)

PRO-LOG S.A. - Informacja o osobach mających dostęp do informacji poufnych (11/2014)
Share
d45i5zz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
PRO-LOG S.A.
Temat
Informacja o osobach mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu dzisiejszym od Prezesa EBC Solicitors S.A. - Adama Osińskiego , będącego jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, powziął informację o dokonanych przez EBC Solicitors S.A. transakcjach zbycia akcji Emitenta. Z przekazanej informacji wynika , że EBC Solicitors S.A. w dniu 19 września 2014 roku dokonała zbycia 390 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączną kwotę 2.765,10 zł Transakcji dokonano na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie o zbyciu 16.10.14.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Dariusz Jarmiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz