Trwa ładowanie...
d464b0l
espi

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi. (94/2011)

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi. (94/2011)
Share
d464b0l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu dzisiejszym Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie przepisu art. 20 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.) złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu papierami wartościowymi Spółki w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. W dniu 3 listopada 2011 roku na zgromadzeniu wierzycieli Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach odroczył do dnia 2 grudnia 2011 roku głosowanie nad propozycjami układowymi złożonymi przez upadłego w postępowaniu upadłościowym Spółki prowadzonym pod sygnaturą akt. X GUp 26/09/3. Wniosek Spółki dotyczy zawieszenia obrotu papierami wartościowymi Spółki w dniu 2 grudnia 2011 roku do chwili wydania przez Sąd postanowienia w przedmiotowej sprawie, o czym Spółka bezzwłocznie poinformuje w formie raportu bieżącego. Zgodnie z zapisem § 34
Regulaminu Giełdy Spółka niezwłocznie poda do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu obrotu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
(pełna nazwa emitenta)
PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 2075600 032 2075603
(telefon) (fax)
pronox@pronox.com www.pronox.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2011-12-01 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d464b0l

Podziel się opinią

Share
d464b0l
d464b0l