Trwa ładowanie...
d3sdyv5

Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 21 czerwca, 20.00

...

d3sdyv5
d3sdyv5

21.06. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w czerwcu będzie zbliżone do wyniku odnotowanego w maju, czyli 4,6 proc. rdr. W całym pierwszym półroczu 2012 roku produkcja przemysłowa wzrośnie o około 4,6 proc. - oceniają ekonomiści z Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Gospodarki.

Sytuacja sektora przedsiębiorstw w I kw. 2012 roku pozostawała dobra - wynika z opublikowanego w czwartek raportu NBP "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2012 r.". Za pozytywne należy uznać utrzymanie dodatniej dynamiki wyniku finansowego z całokształtu działalności, wzrost odsetka firm rentownych oraz dwucyfrowy wzrost nakładów na środki trwałe. Niemniej dane zagregowane dla całej populacji mogą sugerować pogorszenie kondycji firm.

d3sdyv5

Dane za I kwartał 2012 roku wskazują na pewne spowolnienie spadku koncentracji inwestycji, która maleje stopniowo od 2009 roku - wynika z opublikowanego w czwartek raportu NBP "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2012 r.".

W kolejnych miesiącach należy spodziewać się spadku stopy bezrobocia rejestrowanego, zaś na koniec roku realne jest, że stopa bezrobocia zbliżona będzie do 12,3 proc., zakładanych w budżecie na 2012 r. - ocenia wiceminister pracy Jacek Męcina.

Zdaniem większości członków Rady pełniejsza ocena zasadności ewentualnego ponownego podwyższenia stóp powinna uwzględniać dane napływające w najbliższym okresie oraz wyniki lipcowej projekcji makroekonomicznej, jak również innych prognoz - wynika z opisu dyskusji RPP na posiedzeniu decyzyjnym 6 czerwca 2012 roku. Część członków ocenia, że podwyższenie stóp NBP na poprzednim posiedzeniu było prawdopodobnie wystarczające, inni są zdania, że w najbliższym okresie uzasadnione może być ponowne dostosowanie poziomu stóp.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

d3sdyv5

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka w kwietniu 2012 r. wyniosła 4,6 mld euro wobec nadwyżki 10,3 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie - podał Europejski Bank Centralny w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w maju 2012 r. wzrosła 1,4 proc. mdm, po spadku miesiąc wcześniej o 2,4 proc., po korekcie - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 2 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 387 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy USA.

d3sdyv5

BUDŻET

Niemiecki rząd uzgodnił w czwartek z opozycją warunki ratyfikacji unijnego paktu fiskalnego o wzmocnieniu dyscypliny finansowej. Zobowiązał się m.in. do starań o opodatkowanie transakcji finansowych w krajach UE oraz działań służących stymulowaniu wzrostu.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso zapowiedział w czwartek współpracę z nowym rządem Grecji, by wspólnie przywrócić w tym kraju wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Do Aten wkrótce powrócą eksperci trojki, czyli KE, MFW i EBC - dodał Barroso.

d3sdyv5

Wobec pilniejszych spraw eurolandu, na szczycie UE 28-29 czerwca raczej nie będzie czasu na długą dyskusję o budżecie UE 2014-20. Projekt wniosków ze szczytu, do którego dotarła PAP, odkłada negocjacje w tej sprawie na drugą połowę roku za prezydencji Cypru.

Prezydent RFN Joachim Gauck wstrzyma się z podpisaniem ustaw o ratyfikacji funduszu ratunkowego dla euro EMS i paktu fiskalnego UE, jeśli zostaną one zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego - potwierdził w czwartek rzecznik głowy państwa.

DŁUG

d3sdyv5

Przewidywane na okres 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec maja 8.030 mln euro wobec 8.480 mln euro na koniec kwietnia - podał NBP.

