Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

PRO-LOG S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2013)

PRO-LOG S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2013)
Share
d2emy1g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-22
Skrócona nazwa emitenta
PRO-LOG S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie ( "Spółka" lub "Emitent"), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym przekazuje informację, iż Dariusz Jarmiński - Prezes Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poinformował Emitenta, że w dniu 19 lipca 2013 roku osoba powiązana z Prezesem Zarządu tj. akcjinariusz Lucidos Ordo Ltd dokonał na rynku transakcji zbycia 598 akcji Spółki za kwote 4.186 zł ( cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych ) po średniej cenie zbycia 7,00 zł ( siedem złotych) za akcję Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRO-LOG S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
+48 22 266 88 10 +48 22 266 88 25
(telefon) (fax)
biuro@pro-log.com.pl
(e-mail) (www)
838-14-95-154 750088480
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Dariusz Jarmiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g