Trwa ładowanie...
d3ll36a
16-06-2016 07:16

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Share
d3ll36a

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna

-- Szerokopasmowa sieć i nauka kodowania - to plan resortów edukacji, nauki i cyfryzacji na rewolucję w polskich szkołach. Plan jest bardzo ambitny: wszystkie 29 tys. placówek mają mieć dostęp do sieci już od początku roku szkolnego 2017/2018.

-- Dodatki jednorazowe, wyższa emerytura minimalna i różne zasady waloryzacji. To nowy mechanizm przewidziany na 2017 r.

d3ll36a

-- Klub Kukiz ?15 proponuje, aby zwolnić pośredników w obrocie tytoniem z zabezpieczenia akcyzowego. Ministerstwo odpowiada ?nie"

-- Resort skarbu kierowany przez Dawida Jackiewicza podliczył, że spośród podlegających mu podmiotów 153 przedsiębiorstwa są w upadłości lub likwidacji. Szansę na uchylenie likwidacji dostało od MSP 14 spółek i 1 przedsiębiorstwo państwowe

-- Udział kobiet w organach spółek giełdowych w latach 2012-2015 niemal się nie zmienił. Według najnowszego raportu Fundacji Liderek Biznesu w zarządach spółek notowanych na rynku głównym GPW w 2015 r. było 12,05 proc. kobiet w porównaniu z 11,43 proc. w 2014 r.

-- Prezydent Chin Xi Jinping przyjedzie w poniedziałek do kontenerowego terminalu przeładunkowego PKP Cargo na warszawskim Żeraniu. Chwilę później wjedzie tu pierwszy pociąg z Chin do Europy pod brandem China Railway Express.

d3ll36a

Puls Biznesu

-- Resort środowiska zapowiada, że stawki za pobór wody przez przemysł będą trzykrotnie niższe od proponowanych w projekcie ustawy

-- Cornerstone Partners buduje potentata nowoczesnych usług dla instytucji finansowych. Konkurenci wierzą, że się uda

Rzeczpospolita

-- Resort rolnictwa chce walczyć z nieuczciwymi praktykami sieci sklepów wobec ich dostawców. Nowe kompetencje otrzyma urząd antymonopolowy, który będzie mógł nakładać drakońskie kary.

d3ll36a

-- PiS otworzy zamknięte za rządów PO placówki dyplomatyczne. Platforma, w czasie gdy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski, zlikwidowała 39 ambasad i konsulatów generalnych

--Wydatki na reklamę w polskiej sieci mogą sięgnąć w tym roku 3,75 mld zł - ocenia IAB Polska. Wiele zależy jednak od reakcji firm na podatki: bankowy i obrotowy

-- Decyzja rządu o podniesieniu najwyższego wynagrodzenia do 2 tys. zł zaszkodzi biedniejszym regionom Polski - szacują ekonomiści

-- Najwyższa Izba Kontroli składa doniesienie do CBA w sprawie korupcji, która miała się przyczynić do upadku Eurolotu, przewoźnika kontrolowanego przez LOT. To efekt kontroli w Eurolocie oraz resorcie skarbu.

d3ll36a

-- Największa na świecie sieć sklepów z odzieżą, właściciel m.in. marki Zara, uzyskał w I kwartale roku finansowego (luty-kwiecień) zysk większy od oczekiwanego dzięki szybko rozwijanemu modelowi dystrybucji i ekspansji sprzedaży online, co pozwoliło jej wypaść lepiej od szwedzkiego konkurenta, Hennes & Mauritz.

ISBnews

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

OPTeam złożył nową ofertę na zakup od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) pozostałych akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), reprezentujących 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, za 75 mln zł, podał OPTeam. Wcześniej spółka oferowała 70 mln zł za akcje PeP.

d3ll36a

Comarch powołał na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zarząd w składzie: Janusz Filipiak - prezes zarządu oraz Marcin Dąbrowski, Paweł Prokop, Andrzej Przewięźlikowski, Zbigniew Rymarczyk, Konrad Tarański i Marcin Warwas - wiceprezesi zarządu, podała spółka.

Łączny zysk Idea Banku z inwestycji w GetBack wyniósł ponad 0,5 mld zł, a szacowany wpływ transakcji na wyniki II kwartału wyniesie ok. 310 mln zł, podał bank. Grupa nie wyklucza wykorzystania części pozyskanych środków na przyszłe akwizycje firm z sektora nowych technologii, zarządzania flotą samochodową, firm księgowych, czy faktoringowych.

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

PMPG Polskie Media prognozuje 51 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2016 r. Spółka zakłada, że wynik EBITDA wzrośnie o 26,5% do 8,1 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) ma wynieść 7,5 mln zł wobec 5,77 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 30%).

d3ll36a

Zarząd Mercor zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 7,99 mln zł z zysku za rok obrotowy 2015/2016 na dywidendę, co dałoby 0,51 zł na akcję, podała spółka.

