Trwa ładowanie...
d9dvvwm
espi

PRÓCHNIK - RB 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (1/2013)

PRÓCHNIK - RB 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (1/2013)
Share
d9dvvwm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Próchnik S.A. zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartosciowych oraz warunków uznawania za równowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomosci terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: 1. Raporty okresowe za rok 2012: - Raport roczny za rok 2012 ? 19 marca 2013 2. Raporty okresowe za rok 2013: - Raport kwartalny za I kwartał 2013 ? 14 maja 2013 - Raport półroczny za rok 2013 ? 30 sierpnia 2013 - Raport kwartalny za III kwartał 2013 ? 12 listopada 2013 Zgodnie z § 101 pkt 2 Rozporzadzenia Emitent nie bedzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. Zgodnie z § 102 pkt 1 Rozporzadzenia Emitent nie bedzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kilińskiego 228
(ulica) (numer)
042 683 66 05 042 683 66 06
(telefon) (fax)
prochnik@prochnik.com www.prochnik.com.pl
(e-mail) (www)
728-013-21-71 004311429
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9dvvwm

Podziel się opinią

Share
d9dvvwm
d9dvvwm