Trwa ładowanie...
d2pr6by
21-03-2016 18:17

Przegląd informacji ze spółek

Rovese odnotowało 225,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 198,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d2pr6by
d2pr6by

NTT System odnotowało 5,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impel odnotował 22,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Torpol odnotował 31,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 25,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) odnotowało 22,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 14,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d2pr6by

Zarząd Pragmo Inkaso zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 r. i przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Unibep zawarł z Dantex - Waryński III umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Jana Kazimierza na terenie dzielnicy Wola w Warszawie za 28,1 mln zł netto, podała spółka.

Unibep zawarł ze spółką Smart City aneks do umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa na osiedlu mieszkaniowym pod nazwą Ursa - Smart City, na mocy którego Unibep zrealizuje I etap tej inwestycji za 35,7 mln zł netto oraz II etap za 31,9 mln zł netto, podała spółka.

Mennica Polska zawarła z Bankiem Republiki Kolumbii umowę dostawy łącznie 418 mln sztuk monet o wartości ok. 18,32 mln USD, podała spółka.

d2pr6by

Akcjonariusze Krynicki Recycling zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 8,13 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 kwietnia.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił spółce Energa Obrót szereg zarzutów związanych z naruszaniem praw konsumentów w związku z ofertą "Gwarancja Stałej Ceny", podał Urząd.

Dekpol zawarł umowę z firmą Trefl na budowę hali produkcyjnej o powierzchni ponad 5 tys. m2 na terenie zakładu inwestora w Gdyni, podała spółka.

Grupa Sare, oprócz wzmacniania pozycji rynkowej dzięki rozwijaniu wewnętrznych projektów, za istotny czynnik wzrostu uważa dostarczanie nowych rozwiązań opartych o big data oraz mobile, co ma służyć m.in. monetyzacji gromadzonych danych, poinformował prezes Tomasz Pruszczyński.

d2pr6by

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Cargill Poland kontroli nad spółką Dossche, podał urząd.

Erbud widzi szansę na kolejny rok poprawy sprzedaży i wyników, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Sama sprzedaż zagraniczna, patrząc na portfel, może wzrosnąć ok. dwukrotnie w 2016 r., dodał.

Dom Development wnioskuje o zmianę kwot zysku netto za 2015 rok przeznaczonych na dywidendę i kapitał zapasowy, podała spółka. Kwota rekomendowanej dywidendy na akcję pozostaje jednak na niezmienionym poziomie 3,25 zł.

Enea będzie kontynuować projekt funduszu venture capital (VC), jednak chce doprecyzować jego strukturę i politykę inwestycyjną, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

d2pr6by

Archicom zadebiutuje na rynku głównym GPW we wtorek, 22 marca, podała spółka.

Enea przygotuje do połowy tego roku założenia do nowej strategii, w ramach której uwzględni utworzenie obszaru wytwarzania po akwizycji LW Bogdanki, politykę państwa i przewidywaną sytuację na rynku, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Pfleiderer Group celuje we wzrost sprzedaży i "niski kilkunastoprocentowy" wzrost zrównoważonej EBITDA w tym roku, poinformował CEO grupy Michael Wolff.

Proces integracji Bogdanki z Eneą nie zakłada zwolnień pracowników, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik.

d2pr6by

Unified Factory celuje w przejście na rynek główny GPW z NewConnect na przełomie 2016/ 2017 roku, poinformował prezes Maciej Okniński.

Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że poziom wydobycia węgla będzie się utrzymywał na poziomie 8,5-9 mln ton w latach 2017-2018, poinformował prezes Zbigniew Stopa.

International Finance Corporation (IFC), będąca częścią grupy Banku Światowego, pożyczy Raiffeisen-Leasing Polska 75 mln USD, na projekt wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poinformowała IFC.

Enea jest zainteresowana aktywami kogeneracyjnymi i przygląda się procesowi zbycia aktywów Edf w Polsce, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

d2pr6by

Portfel zamówień Vistalu Gdynia wynosił 374,3 mln zł w kontraktach podpisanych na koniec 2015 r., z czego 85%, czyli ok. 320 mln zł, przypadało na 2016 r. Ponadto spółka negocjowała zamówienia na łącznie 350,1 mln zł, poinformował wiceprezes Robert Ruszkowski. Rok wcześniej spółka miała zawarte kontrakty na 245,9 mln zł, a negocjowała na 188,2 mln zł.

