Trwa ładowanie...
d1ftz1z
espi

PRYMUS S.A. - Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych ( ...

PRYMUS S.A. - Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych (12/2015)
Share
d1ftz1z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
PRYMUS S.A.
Temat
Zbycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prymus S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 26.03.2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej ? Pani Anny Pawlak, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Panią Anną Pawlak, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia, iż Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (?Gamrat S.A.?), w której Pani Anna Pawlak jest członkiem organów nadzorujących, w dniu 19.03.2015 roku sprzedała podczas transakcji pakietowej sesyjnej 84.400 akcji Spółki po średniej cenie 4,73 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRYMUS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100 Tychy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turyńska 101
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9540009883 272285799
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Ewa Kobosko Prezes Zarządu Ewa Kobosko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ftz1z

Podziel się opinią

Share
d1ftz1z
d1ftz1z