Trwa ładowanie...
d1avnfy
espi

PRYMUS S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (8/2013)

PRYMUS S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (8/2013)
Share
d1avnfy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
PRYMUS S.A.
Temat
Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej ? p. Adriana Moski, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adrian Moska zawiadamia, iż w dniu 23 stycznia 2013 r. nabył 5.875 akcji Spółki po średniej cenie 1,95 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRYMUS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100 Tychy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turyńska 101
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9540009883 272285799
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Beata Bernaś Prokurent Beata Bernaś

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1avnfy

Podziel się opinią

Share
d1avnfy
d1avnfy