Trwa ładowanie...
budownictwo

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego ujrzy światło dzienne w drugim kwartale

W drugim kwartale tego roku resort infrastruktury i budownictwa opublikuje nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W trzecim kwartale planowane jest natomiast skierowanie wszystkich projektów związanych z kodeksem do Sejmu - zapowiada ministerstwo.

Share
Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego ujrzy światło dzienne w drugim kwartale
Źródło: Fotolia, Fot: tobisto
d427rj1

- Celem nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym - zapowiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas seminarium "Problemy planistyczne - wiosna 2017 roku".

Dodał, że resort jest pewien, iż "po wejściu w życie kodeksu przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej zostaną wyeliminowane, a proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych będzie efektywny i transparentny".

Podczas spotkania wiceminister mówił też o jakości uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazał na występujące problemy związane z lokalizowaniem inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, w tym m.in. na brak infrastruktury społecznej i transportowej, czy też na brak wodociągów i kanalizacji na terenach, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe oraz na częste grodzenie osiedli bloków mieszkalnych bez zapewnienia odpowiedniego dostępu.

d427rj1

Znikną decyzje o warunkach zabudowy, pojawi się nowy dokument

Zgodnie z przepisami nowego kodeksu, plan miejscowy będzie głównym narzędziem realizacji polityki przestrzennej w gminie. "Kodeks przewiduje rezygnację z wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozstrzygnięcie o dopuszczalności lokalizacji inwestycji w przypadku braku planu miejscowego nastąpi w ramach nowo wprowadzonej instytucji zgody inwestycyjnej, po ustaleniu zgodności inwestycji ze studium rozwoju przestrzennego gminy" - czytamy w komunikacie prasowym.

Ponadto, projekt kodeksu wprowadzi rozwiązania wyznaczające zasady współpracy organów samorządu terytorialnego z inwestorami. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł zawrzeć umowę urbanistyczną nakładającą na inwestora, w razie uchwalenia miejscowego planu umożliwiającego realizację planowanego przez inwestora przedsięwzięcia, obowiązek sfinansowania lub wykonania i nieodpłatnego przekazania gminie inwestycji powiązanych z przedsięwzięciem planowanym przez inwestora, przede wszystkim infrastruktury technicznej.

- Kodeks wprowadzi uczciwe zasady finansowania urbanizacji i dostosowanie procedur administracyjnych do "ciężaru gatunkowego" inwestycji - powiedział Żuchowski. Podkreślił, że "inwestycje publiczne będą planowane przy większym poszanowaniu ładu przestrzennego i społeczności lokalnych".

Żuchowski poinformował także, że "nowe przepisy kodeksu zastąpią opłatę planistyczną i adiacencką jednolitą opłatą infrastrukturalną".

d427rj1

OZI jak SSE

Elastyczne inwestowanie zgodnie z nowymi przepisami KUB mają zapewnić obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). Jak podkreślono w informacji prasowej resortu, o wprowadzenie rozwiązania uelastyczniającego procedury apelowało wiele środowisk. "OZI umożliwią realizowanie dużych przedsięwzięć, wymagających koordynacji prac na etapie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz realizacji inwestycji. Grunty zabezpieczone w planach jako OZI mają czekać na firmy czy ich konsorcja, z którymi następnie mają być zawierane umowy urbanistyczne" - wyjaśniło MIB.

W komunikacie wskazano, że "OZI mają być zabudowywane szybciej i prościej niż w normalnym trybie, i pod konkretne potrzeby zainteresowanego budową biznesu". "Będą więc funkcjonowały podobnie do specjalnych stref ekonomicznych" - wskazano.

Wróci zawód urbanisty

Wiceminister budownictwa poinformował, że MIB podjęło także prace nad przywróceniem zawodu urbanisty.

Odpowiednie regulacje dotyczące zawodu urbanisty zawarte zostaną w opracowywanej ustawie o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Resort zapowiada, że ustawa wprowadzi obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz ureguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących ten zawód. Uprawnienia w zawodzie urbanisty będą wydawane po złożeniu egzaminu państwowego. Obecnie rozpatrywany jest wniosek o wpis tego projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu.

d427rj1

Organizowane dwa razy w roku seminarium "Problemy planistyczne" jest kontynuacją cyklu spotkań poświęconych problematyce gospodarki przestrzennej organizowanego przez urbanistów. Seminarium adresowane jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w urzędach gmin i miast oraz w innych organach administracji publicznej, a także w biurach urbanistycznych.

d427rj1

Podziel się opinią

Share
d427rj1
d427rj1