Hiszpania sprzedała obligacje 2-, 3- i 5-letnie o wartości 2,22 mld euro. Target wynosił 2,0 mld euro - podał Bank Hiszpanii w komunikacie.

WSKAŹNIKI

Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w czerwcu 2012 r. spadł o 34,7 pkt. do minus 9,6 pkt. z 25,1 pkt. w maju, a oceny bieżącej sytuacji wzrosły w czerwcu o 3,1 pkt. do 22,0 pkt. z poziomu 18,9 pkt. w maju - podał w czwartek instytut ZEW i bank Erste.

d3sdyv5

Indeks oczekiwań inwestorów i analityków wobec gospodarki Środkowo-Wschodniej Europy w następnych 6 miesiącach spadł w czerwcu 2012 r. do 0,0 pkt., o 14,6 pkt. - wynika z opublikowanych danych ZEW Center for European Economic Research i Erste Bank.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2012 r. 46,0 pkt. wobec 46,0 pkt. w maju - podano wstępne wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2012 roku 44,8 pkt. wobec 45,1 pkt. na koniec maja - podano wstępne wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2012 r. 46,8 pkt. wobec 46,7 pkt. w maju - podano wstępne wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2012 roku 47,3 pkt. wobec 45,1 pkt. na koniec maja - podano wstępne wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2012 roku 45,3 pkt. wobec 44,7 pkt. na koniec maja - podano wstępne wyliczenia.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2012 roku 50,3 pkt. wobec 51,8 pkt. na koniec maja - podano wstępne wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2012 roku 44,7 pkt wobec 45,2 pkt na koniec maja - podano wstępne wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2012 roku 52,9 pkt. - podano wstępne wyliczenia.

Amerykański wskaźnik zmian cen domów jednorodzinnych (HPI) wzrósł w kwietniu o 0,8 proc. miesiąc do miesiąca - podała w komunikacie organizacja badawcza Office of Federal Housing Enterprise Oversight.

Indeks Philadelphia Fed w czerwcu spadł do minus 16,6 pkt z minus 5,8 pkt w maju - podał Fed z Filadelfii w czwartek w komunikacie.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury wzrósł w maju o 0,3 proc. - podała Conference Board.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w maju spadła do 4,55 mln w ujęciu rocznym - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

GIEŁDA

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,77 proc. i wyniósł 6.343,13 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji spadł o 0,39 proc. i wyniósł 3.114,22 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,99 proc., do 5.566,36 pkt.

Zarząd GPW zawiesił notowania akcjami spółki MCI Management w piątek, 22 czerwca, w związku z wnioskiem firmy o zawieszenie obrotu jej instrumentami finansowymi - podała GPW w komunikacie.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,67 proc. i wyniósł 2245,58 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu sesji spadł o 1,68 proc. i wyniósł 17.493,18 pkt.

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,8 proc. i wyniósł 8.824,07 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 1,4 proc. i wyniósł 2.260,88 pkt.

SPÓŁKI

Grupa Acron po raz kolejny wydłużyła okres przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ZA Tarnów, do 6 lipca z 29 czerwca - poinformował w czwartek pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Przedłużenie zapisów w wezwaniu przedstawiciele Acrona tłumaczą koniecznością analizy projektów uchwał na lipcowe NWZ ZA Tarnów, które zakładają emisję do 48.086.583 akcji zwykłych serii D.

Enea zawarła z bankami: PKO BP, Pekao, BZ WBK, Bankiem Handlowym i Nordea Bank Polska umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Celem emisji będzie finansowanie bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych spółki, głównie budowy bloku w Kozienicach - podała Enea w czwartkowym komunikacie.

Enea liczy, że w drugim kwartale 2012 roku utrzyma trend poprawy wyników rok do roku z pierwszego kwartału 2012 roku - poinformował dziennikarzy wiceprezes Enei Hubert Rozpędek.

