Trwa ładowanie...
d39w6i7
d39w6i7

Przegląd informacji ze spółek

Przychody Grupy Hotelowej Orbis zwiększyły się o 3,4% r/r do 530,9 mln zł w I-III kw. br., przy wzroście średniej ceny za pokój o 0,7% r/r, podała spółka. W samym III kw. przychody wzrosły o 3,9% r/r do 204,2 mln zł.
Share
d39w6i7

Grupa Kapitałowa PGNiG sprzedała 262 tys. ton ropy naftowej w III kwartale 2014 roku wobec 255 tys. ton w analogicznym okresie 2013 roku. Sprzedaż gazu ziemnego wyniosła 3,55 mld m3 w III kwartale 2014 r., wobec 2,95 mld m3 rok wcześniej, wynika z szacunkowych danych spółki.

Polkomtel ocenia pozytywnie fakt ogłoszenia przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresów 800 i 2600 MHz, podała spółka. Zdaniem operatora, warunki ogłoszonej aukcji zmierzają we właściwym kierunku i dają potencjał na korzystne rozwiązania dla rynku telekomunikacyjnego w obszarze rozdysponowania częstotliwości na potrzeby szybkiego Internetu LTE.

Spółka zależna PA Nova - PA Nova Parki Handlowe - zawarła z Peppercorn 7 umowę sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem parku handlowego położonych w Andrychowie oraz w Stalowej Woli, podała spółka.

d39w6i7

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny VIGO System sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, poinformował prezes Mirosław Grudzień. Według niego spółka planuje przeprowadzić publiczną ofertę i zadebiutować na rynku głównym warszawskiej giełdy jeszcze przed końcem tego roku.

Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał postanowienie o wstrzymaniu skuteczności wyroku sądu okręgowego, nakazującego mBankowi wypłatę odszkodowania ponad 1,2 tys. klientom, którzy zawarli z nim umowy o kredyt hipoteczny, do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez bank, poinformował bank w komunikacie.

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 8:1, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 16 października.

Przychody grupy AmRest wzrosły o 9,9% r/r do 765,2 mln zł w III kw. 2014 r., zaś w walutach lokalnych sprzedaż zwiększyła się o 13,9% r/r, wynika ze wstępnych wyników sprzedaży podanych przez grupę.

d39w6i7

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Point Group ustaliło nową cenę nominalną akcji na 10 zł oraz zdecydowało o scaleniu akcji w stosunku 10:1, podała spółka. Celem tej decyzji jest usunięcie spółki z "listy alertów" GPW.

Sąd zmienił sposób postępowania upadłościowego Dolnośląskich Surowców Skalnych na likwidacyjny z układowego, podała spółka.

Poczta Polska mocno stawia na budowę sieci samoobsługowych urządzeń nadawczo-odbiorczych. W przyszłym roku powstanie ich kilkakrotnie więcej niż 36 kiosków nadawczych uruchomionych w tym roku. Ponadto w ramach rozwijania sprzedaży produktów związanych z komunikacją Poczta zaoferuje w 2015 r. także telefony komórkowe, poinformował agencję ISBnews członek zarządu PP Janusz Wojtas.

Konsorcjum Erbudu, PBDI (jego spółki zależnej w 94,27%) oraz Electrum zawarło z Wiatromilem warunkową umowę na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu farmy wiatrowej w miejscowościach Banie i Kozielice (zachodniopomorskie), podała spółka. Całkowita wartość umowy to 250,74 mln zł netto, z czego wartość zakresu realizowanego przez Electrum 136,56 mln zł netto, podał Erbud.

d39w6i7

Ronson Development sprzedał do tej pory 127 ze 140 mieszkań w trzecim etapie osiedla Verdis na warszawskiej Woli, którego zakończenie planowane jest na I kw. 2015 r., podała spółka.

Copernicus Securities celuje w przeprowadzenie przynajmniej 3 emisji papierów dłużnych do końca bieżącego roku, poinformowała agencję ISBnews członek zarządu brokera Agnieszka Kwaczyńska.

