Trwa ładowanie...
d3yle7y

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (101/2011)

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (101/2011)

Share
d3yle7y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki 4energy S.A. (Zawiadamiający) zawiadomienie, że w okresie od 28 listopada do 5 grudnia 2011 roku zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej do poziomu 9,76%. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w efekcie transakcji zakupu i sprzedaży akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej przeprowadzonych zarówno na rynku regulowanym jak i na podstawie umów cywilno-prawnych. Przed zmianą spółka 4energy S.A. posiadała 24.368.230 akcji stanowiących 10,92% udziału w kapitale zakładowym, dających 24.368.230 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 10,79 % w ogólnej liczbie głosów. Obecnie spółka 4energy S.A. posiada 22.034.896 akcji stanowiących 9,87%
udziału w kapitale zakładowym, dających 22.034.896 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Zawiadamiający poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza zarówno kupować jak i sprzedawać akcje Spółki w celu zmaksymalizowania w długim terminie wartości posiadanego pakietu. Oświadczył ponadto, że nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yle7y

| | | PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2075600 | | 032 2075603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pronox@pronox.com | | www.pronox.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2011-12-07 Tomasz Minkina Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yle7y

Podziel się opinią

Share
d3yle7y
d3yle7y