Rada nadzorcza Grupy Lotos podjęła w czwartek uchwałę o powołaniu z dniem 28 czerwca na kolejną kadencję dotychczasowego prezesa Pawła Olechnowicza - podała spółka w komunikacie.

Maciej Radziwiłł prezes Trakcji -Tiltra, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, nie podając przyczyn - poinformowała firma w komunikacie.

Plaza Centers sfinalizowała transakcję sprzedaży 47 centrów handlowych znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych. Kupującym jest BRE DDR Retail Holdings, joint-venture Blackstone Real Estate i DDR Corp. Cena sprzedaży to ok. 1,43 mld USD - podała Plaza Centers w komunikacie.

Konsorcjum ZRUG Poznań (lider) i Polimex-Mostostal podpisało umowę z Gaz-Systemem na budowę gazociągu Szczecin-Lwówek o długości 188,35 km zlokalizowanego na obszarze województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wartość kontraktu to ponad 268 mln zł - podał Gaz-System w komunikacie prasowym.

Operacyjnie drugi kwartał będzie dla PKN Orlen dobry, ale gwałtowny spadek cen ropy spowoduje konieczność przeszacowania zapasów, co odbije się na wyniku raportowanym - powiedział TVN CNBC Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.

Kurs akcji AdMassive, spółki specjalizującej się w aktywizacji sprzedaży w kanałach cyfrowych, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 33,57 proc., do 9,35 zł.

Kupiec, spółka zajmująca się transportem i spedycją, podniosła prognozy wyników finansowych na 2012 r. Zysk netto ma wynieść 813 tys. zł wobec 438 tys. zł zakładanych wcześniej, a przychody mają sięgnąć 14,3 mln zł w stosunku do 12,7 mln zł we wcześniejszej prognozie - podała spółka w komunikacie.

Polimex-Mostostal w drugim kwartale sprzedał dwie nieruchomości, a do końca kwartału spodziewa się podpisania jeszcze jednej umowy sprzedaży. Łączne wpływy z transakcji sprzedaży nieruchomości w II kw. szacowane są na około 30 mln zł. W lipcu spodziewane są kolejne umowy sprzedaży zbędnych aktywów. Do sprzedaży przygotowywane są również udziały w spółkach Torpol i Sefako, którymi zainteresowanie wykazują krajowi i zagraniczni inwestorzy zarówno branżowi, jak i finansowi - poinformował PAP Konrad Jaskóła, prezes Polimeksu.

Braster, który pracuje nad termograficznym testerem do badania piersi, planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie III i IV kwartału 2012 r. Spółka spodziewa się dodatniego wyniku finansowego w 2013 roku, kiedy to wprowadzi swój produkt na polski rynek. W kolejnym roku chce też rozpocząć sprzedaż w Europie i Azji - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki.

Rada nadzorcza Pekaes przekazała pełnienie obowiązków prezesa spółki Maciejowi Bachmanowi, niedawno powołanemu członkowi zarządu firmy, dyrektorowi finansowemu. Chce on skupić się na zwiększeniu sprzedaży, kontroli kosztów i wzroście rentowności firmy - poinformował Pekaes w komunikacie.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych przez PKO BP w II kwartale może wynieść około 1,7 mld zł, czyli być na poziomie z I kwartału 2012 roku. W 2012 roku bank obserwuje mniejsze zainteresowanie klientów tymi kredytami niż w 2011 r. - poinformowała w czwartek PAP Agnieszka Krawczyk, dyrektor w PKO BP.

PKO BP, który zaciąga od banków kredyt konsorcjalny w wysokości 410 mln franków szwajcarskich, nie zmienia nastawienia do planów emisji euroobligacji i do emisji kolejnej transzy może dojść jesienią - poinformował PAP Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP.

Bank Handlowy, którego wskaźnik kredytów nieobsługiwanych w I kwartale 2012 roku wynosił 9,2 proc. liczy na dalszy spadek tego wskaźnika - poinformował PAP Witold Zieliński, wiceprezes banku.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, uznał, że postanowienie z 11 czerwca o ogłoszeniu upadłości Hydrobudowy Polska z możliwością zawarcia układu jest prawomocne - poinformowała Hydrobudowa w komunikacie.

