Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
20-10-2015 11:32

Przedsiębiorca w gąszczu możliwości, czyli… dokąd po dotacje na innowacje?

Do kogo po wsparcie ma pójść przedsiębiorca zatrudniający 50 pracowników, aby założyć swój pierwszy „lab”? Czy na założenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie wystarczą 2 mln zł wkładu własnego? Co zrobić, gdy nasza firma urosła do 100 pracowników, mamy już zapewnioną infrastrukturę badawczo-rozwojową, a chcemy wybudować fabrykę? Odpowiedzi na te i inne nurtujące przedsiębiorców pytania padły w trakcie debaty „Źródła finansowania innowacji badań i rozwoju 2014-2020”, która odbyła się 7 października 2015 podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza.

Przedsiębiorca w gąszczu możliwości, czyli… dokąd po dotacje na innowacje?Źródło: materiał partnera, fot: materiały partnera
d3ag1f0

Przedsiębiorca w gąszczu możliwości, czyli… dokąd po dotacje na innowacje?

Do kogo po wsparcie ma pójść przedsiębiorca zatrudniający 50 pracowników, aby założyć swój pierwszy „lab”? Czy na założenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie wystarczą 2 mln zł wkładu własnego? Co zrobić, gdy nasza firma urosła do 100 pracowników, mamy już zapewnioną infrastrukturę badawczo-rozwojową, a chcemy wybudować fabrykę? Odpowiedzi na te i inne nurtujące przedsiębiorców pytania padły w trakcie debaty „Źródła finansowania innowacji badań i rozwoju 2014-2020”, która odbyła się 7 października 2015 podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza.

Dyskusję o źródłach finansowania innowacji przeprowadzono z przedstawicielami najważniejszych instytucji dysponujących funduszami i wdrażających programy wspierane przez środki z UE na lata 2014-2020. Na scenie Forum pojawili się: Partycja Zielińska – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Mariusz Frankowski – dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Łukasz Jasek – dyrektor Działu Programowania i Projektów Systemowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Izabela Wójtowicz – dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz – dyrektor Pionu Funduszy Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, Arkadiusz Lewicki – dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Patrycja Zeszutek – zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki. Debatę moderował Michał Gwizda z Crido Taxand.

Podczas debaty przedstawione zostały możliwości, jakie w dziedzinach wdrażania innowacji oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych dają przedsiębiorcom najważniejsze w tym obszarze, przeznaczone na lata 2014-2020 programy UE, czyli realizowany na poziomie krajowym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz dedykowany przedsiębiorcom działającym na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.Debata o finansowaniu innowacji dostępna jest online: https://www.youtube.com/watch?v=x6CFxS6xvSc

d3ag1f0

Przykładowe instrumenty finansowe, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy w nowej perspektywie, to m.in.: „Bony na innowacje” (MJWPU); „Badania na rynek” (PARP); „Kredyt na innowacje technologiczne” (BGK)
; granty na stworzenie centrum badawczo-rozwojowego (MG); fundusz inwestycyjny ARP Venture i Platforma Transferu Technologii (ARP), a także programy sektorowe i instrumenty zwrotne również dla konsorcjów naukowo-przemysłowych (NCBiR) oraz programy ramowe (Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej).

Zróżnicowane kryteria wejścia do programów, różne instytucje udzielające wsparcia – wszystko to sprawia, że nie tak łatwo dobrać potencjalny program wpisujący się w potrzeby przedsiębiorców. W ramach tegorocznego Forum zaproszeni eksperci zaproponowali pięć najatrakcyjniejszych programów wsparcia w tym obszarze.

1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (Działanie 2.1 PO IR | Ministerstwo Gospodarki)

Do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i rozwoju nowych produktów czy technologii niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego. Na potrzebę tę odpowiada program Ministerstwa Gospodarki – w jego ramach do końca października można zgłaszać do dofinansowania projekty polegające na zakupie / wytworzeniu infrastruktury dedykowanej działalności B+R. Wymagane jest poniesienie co najmniej 2 mln zł kosztów inwestycyjnych i dość precyzyjne określenie agendy badawczej, która będzie docelowo realizowana w ramach tworzonego centrum B+R. Preferowane są projekty zakładające współpracę z jednostkami naukowymi.