Ze względu na fakt, że prawdopodobieństwo, iż potencjalna transakcja sprzedaży Banku BPH osiągnie cenę przekraczającą wartość księgową netto jest małe, zarząd banku podjął decyzję o dokonaniu odpisu wartości firmy z bilansu 2015 roku w wysokości 155 mln zł na poziomie banku oraz dodatkowych 761 mln zł na poziomie grupy, wynika z informacji BPH.

Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 2,96% w skali roku do 13,62 TWh w lutym br., wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Briju zaplanowało otwarcie 12-16 sklepów w tym roku, a cała sieć będzie liczyć ok. 45 lokalizacji. Już w lutym i marcu zostały otwarte 3 nowe salony - w Poznaniu, Gliwicach i Głogowie, poinformowała spółka.

EuroRating nadał Grupie Lotos rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja.

Global Cosmed zanotował niższe zyski w ubiegłym roku w porównaniu z 2014 r. ze względu na wyższe koszty prowadzonej produkcji w Radomiu i przejęciu niemieckiej spółki. W tym roku spółka nie oczekuje już kosztów z tym związanych, zapowiedział prezesa spółki Ewa Wójcikowska.

Grupa Inpro planuje wprowadzić do oferty 737 nowych mieszkań i domów. Z początkiem bieżącego roku wprowadzono do oferty 151 mieszkań z I etapu osiedla Harmonia Oliwska oraz 6 domów jednorodzinnych na osiedlu Golf Park, poinformowała spółka.

Strategia rozwoju i działania Vigo System na lata 2016-2020 przewiduje m.in. wzrost przychodów do 40 mln zł w 2017 r i do 80 mln zł w 2020 r. oraz utrzymanie wysokiego poziomu rentowności, poinformowała spółka.

Vigo System odnotowało 9,47 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 7,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis prognozuje wypracowanie 4-5 mln USD zysku netto po opodatkowaniu przy 1,15-1,25 mld USD przychodów ze sprzedaży w 2016 r., podała spółka.

Inpro odnotowało 24,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Talanx zakłada, że wypracuje w tym roku 750 mln euro zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, podała spółka.

Talanx zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 1,30 euro na akcję z zysku za 2015 r. wobec 1,25 euro rok wcześniej, poinformowała spółka.

Stalprofil odnotował 8,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 4,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Ciechu rekomenduje przeznaczyć w całości zysk netto za rok 2015 na kapitał zapasowy, poinformowała spółka w komunikacie.

Talanx AG odnotował 246 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 239 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Polimeksu-Mostostalu przedstawi wnioski z analizy strategii pod koniec II kwartału br., poinformowała spółka.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów odnotowały 3,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Intencją spółki jest poprawa wyników poprzez inwestycje w obszary strategiczne i kluczowe dla rozwoju, podała firma. Istotnym założeniem jest zwiększenie udziału w przychodach nowych projektów, które z perspektywy grupy mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki.

Erbud widzi możliwości rozbudowy wszystkich segmentów działalności: kubaturowego w kraju i za granicą, inżynieryjno-drogowego i energetycznego. Chce też sprzedać 220 mieszkań w 2016 r., podała spółka.

Zarząd Pfleiderer Grajewo zarekomendował przeznaczenie 64,7 mln zł z zysku za 2015 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka planuje w tym roku wydobyć ok. 9 mln ton węgla, podała spółka. W 2015 r. Bogdanka wydobyła 8,5 mln ton węgla, o 8% mniej niż w 2014 r.

Ciech odnotował 87,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 111 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 51,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 65,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu (bez konsorcjantów) wynosił 4,6 mld zł na koniec 2015 r., w tym 2,5 mld zł przypadało na bieżący rok, podała spółka w raporcie rocznym. Rok wcześniej portfel zamówień grupy był warty 5,9 mld zł.

Zarząd Erbudu zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 15,4 mln zł na dywidendę za 2015 r. co da wypłatę na poziomie 1,2 zł na akcję, podała spółka.

Polimex-Mostostal odnotował 69,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 153,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Pelion przewiduje wzrost rynku hurtowej dystrybucji do aptek w Polsce o ok. 2-4% w 2016 roku, podała spółka.

