Trwa ładowanie...
d16c84s
wydarzenia

Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 28 stycznia, 17.00

...

Share
d16c84s

28.01. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

W pierwszej połowie 2011 roku wzrost PKB w poszczególnych kwartałach powinien być zbliżony nawet do 5 proc., a w całym bieżącym roku gospodarka polska urośnie o ponad 4 proc. - oceniają dla PAP ekonomiści z Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki.

d16c84s

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2010 roku o 3,8 proc. po wzroście o 1,7 proc. w 2009 roku. Inwestycje w tym czasie spadły o 2,0 proc., a popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. - podał w piątek wstępne szacunki Główny Urząd Statystyczny.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-grudzień 2010 roku była o 10,4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2009 roku przy mniejszym o 0,5 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 5,2 proc.- podał GUS w komunikacie.

Z danych na koniec grudnia 2010 roku wynika, że 315 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 43,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 29,8 tys. osób.

Z danych GUS na koniec grudnia 2010 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 296,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 33,6 tys. więcej niż w listopadzie 2010 r. i o 31,7 tys. więcej niż w grudniu 2009 roku.

d16c84s

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł w styczniu (w porównaniu do grudnia) o 4,6 pkt. proc. osiągając poziom minus 22,6 pkt. proc. - podał w piątek GUS. Wskaźnik ten był niższy niż przed rokiem o 4,2 pkt. proc.

NBP szacuje, ze deficyt sektora finansów publicznych w 2010 roku wyniósł w Polsce ok. 8 proc. PKB, jednocześnie NBP ocenia, że skala działań konsolidacyjnych w sektorze finansów publicznych wynosi ok. 1 pkt proc PKB.

Polski rząd zakłada, że począwszy od tego roku deficyt sektora finansów zacznie się obniżać, co już w 2012 roku będzie skutkowało zmniejszeniem długu publicznego w relacji do PKB - poinformował PAP wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

d16c84s

Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w IV kwartale 2010 roku o 3,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - podał w piątek Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu.

Mimo powolnego wychodzenia z zapaści francuskiej gospodarki bezrobocie w tym kraju nadal rośnie. W ciągu całego 2010 roku zanotowano 3-procentowy wzrost liczby osób nie mających zatrudnienia - poinformował francuski resort pracy.

W Japonii stopa bezrobocia w grudniu 2010 r. niespodziewanie spadła, po raz pierwszy od września ub. roku, co może sugerować, że ożywienie gospodarcze, napędzane przez eksport, przekłada się na poprawę sytuacji na krajowym rynku pracy.

Sprzedaż detaliczna w Japonii spadła w grudniu 2010 r. o 4,1 proc. mdm, po wzroście w listopadzie o 2,1 proc., po korekcie - poinformowało w piątek w komunikacie Ministerstwo Handlu.

d16c84s

W styczniu 2011 r. nastroje brytyjskich konsumentów mocno pogorszyły się. Wskaźnik zaufania spadł w tym miesiącu do minus 29 pkt z minus 21 pkt w grudniu 2010 - podał w piątek GfK NOP Ltd. w komunikacie.

Produkt Krajowy Brutto Litwy wzrósł w IV kw. 2010 r. o 4,6 proc. rdr, po wzroście w III kw. o 1,1 proc. - poinformowało w piątek w komunikacie biuro statystyczne w Wilnie.

Bezrobocie w Hiszpanii w IV kw. 2010 roku wyniosło 20,33 procent, osiągając najwyższy poziom od drugiego kwartału 1997 roku - wynika z danych opublikowanych w piątek przez miejscowy Narodowy Instytut Statystyczny.

Indeks zaufania konsumentów we Włoszech w styczniu 2011 r. spadł do 105,9 pkt ze 109,1 pkt w grudniu 2010 r. - poinformował w piątek w komunikacie urząd statystyczny Istat.

d16c84s

Międzynarodowy Fundusz Walutowy może udzielić dalszej pomocy finansowej tzw. krajom peryferyjnym ze strefy euro, jeśli kryzys zadłużenia w regionie nie złagodnieje - stwierdził John Lipsky, pierwszy wicedyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w styczniu 74,2 pkt, wobec 72,7 pkt zanotowanych w grudniu - podano w piatek w pierwszym wyliczeniu.

