Trwa ładowanie...
dgfz0gn
16-03-2016 18:02

Przegląd informacji ze spółek

Kofola Ceskoslovensko (Kofola CS) odnotowała 227,66 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 290,44 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

dgfz0gn

Grupa Kęty odnotowała 209,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 169,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd MLP Group rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku za rok 2015 oraz części zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 41 660 486,50 zł na wypłatę dywidendy za rok 2015, co oznacza wypłatę w gotówce w wysokości 2,3 zł na jedną akcję spółki, podał MLP Group.

Akcjonariusze AC SA zdecydują o przeznaczeniu 24,23 mln zł na dywidendę z zysku za 2015, tj. 2,5 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 15 kwietnia.

Wielton zawarł umowę z SAF- Holland Polska Sp. z o.o. oraz SAF - Holland GmbH na zakup osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep grupy Wielton. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 69 mln euro. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2017 roku, podała spółka

dgfz0gn

DT Partners (DTP) ocenia, że cena 4,90 zł zaproponowana w wezwaniu na akcję spółki ogłoszonym przez PRA Group Polska odpowiada wartości godziwej spółki, a wezwanie jest zgodne z interesem DTP, poinformował zarząd spółki w stanowisku.

ATM przeprowadza konsolidację swoich marek handlowych i od marca oferuje swoje usługi pod jednym brandem - Atman, podała spółka.

Bank Zachodni WBK otrzymał pożyczkę w wysokości 75 mln euro z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na finansowanie inwestycji, które przyczynią się do poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych, podał EBOR.

Nowy zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zamierza kontynuować dotychczasową politykę inwestycyjną w jej głównych założeniach, przy dokonaniu "liftingu" strategii, poinformował prezes Maciej Jankiewicz. Spółka chce też szybko zdecydować o przyszłości Intraco; skłania się do pozostawienia starego wieżowca i budowy w jego sąsiedztwie mniejszego budynku biurowego.

dgfz0gn

Operator sieci Play - P4 wprowadza program Fair Play - dający klientowi 30-dniowy czas na zmianę umowy - który ma być kolejnym źródłem wzrostu bazy klienckiej przez m.in. dalsze przejmowanie klientów od konkurencji, wynika z wypowiedzi członka zarządu operatora Bartosza Dobrzyńskiego.

Karol Półtorak zrezygnował z funkcji wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
, podała spółka.

Hermes Energy Group (HEG) szacuje, że w 2016 r. dostawcę gazu zmieni ponad 50 tys. odbiorców, zużywających łącznie ok. 1,2 mld m3 gazu, w tym duża grupa mniejszych odbiorców, poinformowali przedstawiciele firmy.

Polskie Koleje Państwowe SA miały 222,9 mln zł zysku netto w 2015 r., a przychody z działalności operacyjnej wzrosły r/r, podała spółka. Zadłużenie ukształtowało się na koniec roku na poziomie 1 766,6 mln zł i ma zostać w całości spłacone do 2022 r., przy niezaciąganiu nowych kredytów.

dgfz0gn

Hermes Energy Group (HEG) uruchamia nową markę HEG Gaz, z którą chce wyjść do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do gospodarstw domowych. Docelowo firma chce mieć kilka-kilkanaście procent udziału w rynku klientów indywidualnych, poinformowali przedstawiciele spółki.

Lokum Deweloper podtrzymuje prognozę na bieżący rok zakładającą osiągnięcie 42,4 mln zł zysku netto, poinformował prezes Bartosz Kuźniar.

CEZ nie zdecydował się na złożenie wiążącej oferty na zakup niemieckich aktywów Vattenfalla. Firma jest jednak przygotowana do dalszej dyskusji na temat innych możliwych opcji i warunków przejęcia, poinformowała spółka.

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w lutym br. wyniosło 3 040 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 11 620 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc.

dgfz0gn

Idea Bank oczekuje zamknięcia transakcji sprzedaży GetBack, która przyniesie ok. 550 mln zł zysku netto na poziomie jednostkowym, w II kwartale tego roku. Dzięki tej transakcji baza kapitałowa grupy wzrośnie o ok. 30%, co pozwoli na dynamiczniejszą akcję kredytową, a dzięki spłacie części obligacji koszt finansowania będzie niższy o ok. 30 mln zł rocznie, poinformował prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak.