Akcjonariusze spółki TIM rozpatrzą projekt uchwały dotyczącej skupu do 2,22 mln akcji własnych w celu umorzenia. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel do 13,54 mln zł - podał TIM w projektach uchwał na walne, które zaplanowano na 29 czerwca.

Akcjonariusze Arterii zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 1 mln zł z zysku za rok 2011, co daje 0,23 zł na akcję - podała spółka w czwartkowym komunikacie.

Kredyt-Trade, spółka zależna Kredyt Banku, podpisała w czwartek ostateczną umowę sprzedaży 30 proc. akcji KBC TFI firmie KBC Asset Management za 37,5 mln zł - poinformował Kredyt Bank w komunikacie. Wpływ transakcji na wynik finansowy netto grupy Kredyt Banku wyniesie 11,7 mln zł.

W dniach od 11 do 17 czerwca największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji telewizyjnych zanotował TVN. Udział ten wyniósł 17,7 proc., co oznacza 56,71 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się Polsat z udziałem na poziomie 15,26 proc., czyli wpływami rzędu 48,88 mln zł - wynika z szacunkowych danych Nielsen Audience Measurement, obliczonych według oficjalnych cenników stacji TV.

W dniach od 11 do 17 czerwca udział Polsatu w oglądalności wyniósł 11,6 proc. wobec 11,83 proc. tydzień wcześniej. W przypadku TVN udział w oglądalności wyniósł 9,91 proc. wobec 12,02 proc. przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement.

ZWZ Libetu zdecydowało o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję z zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2011 roku. Dzień dywidendy to 12 lipca, a dzień wypłaty 15 października - podał Libet w komunikacie.

PKN Orlen zawarł umowę z Glencore Energy na dostawę ropy naftowej do Orlen Lietuva o wartości ok. 70 mln USD netto - podała spółka w komunikacie.

Uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Poldimu, spółki zależnej Trakcji-Tiltry - podała Trakcja-Tiltra w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,3617 a kurs złotego do euro na 4,2585 - poinformował NBP.

Złoty powinien utrzymać się w piątek w przedziale 4,23-4,28 za euro, tak jak to miało miejsce w czwartek - uważają dilerzy. Ich zdaniem rynek długu pozostawał w czwartek pod pozytywnym wpływem dobrego sentymentu światowego, który powinien się utrzymać także w piątek, choć należy się liczyć z możliwością korekty.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2670 USD i 101,46 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

FUNDUSZE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE)
142,3 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

PRYWATYZACJA

Rozpoczęto III etap prywatyzacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach. W I i II etapie MSP nie znalazło nabywców na akcje spółki, w związku z tym do sprzedaży pozostaje 71,1 tys. akcji - poinformowano w komunikacie na stronie internetowej rynku hurtowego w Broniszach.

ENERGETYKA

Komisja Europejska wszczęła w czwartek wobec Polski procedurę o naruszenie unijnego prawa za niepełne wdrożenie dyrektywy gazowej, a przynajmniej za niepoinformowanie KE o jej pełnym wdrożeniu. Dyrektywa powinna być wdrożona do marca ub.r.

KADRY

Nowy premier koalicyjnego rządu Grecji, przewodniczący Nowej Demokracji Antonis Samaras powołał w czwartek swój gabinet. Nowym ministrem finansów będzie, zgodnie z oczekiwaniami, dotychczasowy prezes Narodowego Banku Grecji Wasilis Rapanos.

Urszula Pasławska została powołana przez premiera na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - poinformował resort skarbu na swojej stronie internetowej.