2. Badania na rynek (Działanie 3.2.1 PO IR | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

Program skierowany do podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego można uzyskać bezzwrotną dotację na realizację projektów dotyczących wdrożenia do działalności gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. W rezultacie realizowanej inwestycji wnioskodawca powinien wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty, o istotnym potencjale komercyjnym. Minimalna wartość projektu w przypadku tego instrumentu wynosi 10 mln zł. Trwający obecnie konkurs trwa do 28 października.

d3ag1f0

3. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (Działanie 1.2 RPO WM | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) oraz Bony na innowacje (Działanie 2.3.2 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

W grudniu w MJWPU rozpocznie się konkurs, w którym mazowieccy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli uzyskać „bony” pozwalające rozpocząć współpracę z jednostkami naukowymi lub zdobyć doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Wyniki prac zrealizowanych na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową mogą stanowić następnie przedmiot projektu o charakterze wdrożeniowym. Dofinansowywane będą projekty na mniejszą skalę, bo do wartości kilkudziesięciu tys. zł. Pula przeznaczona na cały konkurs to 20,6 mln zł.

Podobny instrument w swojej ofercie, nie zawężony wyłącznie do podmiotów z Mazowsza, posiada w swojej ofercie również PARP (Działanie 2.3.2 PO IR) – w tym przypadku wnioskodawca (również MŚP) może uzyskać wsparcie na zakup usługi związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego. Usługa musi być realizowana przez jednostkę naukową. Konkurs, w ramach którego można liczyć na wsparcie w wysokości do 320 tys. zł, potrwa do końca roku.

4. Kredyt technologiczny (Działanie 3.2.2 PO IR | Bank Gospodarstwa Krajowego)

Dobrze znane małym i średnim przedsiębiorcom działanie, w ramach którego można uzyskać do 6 mln premii technologicznej, z przeznaczeniem na spłatę kredytu komercyjnego zaciągniętego dla potrzeb sfinansowania inwestycji technologicznych, zakładających wdrożenie nowych technologii oraz prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub usług.

5. Szybka ścieżka (Działanie 1.1.1 PO IR | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Największy instrument w puli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dedykowany projektom badawczo-rozwojowym. Otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości i branży, w której działają. Do tego nabór wniosków prowadzony w otwartej formule, co oznacza de facto możliwość złożenia aplikacji w każdym momencie. Mimo ambitnego progu wejścia do konkursu (2 mln zł kosztów związanych z prowadzonymi badaniami) konkurs cieszący się olbrzymim zainteresowaniem – wystarczy powiedzieć, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy naboru wniosków złożono w jego ramach niemal tysiąc wniosków o dofinansowanie.

d3ag1f0

Forum Rozwoju Mazowsza organizowane jest już od sześciu lat i stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed stołecznym regionem w kontekście przyjętych programów unijnych. 6. Forum Rozwoju Mazowsza stanowiło część kampanii prowadzonej przez województwo mazowieckie w ramach nowego rozdania środków unijnych. – _ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych tylko w 2015 r. uruchomi 16 naborów w programie RPO WM 2014-2020, dysponując tym samym ok. 460 mln zł. Zagadnienia poruszane na Forum, punkty informacyjne oraz prowadzone przez specjalistów warsztaty dostarczyły potencjalnym beneficjentom wielu przydatnych informacji na temat tworzenia skutecznych wniosków o dofinansowanie oraz zasad ich przyznawania _ – zauważa Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, organizator Forum.

Więcej informacji o zagadnieniach poruszanych na tegorocznym Forum, w tym także dostępne online, najciekawsze debaty z 6. edycji można znaleźć na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu.

(fot. sponsorowane)
Źródło: (fot. sponsorowane)
d3ag1f0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ag1f0