DŁUG

Pożyczenie Grecji pieniędzy na wykup jej obligacji na otwartym rynku to "jedna z opcji" omawianych w ramach dyskusji rządów państw strefy euro nad zreformowaniem ich opiewającego na 440 mld euro funduszu pomocowego - poinformowała w piątek Komisja Europejska.

d16c84s

WSKAŹNIKI

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w styczniu 74,2 pkt, wobec 72,7 pkt zanotowanych w grudniu - podano w piatek w pierwszym wyliczeniu.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,13 proc. i wyniósł 10.360,34 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,1 proc. i wyniósł 2.752,75 pkt.

SPÓŁKI

Polska Grupa Energetyczna odwołała się w piątek od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakazującej przejęcia przez nią Energi - poinformował PAP Maciej Chmielowski z biura prasowego UOKiK.

New World Resorces zamierza wyprodukować w tym roku 11 mln ton węgla i 800 tys. ton koksu. Ceny węgla koksującego NWR wzrosną w I kw. o 7 proc. kdk, koksu o 1 proc. kdk - podał NWR w komunikacie prasowym.

Osiągnięcie przez Grupę Lotos 1 mld zł zysku netto w 2011 roku to jest zadanie do wykonania dla zarządu spółki, ale zależy to od sytuacji na rynku - powiedział w Radiu PiN prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz.

Blirt - Biolab Innovative Research Technologies, firma badawczo - rozwojowa prowadząca działania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej, zakończyła ofertę prywatną, o wartości 9,6 mln zł. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie lutego i marca - poinformował Blirt w komunikacie prasowym.

Eskimos, producent i sprzedawca mrożonek, koncentruje się obecnie na akwizycjach - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Jednocześnie spółka planuje zainwestować uzyskane z zeszłorocznej emisji akcji środki w zakup urządzenia umożliwiającego zwiększenie produkcji i poszerzenie oferowanego asortymentu.

Nemex, oferujący usługi internetowych systemów sprzedaży, zadebiutował w piątek na rynku NewConnect. Do godziny 12.30 nie zawarto żadnej transakcji akcjami tej spółki.

Ford Motor Co. zanotował w IV kw. 2010 r. skorygowany zysk 30 centów na akcję - podała spółka w piątek w raporcie kwartalnym.

Towarowa Giełda Energii rozważa podniesienie kapitału o 20 proc. i debiut w tym roku na GPW. Celem strategicznym firmy jest wejście na nowe rynki, w tym na rynki gazu i biomasy oraz współpraca kapitałowa z europejskimi giełdami - powiedział PAP Grzegorz Onichimowski, prezes TGE.

Towarowa Giełda Energii, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz notowana na rynku NewConnect Invista rozważają uruchomienie rynku instrumentów pochodnych oraz współpracę w zakresie obrotu energią na poziomie detalu - powiedział PAP Grzegorz Onichimowski, prezes TGE.

Sfinks Polska, spółka zarządzająca restauracjami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, uzgodnił z bankami ING, PKO BP i Raiffeisen restrukturyzację zadłużenia - podano w komunikacie prasowym spółki. Porozumienie przewiduje m.in. konwersję długu na akcje, umorzenie, a także częściową spłatę długu i spłaty w ratach. Ostateczny układ tych elementów będzie zależał od wyników emisji akcji Sfinksa.

NWZA Atremu zwołane na 2 marca podejmie uchwałę o zmianie przeznaczenia 12,1 mln zł pozyskanych z emisji akcji s. C i przeznaczeniu ich na dokapitalizowanie spółki zależnej Contrast. Pierwotnie środki te przeznaczone miały być na akwizycję. Walne zdecyduje też o połączeniu ze spółką zależną Dom-Mar - poinformował Atrem w komunikacie.

Polnord planuje kupno w Warszawie działek pod inwestycje mieszkaniowe, deweloper planuje sprzedać w 2011 roku 1.400 mieszkań - poinformował dziennikarzy Bartosz Puzdrowski, prezes spółki.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału PA Novy, Aviva TFI zwiększy udział w głosach na WZA tej spółki do 6,3 proc., a udział w kapitale do 8,94 proc. - podała PA Nova w komunikacie.