Praktiker Polska chce wyemitować obligacje o wartości 150 mln zł i wprowadzić je na rynek Catalyst. Program będzie podzielony na transze, z których pierwsza będzie miała wartość 50 mln zł, poinformowała spółka.

Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował przeznaczenie części zysku w kwocie 11,16 mln zł wypracowanego w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 0,62 zł na akcję, podała spółka.

Lokum Deweloper odnotowało 34,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 23,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

dgfz0gn

Raiffeisen Bank Polska odnotował 186,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 337,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Torpol chce, aby biznes kolejowy uzupełniały dwa równoważne segmenty, które już w perspektywie 1-2 lat mogłyby generować po 100-150 mln zł przychodów rocznie: oil & gas oraz prace przy sieciach przesyłowych, poinformował ISBnews wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Ulatowski. Spółka stawia też na dalszą dywersyfikację geograficzną, zwracając się po Norwegii i Bałkanach na Bliski Wschód - do Iranu.

Torpol liczy na pozyskanie w tym roku kontraktów w Norwegii wartych nawet 120 mln zł, poinformował ISBnews wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Ulatowski. Pierwszy ze spodziewanych do pozyskania kontraktów, warty ok. 36 mln zł, dotyczyć będzie infrastruktury tramwajowej, kolejne będą w obszarze budownictwa kolejowego.

Torpol uczestniczy obecnie w ponad 20 otwartych postępowaniach przetargowych na roboty kolejowe w Polsce o łącznej szacunkowej wartości 15-17 mld zł. W ramach tych i kolejnych postępowań chce pozyskać do realizacji zadania za co najmniej 3,5-4 mld zł na lata 2017-2019, poinformował ISBnews wiceprezes i dyrektor finansowy Michał Ulatowski. Spodziewa się on, że w bieżącym roku - ze względu na spowolnienie tempa ogłaszania przetargów przez PKP PLK - przychody spółki mogą spaść w ujęciu rocznym, jednak od 2017 nastąpi normalizacja i przychody spółki przekroczą 1 mld zł.

dgfz0gn

Polwax planuje do końca marca br. przygotować biznesplan dla planowanej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego, a proces pozyskania finansowania chce zakończyć do połowy czerwca, poinformował ISBnews prezes Dominik Tomczyk.

OPTeam odnotował 2,44 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 2,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP) i Trios Dutch Holdings B.V. złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, który wybuduje biurowce i hotel w Poznaniu, podał Urząd.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i duński operator Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy dwoma systemami przesyłowymi, podał Gaz-System.

Raiffeisen Bank Polska zdecydował o sprzedaży 100% posiadanych udziałów w spółce Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL). Nabywcą udziałów będzie Raiffeisen Bank International AG, podmiot posiadający 100% akcji banku.

Unidevelopment odnotował 7,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin International S.a.r.l. - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - zawarła z Emest Investments sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki GetBack (GB), podała Idea. Cena sprzedaży wynosi 825 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii D spółki Unified Factory w poniedziałek, 21 marca, podała giełda.

Portfel zamówień Unibep na 2016 r. wynosi obecnie 1 254,32 mln zł i jest o ok. 30% wyższy r/r, poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki.

Zarząd PKP Cargo porozumiał się ze stroną związkową w sprawie odwołania akcji protestacyjnej. Związki zawodowe działające przy spółce zobowiązały się do rozwiązania Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz komitetów na poziomie zakładów spółki. Oznacza to odwołanie zawieszonego do tej pory strajku, podała spółka.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 49,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 105,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep odnotował 23,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa złożyła niewiążącą ofertę warunkową udziału w inwestycji w ramach procesu pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w kwocie do 600 mln zł, podała Energa.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła ofertę warunkową inwestycji w Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., w ramach której wyraziła zainteresowanie nabyciem pakietu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (PGG) za łączną kwotę do 500 mln zł, pod warunkiem spełnienia szeregu warunków brzegowych i zawieszających, podała spółka.

PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - złożyła niewiążącą ofertę wstępną objęcia nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale spółki Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. (PGG) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400 mln zł, przy założeniu spełnienia szeregu wymogów, w tym dotyczących, wdrożenia działań restrukturyzacyjnych gwarantujących rentowność działalności i generowanie pozytywnych przepływów pieniężnych dla kapitałów własnych przez wszystkie jednostki w ramach PGG oraz zawarcia wiążących porozumień ze stroną społeczną umożliwiających realizację zakładanych założeń, podał PGNiG.

(ISBnews)

dgfz0gn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dgfz0gn