Trwa ładowanie...
d3xv5ew

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,4% w 2015 r. i do 6,8% w 2016 r.

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 7,4% na koniec tego roku (z 9% na koniec ub.r.) i dalej do 6,8% na koniec 2016 r. oraz do 6,7% rok później, wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Share
d3xv5ew

W lipcowej projekcji bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2015-2017 wyniesie odpowiednio: 7,8%, 7,3% i 6,9%.

"Niemal w całym horyzoncie projekcji dynamika liczby pracujących będzie zbliżona do zera. Niska dynamika liczby pracujących wiąże się ze, sprzyjającym wzrostowi wydajności pracy, prognozowanym przyspieszeniem tempa wzrostu TFP oraz kapitału produkcyjnego. W tym samym kierunku oddziałują również, wynikające z historycznie niskiej stopy bezrobocia, narastające problemy z dopasowaniem wymagań pracodawców i kwalifikacji pracowników, wydłużające czas potrzebny firmom na znalezienie pracownika i bezrobotnym na znalezienie pracy" - podał NBP.

NBP przewiduje, że liczba pracujących wzrośnie o 0,9% w tym, natomiast w przyszłym roku pozostanie stabilna (0,0%) i podobnie w 2017 r. (po wzroście o 1,9% w ub.r.).

d3xv5ew

Pomimo istotnego wyhamowania w II poł. 2015 r. tempa wzrostu pracujących, a następnie stabilizacji poziomu zatrudnienia w latach 2016- 2017, w horyzoncie projekcji spadać będzie stopa bezrobocia BAEL.

"Spadek ten wynika z obniżania się liczby osób aktywnych zawodowo, związanego z kontynuacją trendów demograficznych obserwowanych w ostatnich latach, tj. zmniejszania się liczebności roczników wchodzących na rynek pracy oraz migracji" - czytamy także.

Według centralnej ścieżki projekcji, stopa bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2015-2017 odpowiednio: 7,8%, 7,5% i 7,0% (wobec 9,0% w 2014 r.).

"Spadek stopy bezrobocia przyczyni się do przyspieszenia tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń, które jednak do końca horyzontu projekcji pozostanie na relatywnie niskim poziomie, poniżej wielkości obserwowanych w okresie przed wybuchem światowego kryzysu finansowego. Presję płacową ograniczać będzie spadek stopy bezrobocia równowagi, a także niska inflacja CPI, zmniejszająca skalę żądań płacowych zgłaszanych przez pracowników" - czytamy w raporcie.

d3xv5ew

Według NBP, na scenariusz umiarkowanego wzrostu płac wskazuje niski i stabilny udział przedsiębiorstw deklarujących nasilanie się nacisków na wzrost wynagrodzeń w badaniach ankietowych NBP . W rezultacie, dynamika jednostkowych kosztów pracy będzie w latach 2015-2017 stopniowo rosnąć, ale dopiero pod koniec horyzontu prognozy przekroczy poziom 2,5% r/r.

Według projekcji, jednostkowe koszty pracy zwiększą się o 1,1% w 2015 r. i o 1,5% w 2016 r. oraz o 2,4% w 2017 r. Towarzyszyć temu będzie wzrost wydajności pracy - odpowiednio o: 2,5%, 3,3% i 3,5% (wobec 1,5% w 2014 r.).

(ISBnews)

d3xv5ew

Podziel się opinią

Share
d3xv5ew
d3xv5ew