Atal wprowadził do sprzedaży 115 mieszkań w II etapie inwestycji Dmowskiego 19 we Wrocławiu, podała spółka. Planowany termin zakończenia prac to III kwartał 2017 r.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex rekomenduje przeznaczenie 2,18 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,09 zł na akcję, podała spółka.

Getin International (GI) - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - sfinalizował sprzedaż 100% akcji GetBack (GB) na rzecz Emest Investments za łącznie 825 mln zł, podał bank.

APS Energia liczy na większe zamówienia w II półroczu br. i cały rok lepszy niż ubiegły, poinformował prezes Piotr Szewczyk. Spółka pracuje też nad akwizycjami i w ciągu kwartału podejmie decyzję ws. nabycia polskiej spółki technologicznej.

Grupa Recykl celuje w poprawę wyników r/r w całym 2016 r., poinformował prezes Maciej Jasiewicz. W ciągu dwóch miesięcy spółka podejmie też decyzję o ostatecznym kształcie inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych, realizowanej z inwestorem branżowym.

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Unibep planuje wejście w tym roku na rynek szwedzki z ofertą budowy domów w technologii modułowej, poinformował ISBnews przewodniczący rady nadzorczej spółki Jan Mikołuszko.

Energa nie złożyła oferty na aktywa EdF w Polsce i obecnie koncentruje się na własnych projektach. Docelowo może być zainteresowana odkupem trójmiejskiej części pakietu, poinformował prezes Dariusz Kaśków.

Akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 11,53 mln euro na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza Pagedu powołała Tomasza Modzelewskiego na prezesa spółki na okres nie dłuższy niż 5 lat ze skutkiem od dnia 1 lipca. Zastąpi on obecnego prezesa Daniela Mzyka, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 czerwca, podała spółka.

Best podjął uchwałę w sprawie emisji do 300 000 obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, która będzie przeprowadzona w ramach oferty prywatnej, podała spółka.

Warunki zawieszające umowy Aluformu, spółki zależnej Grupy Kęty, dotyczącej nabycia 100% udziałów oraz sprzedaży i cesji wierzytelności spółki AHA EMMI Predelava aluminija, d.o.o. z siedzibą w Słowenii od jej właściciela spółki BAMC d.d. (Bank Assets Management Company), zostały spełnione i doszło do przeniesienia własności udziałów, podały Kęty.

Hyperion nabył od Powszechnej Agencji Internet "PAI" sieci telekomunikacyjne z 17 tys. abonentów za 17,22 mln zł brutto, podała spółka. Nabycie sfinansowane jest emisją 3,5 mln akcji po 4 zł sztuka, które objęła PAI, o czym poinformowano w odrębnym komunikacie.

PKO Bank Hipoteczny zakończył budowę księgi popytu na drugą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. Marża ponad WIBOR 3M ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu wynosi 0,59 p.p., podał bank.

Instytucja Zarządzająca MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazał do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS), spółki zależnej Hyperiona, pozytywny raport z wykonania kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej MSS, podał Hyperion.

Elektrotim zawarł umowę z KGHM Polska Miedź, Oddział Huta Miedzi Głogów o wartości 5,24 mln zł, poinformowała spółka.

Miraculum osiągnęło przychody w wysokości 2,92 mln zł w maju br., tj. o 57% więcej niż rok wcześniej. Marża wyniosła 1,16 mln zł, co oznacza wzrost o 57% w skali roku, poinformowała spółka.

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania podjął uchwałę o wyemitowaniu do 50 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, poinformowała spółka.

Mediatel odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vantage Development nadal ma do 60 mln zł na zakupy gruntów w Warszawie i Wrocławiu, poinformował ISBnews prezes Edward Laufer. Ofertę w Warszawie do końca roku powiększą jeszcze trzy projekty na łącznie ponad 430 mieszkań.

Grupa Selena będzie w II półroczu koncentrować się na rozwijaniu działalności na rynkach Europy Zachodniej oraz w obu Amerykach, poinformował prezes zarządu Selena FM, jednostki nadrzędnej w Grupie Selena Jarosław Michniuk.

Akcjonariusze Grupy Selena FM zatwierdzili wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości 0,30 zł na akcję, co daje łącznie ponad 6,85 mln zł, podała spółka.

Getin International S.a.r.l. (spółka pośrednio zależna od Idea Bank) zawarł aneks ze spółką Emest Investments do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji GetBack, dotyczący zmiany postanowień dotyczących zapłaty ceny w kwocie 825 mln zł w transzach, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi weryfikację/uzupełnienie działań przedstawionych w planie trwałej poprawy rentowności, podał bank.

Wezwanie na TelforceOne ma dać możliwość wyjścia z inwestycji akcjonariuszom spółki, którzy nie będą chcieli czekać kilku lat na efekty możliwych zmian. Ich podjęcie jest rozważane w obliczu skomplikowanej sytuacji rynkowej, poinformował ISBnews prezes i główny akcjonariusz TelforceOne Sebastian Sawicki.

d3ll36a
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ll36a
d3ll36a