Francuski minister finansów Pierre Moscovici zdementował w czwartek, jakoby kandydował na nowego szefa eurogrupy i dał do zrozumienia, że popiera na tym stanowisku dotychczasowego szefa, Jean-Claude'a Junckera.

OPINIA

Środowe dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za maj nie zmieniają oczekiwanego scenariusza hamowania wzrostu gospodarczego w Polsce - uważa Maciej Reluga, członek Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem w kolejnych miesiącach nie należy spodziewać się poprawy sytuacji w krajowym przemyśle, ponieważ dekoniunktura w krajach strefy euro nadal się pogłębia, a zacieśnienie krajowej polityki pieniężnej nie jest w obecnych warunkach koniecznie i uzasadnione.

HSBC podtrzymał prognozę wzrostu polskiego PKB w 2012 roku o 2,7 proc. i obniżył prognozę wzrostu PKB w 2013 roku z 3,5 proc. do 3,1 proc. - wynika z kwartalnego raportu banku. Ekonomiści HSBC przewidują, że inflacja w Polsce w 2012 roku wyniesie 3,8 proc., a w 2013 roku 2,6 proc. Poprzednio prognozowano odpowiednio 3,9 proc. i 2,6 proc.

Po danych GUS o produkcji w maju podwyżka stóp w lipcu o 25 pb jest wciąż możliwa - oceniają ekonomiści Bank of America/Merrill Lynch.

Dynamika napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) w 2012 roku powinna zostać zachowana na poziomie z 2011 roku, czyli ok. 9-10 mld euro - ocenił dla PAP Paweł Tynel, dyrektor w zespole ulg i dotacji inwestycyjnych Ernst&Young. Z opublikowanego w czwartek raportu tej firmy wynika, że Polska jest oceniana, jako drugi po Niemczech, najatrakcyjniejszy europejski kraj do lokowania inwestycji w najbliższych trzech latach.

Wicepremier Waldemar Pawlak powiedział w czwartek, że byłoby sprawiedliwe, by Polska płaciła mniej za gaz z Rosji i mniej niż Niemcy.

Gospodarka USA znajduje się obecnie zaledwie w połowie okresu ożywienia - oceniają ekonomiści UCLA w kwartalnym raporcie.

Amerykańska gospodarka jest bardzo powolna - ocenia Alan Greenspan, były szef Fed.

WIG 20 może dalej spadać w ciągu najbliższych sesji, ale nawet zejście w okolice 2.190 pkt. nie wykluczałoby późniejszego odbicia i pokonania ostatniego szczytu na poziomie 2.271 pkt. - oceniają analitycy.

POLITYKA

Nowym greckim ministrem finansów będzie, zgodnie z oczekiwaniami, dotychczasowy prezes Narodowego Banku Grecji Wasilis Rapanos - poinformowało w czwartek biuro prasowe rządu. Resort dyplomacji obejmie zastępca szefa Nowej Demokracji (ND) Dimitris Awramopulos.

SONDAŻE

Poparcie dla Platformy Obywatelskiej wynosi 30 proc. o 2 pkt. proc. więcej w porównaniu z ostatnim badaniem. Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 23 proc. ankietowanych, o 1 pkt proc. mniej niż poprzednio - wynika z najnowszego sondażu TNS Polska dla "Gazety Wyborczej".

Poparcie dla PO w czerwcu kształtuje się na poziomie 37 proc., zaś dla PiS 28 proc. - wynika z czerwcowego sondażu TNS Polska pokazującego wyniki badania osób, które wiedzą, na jaką partię by zagłosowali.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają i są najniższe od 8 miesięcy po danych o zapasach paliw w USA i cięciu prognoz gospodarczych przez Fed - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 1,24 USD do 80,21 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na VIII 2012 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 91,46-91,48 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają po obniżeniu przez FED prognoz dla gospodarki USA - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.446,50 USD za tonę, po spadku o 1,3 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7429,50 USD/t. (PAP)

amp/ osz/

d3sdyv5
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3sdyv5