Trwa ładowanie...
duwe3ul
espi

PRYMUS S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5/2015)

PRYMUS S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5/2015)

Share
duwe3ul

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRYMUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Prymus S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 05 stycznia 2015 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1,2 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), sporządzone przez ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia: ?Na podstawie art. 69 ust. 1,2 i 4 ?Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych? (Dz.U. nr 184 poz. 1539) Zarząd ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa informuje, iż w wyniku nabycia w dniu 30.12.2014 roku w transakcji pakietowej sesyjnej 290.000 szt. akcji Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (?Spółka?), ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przekroczyła 5% udział w ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informuję, iż ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa obecnie posiada 541.900 akcji Prymus S.A., stanowiących 5,70% kapitału zakładowego Spółki, co upoważnia do wykonywania 541.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowi 5,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Prymus S.A. Przed dokonaniem ww. transakcji ?Sobik? Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. Spółka Komandytowa posiadała 251.900 akcji Prymus S.A., stanowiących 2,65% kapitału zakładowego, co upoważniało do 251.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiło 2,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duwe3ul

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRYMUS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-100 | | Tychy | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Turyńska | | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9540009883 | | 272285799 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Ewa Kobosko Prezes Zarządu Ewa Kobosko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duwe3ul

Podziel się opinią

Share
duwe3ul
duwe3ul