ZPC Otmuchów odnotowało 3,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea planuje działania optymalizacyjne, które powinny przynieść 352 mln zł redukcji kosztów w 2016 r., podała spółka.

Enea oczekuje, że w 2016 r. jej wskaźnik długu netto do EBITDA nie przekroczy 2,6x, podała spółka.

Arctic Paper odnotował 71,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 98,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Vistalu Gdynia podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dla akcjonariuszy dotyczącej wypłaty dywidendy w wysokości 0,4 zł na akcję, poinformowała spółka.

Enea spodziewa się pogorszenia sytuacji w obszarach wydobycia, dystrybucji i obrotu, w tym spadku EBITDA w dystrybucji o ok. 58 mln zł z tytułu obniżenia średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), podała spółka. W segmencie OZE oczekiwana jest poprawa, natomiast perspektywa dla energetyki konwencjonalnej jest neutralna.

Pelion zamierza przeznaczyć na finansowanie inwestycji rzeczowych około 78 mln zł w okresie najbliższych 12 miesięcy, podała spółka. Grupa nie wyklucza podjęcia decyzji o inwestycjach kapitałowych w przyszłości zarówno w segmencie detalicznym, jak i hurtowym, podała spółka.

Kluczowy wpływ na kształt Grupy Paged, jakość wyników i wartość grupy dla akcjonariuszy w najbliższych latach mieć jej internacjonalizacja, zapowiedział prezes Daniel Mzyk.

Enea planuje całkowitą wielkość nakładów inwestycyjnych na 3,41 mld zł w 2016 r. wobec 3,05 mld zł poniesionych w 2015 r., podała spółka.

Gino Rossi odnotował 5,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 5,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pelion Healthcare Group odnotował 85,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 55,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 2,6% r/r do 13,14 TWh w 2015 r., podała spółka. W samym IV kw. wytwarzanie wzrosło o 2,6% r/r do 3,44 TWh.

OT Logistics odnotowało 15,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 29,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TelForceOne odnotował 0,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 14,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Paged odnotował 24,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 60,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 1 236,72 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2015 r. wobec 75,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena FM odnotowała 26,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) odnotował 411,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 101,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud miał 1,3 mld zł w portfelu zleceń na początek br. wobec 1,55 mld zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erbud odnotował 27,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 26,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda wyznaczyła wtorek, 22 marca, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 470 obligacji serii 1A spółki Griffin Real Estate Invest Sp.z o.o. o wartości nominalnej 100 tys. zł każda, podała giełda.

Creston Investments złożył pozew w postępowaniu arbitrażowym w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan wobec Holdingu Inwestycyjnego Akesto oraz SMT, wynika z komunikatu SMT. Wartość przedmiotu sporu została określona na 14,42 mln zł wraz z odsetkami.

Pozbud T&R odnotował 10,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Orion Investment zarekomenduje radzie nadzorczej propozycję wypłaty dywidendy z zysku za 2015.r, podała spółka. Wysokość dywidendy nie została jeszcze ustalona.

Alma Market dokonała odpisów aktualizacyjnych i utworzyła rezerwy, które zmniejszą skonsolidowany wynik netto o kwotę 99,98 mln zł, a wynik jednostkowy - o 49,33 mln zł, podała spółka.

Newag spodziewa się w tym roku ogłoszenia przetargów na ok. 80 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) i ok. 100 tramwajów, wynika z raportu rocznego.

Global Cosmed odnotował 4,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Magellan odnotował 43,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 50,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Farmacol odnotował 91,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 103,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema Securities odnotowała 3,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 4,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotowało 4,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag odnotował 64,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 78,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) przyjęła rezygnację dwóch członków zarządu - Przemysława Dąbrowskiego i Pawła Surówki począwszy od 18 marca br. i powołała na stanowiska członków zarządu z dniem 22 marca Sebastiana Klimka i Maciej Rapkiewicza, poinformowało PZU.

Rada nadzorcza Energi powołała w skład zarządu Mariolę Annę Zmudzińską i Przemysława Piesiewicza, podała spółka.

Capital Park odnotował 43,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 61,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pfleiderer Grajewo odnotował 112,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 103,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

d2pr6by
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2pr6by