Trwa ładowanie...
d6b71ij
d6b71ij
espi

PRYMUS S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5/2015)

PRYMUS S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5/2015)
Share
d6b71ij

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRYMUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Prymus S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 05 stycznia 2015 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1,2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), sporządzone przez ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: ?Na podstawie art. 69 ust. 1,2 i 4 ?Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych? (Dz.U. nr 184 poz. 1539) Zarząd ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa informuje, iż w wyniku nabycia w dniu 30.12.2014 roku w transakcji pakietowej sesyjnej 290.000 szt. akcji Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (?Spółka?), ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przekroczyła 5% udział w ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję, iż ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa obecnie posiada 541.900 akcji Prymus S.A., stanowiących 5,70% kapitału zakładowego Spółki, co upoważnia do wykonywania 541.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 5,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Prymus S.A. Przed dokonaniem ww. transakcji ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa posiadała 251.900 akcji Prymus S.A., stanowiących 2,65% kapitału zakładowego, co upoważniało do 251.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiło 2,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRYMUS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100 Tychy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turyńska 101
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9540009883 272285799
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Ewa Kobosko Prezes Zarządu Ewa Kobosko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6b71ij

Podziel się opinią

Share
d6b71ij
d6b71ij