Trwa ładowanie...
d7kj2qe

PRÓCHNIK - RB 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (1/2013)

PRÓCHNIK - RB 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (1/2013)

Share
d7kj2qe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Próchnik S.A. zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartosciowych oraz warunków uznawania za równowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomosci terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: 1. Raporty okresowe za rok 2012: - Raport roczny za rok 2012 ? 19 marca 2013 2. Raporty okresowe za rok 2013: - Raport kwartalny za I kwartał 2013 ? 14 maja 2013 - Raport półroczny za rok 2013 ? 30 sierpnia 2013 - Raport kwartalny za III kwartał 2013 ? 12 listopada 2013 Zgodnie z § 101 pkt 2 Rozporzadzenia Emitent nie bedzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. Zgodnie z § 102 pkt 1 Rozporzadzenia Emitent nie bedzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7kj2qe

| | | PRÓCHNIK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-124 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | prochnik@prochnik.com | | www.prochnik.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7kj2qe

Podziel się opinią

Share
d7kj2qe
d7kj2qe