Arctic Paper oraz jego podmioty zależne zawarły z konsorcjum banków: Pekao, mBank oraz WBK aneks do umowy kredytowej z listopada 2012 r., na mocy którego banki zgodziły się odstąpić od warunku w postaci podwyższenia kapitału zakładowego spółki, podał Arctic Paper. W zamian za to spółka otrzyma pożyczkę w wysokości 10 mln euro od większościowego akcjonariusza Thomasa Onstada.

Przedział cenowy w pierwotnej ofercie publicznej Fenghua SoleTech AG został ustalony na 42,09-50,51 zł za akcję, podała spółka. Oferta obejmuje 1,2 mln nowych akcji, które będą stanowić 10,71% akcji w wolnym obrocie.

d39w6i7

Porozumienie, na mocy którego grupa CEZ otrzyma 100 mln euro rekompensaty za stratę poniesioną przez albańską spółkę zależną CEZ Shperndarje weszło w życie po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, podała spółka.

Jakiekolwiek ewentualne jednostronne działania General Electric, który kontroluje Bank BPH, bez uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) mogłyby być podstawa do działań nadzorczych wobec inwestora nierealizującego zobowiązań, poinformowała Komisja.

Konsorcjum Budimeksu (lider z udziałem 95%) oraz Ferrovial Agroman podpisało z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego, podała spółka. Wartość umowy wynosi 283,41 mln zł netto.

Panattoni Europe rozbuduje o 10.530 m2 halę fabryki Pilkington Automotive Poland w Chmielowie, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) Euro-Park Wisłosan, podało Panattoni.

d39w6i7

BVT S.A., w której 48,89% udziałów posiada Kupiec, podpisała umowę nabycia pakietu wierzytelności o łącznej wartości wynoszącej 59,4 mln zł. Prezes Kupca Leszek Wróblewski uważa, że przyczyni się to do umocnienia struktury firmy i realizacji celu jakim jest windykacja pakietów należności masowych banków w przyszłości.

Komputronik zakończył I etap programu skupu akcji własnych, w którym spółka nabyła łącznie 14.196 akcji za średnią cenę jednostkową wynoszącą 7,52 zł. Akcje te stanową 0,14% kapitału zakładowego Komputronika, podała spółka.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 24,68 mln zł jednostkowego zysku netto w okresie I-III kw. 2014 roku wobec 15,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom maklerski DF Capital liczy, że jeszcze w tym roku wprowadzi na warszawską giełdę kolejną chińską spółkę - tym razem z branży spożywczej. Wartość oferty może sięgnąć ok. 20-25 mln euro, poinformował agencję ISBnews prezes Jarosław Dąbrowski. DF Capital był już oferującym w IPO dwóch spółek z Chin- Peixin oraz JJ Auto. W piątek rozpocznie się oferta kolejnej chińskiej spółki, w której oferującym jest CF Capital - producenta podeszew - Funghua.

d39w6i7

Zarząd PZ Cormay oraz rada dyrektorów Orphee uzgodniły dalszy sposób procedowania w zakresie ustalenia treści umów regulujących bieżące rozliczenia między spółkami. Jest to warunek zawieszający przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa , poinformowała spółka.

FX Energy zakończył prace na odwiercie Karmin-1 w zachodniej Polsce i planuje rozpoczęcie produkcji gazu w tym miejscu na początku 2016 r., podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica zaprzestanie produkcji opon rolniczych z końcem 2014 r., podała spółka. Dębica skupi się na produkcji opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Czeska P3 HoldCo II złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie części mienia Poland Central Unit 1, Europolis Park Błonie, Center Park oraz Alliance Management Company.

Boryszew przyjął program nabycia akcji własnych z terminem rozpoczęcia w dniu 16 października 2014 r. Cena za akcję może wynieść 1-30 zł, podała spółka.

d39w6i7

Podziel się opinią

Share
d39w6i7
d39w6i7