Trwa ładowanie...
d1zp4r6
d1zp4r6

Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 7 maja, 17.00

...
Share
d1zp4r6

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Rada Polityki Pieniężnej jest w fazie łagodzenia polityki pieniężnej, jednak ujemne realne stopy procentowe mogłyby być źle odebrane przez gospodarstwa domowe - uważa Andrzej Sławiński, członek Rady Polityki Pieniężnej.

================================

d1zp4r6

Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w kwietniu o 1.896,1 mln euro do 48.037,9 mln euro - podał Narodowy Bank Polski w komunikacie.

=================================

Ministerstwo Finansów nie przewiduje zerowej dynamiki PKB w 2009 roku - powiedział minister finansów Jacek Rostowski.

==================================

d1zp4r6

Prognoza KE jest zbyt pesymistyczna, NBP nadal uważa, że jest ogromna szansa, aby dynamika PKB w '09 była dodatnia - powiedział prezes NBP Sławomir Skrzypek.

==================================

NBP jest gotowe do quantative easing, ale na razie nie widzi takiej potrzeby - powiedział prezes NBP Sławomir Skrzypek.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

d1zp4r6

Rada Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obniżyła podstawowe stopy procentowe o 25 pkt bazowych - podał bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi po tej obniżce 1,00 proc.

==================================

Słabnie tempo spadku produkcji przemysłu na Węgrzech. Produkcja spadła w marcu, po uwzględnieniu dni roboczych, o 19,6 proc. rdr, po spadku w lutym o 25,4 proc., najmocniejszym od 20 lat - podał urząd statystyczny w Budapeszcie.

==================================

d1zp4r6

Bank centralny Islandii obniżył w czwartek podstawową stopę procentową aż o 250 pkt bazowych - poinformował Sedlabanki w komunikacie. Główna stopa procentowa została obniżona do 13,0 proc. z 15,5 proc.

==================================

Zamówienia w niemieckim przemyśle niespodziewanie wzrosły w marcu 2009 r. o 3,3 proc. mdm, a rdr spadły o 26,7 proc. - podało niemieckie Ministerstwo Gospodarki w komunikacie.

==================================

d1zp4r6

Bank centralny Czech obniżył swoją benchmarkową stopę procentową do rekordowych 1,5 proc. - podał bank w komunikacie. Bank zdecydował się na obniżkę o 25 pkt bazowych z 1,75 proc.

==================================

Bank Anglii (Bank of England) pozostawił stopy procentowe bez zmian - podał bank, po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Główna stopa procentowa repo wynosi nadal 0,50 proc. i jest najniższa w historii.

==================================

d1zp4r6

Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 0,8 proc. w I kwartale 2009 r., po spadku w IV kwartale 2008 o 0,6 proc. po korekcie - podał Departament Pracy w komunikacie wstępne wyliczenia.

==================================

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu spadła o 34 tys. do 601 tys. - poinformował Departament Pracy USA.

BUDŻET

Wykonanie budżetu po kwietniu jest adekwatne do planu, a deficyt nie przekroczył 16 mld zł - poinformowali przedstawiciele MF.

==================================

Minister finansów Jacek Rostowski potwierdził konieczność nowelizacji budżetu w lipcu, nie przesądzając, czy deficyt wzrośnie z 18,2 mld zł.

==================================

Premier Donald Tusk potwierdził konieczność nowelizacji tegorocznego budżetu.

==================================

Już w przyszłą środę Komisja Europejska podejmie "pierwszy krok" w kierunku otwarcia procedury nadmiernego deficytu wobec Polski - poinformowały źródła w KE.

===================================

Produkt krajowy brutto Czech obniży się w 2009 roku o 2,4 proc. - poinformował w swojej najnowszej prognozie bank centralny Czech.

===================================

Centralny bank Danii obniżył główną stopę procentową do 1,65 proc., w odpowiedzi na obniżkę stóp przez Europejski Bank Centralny

PODATKI

Ministerstwo Finansów nie widzi potrzeby podnoszenia podatków ani składek, jednak nie zawaha się przed takim krokiem, jeśli będzie taka potrzeba - poinformował szef resortu Jacek Rostowski.

DŁUG

Polska planuje zwiększyć emisje długu w euro, emitując dodatkową transzę euroobligacji wyemitowanych w styczniu - podała agencja Bloomberg, powołując się na jednego z organizatorów emisji.

==================================

Ministerstwo finansów nie widzi na razie konieczności emisji obligacji typu private placement - powiedział Piotr Marczak, dyrektor departamentu długu publicznego w MF.

==================================

Ministerstwo Finansów chce jeszcze przed wakacjami sprzedać obligacje nominowane w USD o wartości 1 mld USD - poinformował dyrektor długu publicznego w MF Piotr Marczak.

==================================

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Jean-Claude Trichet powiedział, iż EBC przeznaczy 60 mld euro na zakup dłużnych papierów wartościowych.