Asseco South Eastern Europe na wypłatę dywidendy może przeznaczyć około 30 proc. skonsolidowanego zysku za 2010 r. - poinformował PAP prezes spółki, Piotr Jeleński.

ABS Investment, doradca finansowy specjalizujący się w inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałowym, zadebiutuje na NewConnect we wtorek 1 lutego - podała spółka w komunikacie prasowym.

WALUTY

Pogarszające się nastroje globalne oraz odwracanie pozycji przez inwestorów przyczyniają się do spadku wartości złotego względem euro. Jeżeli złoty osłabi się poniżej poziomu 3,9350/EUR w dalszej kolejności przebije poziom 3,95/EUR. Na rynku obligacji w piątek kontynuowane były wzrosty rentowności na całej krzywej. W nadchodzącym tygodniu możliwa jest korekta i wzrost cen obligacji, w czym pomóc mogą aukcja bonów oraz przetarg zamiany obligacji.

ENERGETYKA

Premierzy Słowacji i Węgier - Iveta Radiczova oraz Viktor Orban - zawarli w piątek w Bratysławie porozumienie dotyczące połączenia sieci gazowych obu krajów.

OPINIA

Od początku 2011 roku spodziewany jest systematyczny wzrost inflacji bazowej, głównie za sprawą wzrostu cen importu, podwyżek stawek podatku VAT oraz stopniowego wzrostu presji płacowej - wynika z opublikowanego w piątek raportu NBP.

Ceny paliw w handlu detalicznym w nadchodzącym tygodniu mogą nieznacznie spadać - wynika z analizy biura Reflex, monitorującego rynek paliw.

Gwałtowny zwyżka cen surowców oraz rosnące w konsekwencji oczekiwania inflacyjne mogą zagrozić kontynuacji wzrostów na światowych giełdach. Szczególnie zagrożone są rynki akcyjne w krajach rozwijających się - uważa główny ekonomista Schroders, Keith Wade.

Wzrost PKB w IV kw był przynajmniej taki jak w III kw., kiedy to wyniósł 4,2 proc. - ocenia wiceprezes GUS Halina Dmochowska.

Deficyt na rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB w 2011 r. ulegnie pogorszeniu w stosunku do szacowanego obecnie wskaźnika za 2010 r., który wynosi ok. 3,2 proc. Zmiana ta nie powinna mieć istotnego znaczenia dla postrzegania równowagi zewnętrznej kraju - uważa prof. Eugeniusz Gatnar, członek zarządu NBP, sprawujący nadzór nad Departamentem Statystyki.

Stany Zjednoczone powinny zmienić sposób, w jaki wydają pieniądze, jeśli chcą zapewnić gospodarce zrównoważone ożywienie - powiedział w Davos profesor Columbia University Jospeh Stiglitz, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Stiglitz ocenił również, że niezagrożona jest dalsza egzystencja euro.

W opinii wiceministra finansów Dominika Radziwiłła, z raportu Barclays Capital nie wynika teza o bankructwie Polski, a oceny banku są jedynie rekomendacjami dla potencjalnych strategii inwestycyjnych.

PROGRAMY UE

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 r. do 28 stycznia 2011 r., bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 35.452,8 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

SONDAŻE

W styczniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów czwarty miesiąc z rzędu odnotował spadek - o 3,6 pkt. w porównaniu do grudnia i zanotował 83,6 pkt - wynika z sondażu Ipsos. W porównaniu do stycznia 2010 r. wskaźnik spadł o 5,3 pkt.

TOWARY

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną podczas tej sesji - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 9.500,00 USD za tonę, po wzroście notowań o 0,6 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 9582,50 USD/t.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji spadają i taki scenariusz możliwy jest też w przyszłym tygodniu - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na marzec, tanieje rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku o 53 centy do 85,11 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na marzec 2011 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 97,95-97,97 USD za baryłkę. (PAP)

pif/ pam/

d16c84s

Podziel się opinią

Share
d16c84s
d16c84s