Trwa ładowanie...
d4de5k8
d4de5k8

Program konwergencji: Wzrost PKB wyniesie 3,8% w 2016 i 3,9% 2017 r.

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) -  Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019", którego częścią jest aktualizacja programu konwergencji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W aktualizacji rząd prognozuje wzrost gospodarczy w 2016 r. na poziomie 3,8%, a następnie 3,9% w 2017 r., 4% w 2018 r. i 4,1% w 2019 r. 
Share
d4de5k8

Jak podało CIR, podstawowym czynnikiem wzrostu PKB pozostanie prywatny popyt krajowy, w tym spożycie gospodarstw domowych wspierane przez postępującą poprawę sytuacji na rynku pracy i skutki programu rodzina 500+.

"Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost gospodarczy będą inwestycje - w związku z oczekiwanym przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych i utrzymującym się na relatywnie niskim poziomie kosztem kapitału. Na wzrost PKB korzystnie wpłyną także działania rządu prowadzące do przekształcenia polskiej gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy, z innowacyjnym sektorem wytwórczym oraz nowoczesnym sektorem usług" - czytamy w komunikacie.

Według CIR, do 2015 r. polityka makroekonomiczna prowadzona była w warunkach ujemnej, lecz domykającej się luki produktowej. Luka produktowa, czyli różnica między obserwowanym i potencjalnym PKB, domknie się w 2016 r. i pozostanie na poziomie zerowym do 2019 r. Pomimo domknięcia luki produktowej, presja inflacyjna w 2016 r. pozostaje bardzo ograniczona. Utrzymujące się niskie ceny surowców energetycznych istotnie ograniczają presję kosztową, poziom cen żywności ciągle pozostaje niski, podano w materiale.

d4de5k8

"W związku z tym oczekuje się, że w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4% w stosunku do 2015 r., a w latach kolejnych wskaźnik CPI wyniesie: 1,3% w 2017 r., 1,8% w 2018 r. i 2,2% w 2019 r." - czytamy również.

Równocześnie szacuje się, że w 2016 r. stopa bezrobocia (według metodologii Eurostatu) spadnie do 6,6%, a w 2017 r. ukształtuje się na poziomie 6,2%, aby do 2019 r. zmniejszyć się do 5,5%, podano także.

(ISBnews)

d4de5k8

Podziel się opinią

Share
d4de5k8
d4de5k8