WSKAŹNIKI

Poprawiły się nastroje wśród amerykańskich inwestorów indywidualnych - wynika z cotygodniowego badania Amerykańskiego Zrzeszenia Inwestorów Indywidualnych, przedstawionego w czwartek na stronie internetowej. Na zwyżkę na giełdzie liczy teraz 44,1 proc. badanych inwestorów wobec 36,1 proc. w ubiegłym tygodniu.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,70 proc. i wyniósł 1.841,33 pkt.

==================================

Węgierski indeks BUX na zamknięciu wzrósł o 0,62 proc. do 13.894,24 pkt.

==================================

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 4,55 proc. i wyniósł 9.385,70 pkt.

SPÓŁKI

Skonsolidowana strata netto Netii wyniosła w I kw. 2009 roku 6,4 mln zł wobec straty na poziomie 55,3 mln zł rok wcześniej. Jednak całkowita strata, po uwzględnieniu zysków z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne, wyniosła w I kw. 3,8 mln zł. Analitycy oczekiwali straty na poziomie 3,37 mln zł.

==================================

Koszty maketingu i promocji Netii wzrosną w II kw. 2009 i będą prawdopodobnie najwyższe ze wszystkich kwartałów tego roku. W całym 2009 roku koszty te będą stanowiły niecałe 5 proc. przychodów ze sprzedaży.

==================================

Netia może dokonać kolejnych zwolnień w dalszej części 2009 roku, po tym jak w drugim kwartale odejdzie ze spółki 130 osób, a w pierwszym kwartale odeszły 64 osoby. W 2008 roku spółka zwolniła 75 osób.

==================================

Prezes Netii Mirosław Godlewski spodziewa się, że w drugim kwartale 2009 roku wynik EBIT i netto pogorszy się w porównaniu z pierwszym kwartałem z powodu rezerw i wyższych kosztów marketingu i promocji.

==================================

Centernet, spółka zależna NFI Midas, podpisała z Polską Telefonią Cyfrową (PTC) umowę o świadczenie usług roamingu krajowego i jednocześnie rozwiązała umowę z PTK Centertel.

==================================

W kwietniu 2009 roku największe cennikowe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnych miał TVN i wyniosły one 294,04 mln zł (dane nie uwzględniają rabatów), czyli o 12,4 proc. więcej, niż w kwietniu 2008 roku - podały Wirtualnemedia.pl na podstawie raportu TNS OBOP.

==================================

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, miała na koniec marca 2009 roku 13,287 mln klientów, czyli o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformował Deutsche Telekom.

==================================

Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w marcu 2009 roku 397.919 sztuki i było o 6,39 proc. niższe wobec marca 2008 roku - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

==================================

Jest już przesądzone, że KGHM wypłaci dywidendę z zysku za 2008 rok. MSP nie wypowiada się jednak na temat jej wysokości - poinformował PAP Maciej Wewiór, rzecznik resortu.

==================================

Śląska Agencja Finansowa SAF SA zdecydowała o odwołaniu oferty publicznej w związku ze słabą koniunkturą na rynku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

==================================

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości notowanej na NewConnect spółki Perfect Line obejmującą likwidację majątku. Postanowienie jest nieprawomocne - poinformowała spółka Perfect Line w komunikacie.

==================================

Akcjonariusze Novity zdecydowali o przeznaczeniu 4,25 mln zł z zysku za 2008 rok na wypłatę dywidendy, co daje 1,7 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

==================================

Ipopema planuje zadebiutować pod koniec maja na giełdzie w Warszawie. Inwestorom instytucjonalnym zostaną zaoferowane akcje stanowiące 18,4 proc. kapitału. Spółka nie przeprowadzi nowej emisji, a oferowane akcje będą pochodzić od Manchester Securities Corporation i pracowników - poinformował Jacek Lewandowski, prezes spółki.

==================================

Budżet grupy Asseco Slovakia na 2009 r. przewiduje wzrost przychodów o 10 proc. i poprawę rentowności. Obecny portfel zamówień grupy na 2009 r. ma wartość około 100 mln euro - poinformowali przedstawiciele firmy.

==================================

W 2009 roku łączne wpływy grupy Ciech z biznesu kawernowego wyniosą 29,5 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

==================================

Wyniki Asseco Business Solutions (ABS) w bieżącym roku mają być nie gorsze niż te uzyskane w 2008 r. Obecny portfel zamówień spółki ma wartość około 100 mln zł - poinformował prezes spółki, Romuald Rutkowski.

==================================

Z wdrożonego w końcu marca przez Zakłady Chemiczne Police programu dobrowolnych odejść skorzystało już około 30 pracowników - poinformował PAP Rafał Kuźmiczonek, rzecznik spółki.

=================================

Ministerstwo Skarbu Państwa zaakceptowało program restrukturyzacji Zakładów Chemicznych Police. W sobotę rada nadzorcza spółki wyda opinię na temat programu - poinformowały Police w komunikacie.

