Trwa ładowanie...
d1x9lpw
d1x9lpw
espi

PRYMUS S.A. - Informacja o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA Prymus S.A. (17/2...

PRYMUS S.A. - Informacja o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA Prymus S.A. (17/2013)
Share
d1x9lpw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRYMUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA Prymus S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) od Akcjonariusza, Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A.") o przekroczeniu przez Gamrat S.A. progu 25% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA Prymus S.A. Przekroczenie progu 25% nastąpiło w wyniku nabycia przez Gamrat S.A. w dniu 12 marca 2013 r., na podstawie umowy sprzedaży, poza rynkiem NewConnect 1 533 472 akcji spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach. Gamrat S.A. informuje, że przed powyższym nabyciem posiadała 1 533 471 akcji Spółki, stanowiących 15,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniało do wykonywania 1 533 471 głosów z akcji Spółki (tj. 15,33% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Po nabyciu, posiadana przez Gamrat S.A. liczba akcji Spółki stanowi 30,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co uprawnia do wykonywania 3 066 943 głosów z akcji Spółki (tj. 30,67% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Gamrat S.A. informuje ponadto, że w okresie 12 m-cy od złożenia niniejszego zawiadomienia, nie wyklucza dalszych transakcji kupna akcji Spółki. Gamrat S.A. zawiadamia jednocześnie, iż nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz że nabycie akcji Spółki nie nastąpiło w związku z posiadaniem akcji Spółki w sytuacji, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRYMUS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100 Tychy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turyńska 101
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9540009883 272285799
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Beata Bernaś Prokurent Beata Bernaś

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9lpw

Podziel się opinią

Share
d1x9lpw
d1x9lpw