Trwa ładowanie...
d2u1407
espi

PRÓCHNIK - RB 12/2012- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Próchnik S.A. (12/2012)

PRÓCHNIK - RB 12/2012- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Próchnik S.A. (12/2012)

Share
d2u1407

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 12/2012- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Próchnik S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Spółka") informuje, że na mocy Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołany został Pan Tadeusz Grabowski. Natomiast na mocy Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołany został Pan Radosław Maculewicz. Jednocześnie na mocy Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Jerzy Krawiec. Natomiast na mocy Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Mariusz Omieciński. Pan Jerzy Krawiec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania - magistrem zarządzania finansami. Pan Jerzy Krawiec posiada świadectwo kwalifikacji MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pan Jerzy Krawiec pełni funkcję
Wiceprezesa Zarządu Scanmed Multimedis S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu Scan Development Sp. z o.o. Zasiadał w Zarządach spółek Scanmed S.A. w Krakowie, Mostostal Wrocław S.A., Vistula & Wólczanka S.A. w Krakowie, Wólczanka S.A. w Łodzi - Sokółka Okna i Drzwi S.A. w Sokółce. Ponadto Pan Jerzy Krawiec pełnił funkcję Dyrektora Finansowego między innymi w Spółce Okna i Drzwi S.A. w Sokółce, Marko Sp. z o.o. oraz Zakładach Przemysłu Sklejek S.A. w Białymstoku. Pan Jerzy Krawiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Próchnik S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Krawiec nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Mariusz Omieciński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej - magistrem ekonomii (Finanse i Bankowość). Od września 2011 r. pełni funkcję członka
zarządu Black Lion NFI S.A.. Ponadto pełni funkcję dyrektora finansowego Firmy Zarządzającej Black Lion NFI oraz dyrektora inwestycyjnego funduszu powołanego z udziałem Krajowego Funduszu Kapitałowego. Jest członkiem zarządu spółek SOHO Factory sp. z o.o. oraz Kolejowa Invest sp. z o.o. Był również członkiem zarządu w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o., wiceprezesem zarządu Scanmed Multimedis S.A., członkiem zarządu Galeria Centrum Sp. z o.o. i zajmował stanowisko z-cy dyrektora finansowego spółek Vistula&Wólczanka S.A. oraz Wólczanka S.A. oraz dyrektora finansowego w Hollywood Video Sp. z o.o. Mariusz Omieciński ma wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwach, w tym w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, finansowania inwestycji i transakcji kapitałowych. Pełni funkcję członka rady nadzorczej Browar Gontyniec S.A., Scanmed Multimedis S.A., Scan Development sp. z o.o., VIS Investments sp. z o.o. SKA. Pan Mariusz Omieciński nie prowadzi działalności
konkurencyjnej wobec Próchnik S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mariusz Omieciński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u1407

| | | PRÓCHNIK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-124 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | prochnik@prochnik.com | | www.prochnik.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u1407

Podziel się opinią

Share
d2u1407
d2u1407