==================================

Białoruś wprowadziła czasowy zakaz wwozu wieprzowiny z Polski - poinformowano w białoruskim Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

WALUTY

Po ostatnim umocnieniu na rynku walutowym prawdopodobnie nastąpi techniczna korekta i w piątek złoty będzie się osłabiał. Dług czeka na przyszłotygodniową aukcję obligacji.

==================================

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2632 wobec 3,2985 w środę, a kurs złotego do euro na 4,3362 wobec 4,3933 w środę.

=================================

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3363 USD i 132,72 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

=================================

Ministerstwo Finansów uważa, że jest jeszcze szansa na wejście do mechanizmu ERM2 w tym roku, po ustabilizowaniu złotego.

=================================

Wzrosły rezerwy walutowe Rosji - w ubiegłym tygodniu wzrost wyniósł 5,3 mld USD, do 385,9 mld USD - poinformował bank centralny Rosji.

FUNDUSZE

W tym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał otwartym funduszom emerytalnym 255,24 mln zł składek - podał ZUS na stronie internetowej.

==================================

Investors TFI przebudowuje portfel swojego flagowego funduszu Investors FIZ. W ciągu kilku miesięcy chce pokazać dobre wyniki inwestycyjne - poinformował w wywiadzie dla PAP Maciej Wiśniewski, prezes Investors TFI.

MOTORYZACJA

W przypadku przejęcia europejskich zakładów General Motors przez włoskiego Fiata dojdzie do zamknięcia m.in. fabryki silników Ispol w Tychach, należącej do GM i Isuzu - informują kolejne niemieckie media.

BANKI

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestuje 432 mln euro (573 mln USD) w oddziały UniCredit SpA w 8 krajach środkowo-wschodniej Europy, by pobudzić kredytowanie małych i średnich firm - poinformował EBOiR.

KRYZYS

Unia Europejska zamierza uchwalić w czerwcu zestaw środków do walki ze wzrastającym bezrobociem wywołanym przez międzynarodowy kryzys finansowy - oświadczył przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.

===================================

Arabia Saudyjska nie sprzedaje swoich międzynarodowych aktywów, takich jak amerykańskie obligacje skarbowe, by finansować wydatki rządowe - zapewnił Mohammed al-Jasser, szef banku centralnego Arabii Saudyjskiej.

===================================

Niemieckie państwo przejęło 47,31 proc. udziałów w banku Hypo Real Estate, który popadł w trudności w związku z kryzysem finansowym - poinformował Fundusz Stabilizacji Rynku Finansowego (SoFFin).

===================================

Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, iż wyolbrzymił on kwestię zewnętrznych potrzeb finansowych niektórych krajów Europy Wschodniej w swoim ostatnim raporcie.

===================================

Szef Fed, Ben S. Bernanke stwierdził, iż banki powinny poprawić swoją politykę płacową oraz zarządzania ryzykiem.

OPINIA

Polska gospodarka skurczy się w tym roku o 0,6 proc., a w przyszłym urośnie o 1,3 proc. Inflacja na koniec 2009 roku wyniesie 2,1 proc., a deficyt na rachunku obrotów bieżących 4,5 proc. - powiedziała dyrektor ds. badań w Euler Hermes SFAC Karine Berger.

==================================

Wzrost gospodarczy w USA w 2010 r. może wynieść 0,5 proc., a stopa bezrobocia 11 proc. wobec 10 proc. w 2009 - ocenił Nouriel Roubini, profesor ekonomii New York University.

==================================

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Jean-Claude Trichet powiedział, iż obecny poziom stóp procentowych jest odpowiedni.

==================================

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Jean-Claude Trichet stwierdził, iż widać na rynkach wstępne oznaki stabilizacji.

==================================

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Jean-Claude Trichet powiedział, iż aktywność gospodarcza zacznie się stopniowo ożywiać w 2010 roku.

==================================

Czwartkowa sesja przebiegała pod znakiem wzrostów na GPW, atak podaży pod koniec sesji sprawił jednak, że dzień zakończył się na minusie. Rynek próbuje przebić opór na 1.900 punktów na WIG 20 i w piątek nadal będzie w pobliżu tego poziomu.

TOWARY

Baryłka lekkiej słodkiej ropy WTI na NYMEX w Nowym Jorku zdrożała w czwartek wczesnym popołudniem w handlu elektronicznym o 1,73 USD, czyli 3 proc., do 58,07 USD.

==================================

Cena ropy Brent w kontraktach na czerwiec na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 56,91-56,93 USD za baryłkę.

==================================

Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie zdrożała w czwartek o 1,3 proc. do 4.810 USD za tonę - najwyższego poziomu od 17 kwietnia.

==================================

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wyniosła w czwartek 4.777,50 wobec 4.595,50 USD/t podczas poprzedniej sesji.

==================================

Postępowanie w sprawie taryfy na gaz dla PGNiG jest zakończone. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora podpisze taryfę dla spółki w czwartek lub w piątek - powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska.(PAP)

amp/ ana/

d1zp4r6

Podziel się opinią

Share
d1zp4r6
d1zp4r6