Trwa ładowanie...
d4glhzb
d4glhzb

Program konwergencji: Deficyt 'general government' wyniesie 2,6% PKB w 2016 r.

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019", którego częścią jest aktualizacja programu konwergencji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W aktualizacji rząd prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2016 r. wyniesie 2,6% PKB, a następnie: 2,9% PKB w 2017 r., 2,0% PKB w 2018 r. i 1,3% PKB w 2019 r.
Share
d4glhzb

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. oszacowano na 52% PKB. Przewiduje się, że wzrośnie on w 2017 r. do 52,5% PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać i osiągnie 52% PKB w 2018 r. i 50,4% PKB w 2019 r., podano także w komunikacie.

"Prognoza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych opiera się na scenariuszu, który uwzględnia efekty już wdrożonych rozwiązań, np. programu rodzina 500+ oraz planowanych działań, których kształt jest już znany i można było dokonać oceny ich skutków" - czytamy dalej w materiale.

Jak podało CIR, przewidziano także realizację działań mających na celu walkę z oszustwami podatkowymi. Pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2019 obejmuje w szczególności reformę administracji podatkowej i celnej, uszczelnienie przepisów podatkowych oraz wyposażenie wskazanych instytucji w nowoczesne narzędzia informatyczne do wykrywania i zwalczania wyłudzeń podatków. Wzrost dochodów podatkowych przyczyni się do spadku deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w horyzoncie czasowym wskazanym w programie.

d4glhzb

"W dokumencie przedstawiono również aktualne propozycje zmian dotyczące ustawowego wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku dochodowego oraz ich potencjalny wpływ na sektor instytucji rządowych i samorządowych" - czytamy także.

W komunikacie podkreślono, że celem polityki budżetowej będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu.

"Rozwiązania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, w tym działania, które mają realizować Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, będą wdrażane w sposób, który nie naruszy stabilności finansów publicznych. W szczególności respektowane będą regulacje unijne zapisane w Pakcie Stabilności i Wzrostu, jak również uwarunkowania określone w krajowych przepisach, w tym głównie ograniczenia wynikające ze stosowania stabilizującej reguły wydatkowej" - podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)

d4glhzb

Podziel się opinią

Share
d4glhzb
d4glhzb