Trwa ładowanie...
d3rsuqe

Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 4 października, 20.00

...

d3rsuqe
d3rsuqe

04.10. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

W horyzoncie 12 miesięcy CPI będzie pozostawać w celu inflacyjnym - powiedział na spotkaniu z ekonomistami w siedzibie PAP, prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

Zdaniem prezesa NBP Marka Belki polska gospodarka wzrośnie w 2010 roku o 3,5 proc.

d3rsuqe

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem spadło w II kwartale 2010 roku do 200.664 mln euro z 202.797 mln euro w I kwartale - podał NBP.

Nakłady na inwestycje sektora prywatnego są największym wyzwaniem dla polityki monetarnej, a dodatni wkład eksportu netto do wzrostu PKB zniknie - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

Kwestia dysparytetu stóp procentowych to jest czynnik, którego nie sposób zignorować przy prowadzeniu polityki pieniężnej - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

Normalny dla polskiej gospodarki poziom stóp procentowych można określić przedziałowo, a obecnie stopy są na poziomie "tuż poniżej" dolnej granicy przedziału - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

d3rsuqe

Wzrost popytu konsumpcyjnego w kolejnych kwartałach w Niemczech można by interpretować jako oznakę normalizacji sytuacji zewnętrznej - powiedział podczas spotkania z ekonomistami prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Jego zdaniem taki wzrost oznaczałby, że polska gospodarka ma solidne oparcie w gospodarce europejskiej dla swojego wzrostu.

Zdaniem prezesa NBP Marka Belki konsolidacja finansów publicznych będzie miała negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce, jednak naprawa finansów publicznych w Europie jest konieczna dla przyszłości euro.

W 3 kwartałach 2010 roku sądy ogłosiły upadłość 500 polskich firm. To liczba porównywalna z zanotowaną w tym samym okresie roku ubiegłego. Wzrost, który utrzymywał się w 2009 roku i w I półroczu bieżącego roku, w trzecim kwartale niemalże się zatrzymał - wynika z badania Coface. Zdaniem autorów raportu nie spełniają się najczarniejsze scenariusze niektórych analityków, które mówiły o drastycznym zwiększeniu się liczby bankructw w bieżącym roku.

d3rsuqe

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w sierpniu przez Amerykanów wzrosła miesiąc do miesiąca o 4,3 proc. - podało w poniedziałek Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w sierpniu spadły mdm o 0,5 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 0,5 proc. po korekcie - poinformował w poniedziałek Departament Handlu USA.

d3rsuqe

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,1 proc. w sierpniu 2010 roku, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 3,6 proc. - podał w poniedziałek w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.

WSKAŹNIKI

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro na październik 2010 r. niespodziewanie wzrósł do 8,8 pkt z 7,6 pkt we wrześniu - podała w poniedziałek grupa badawcza Sentix w komunikacie.

d3rsuqe

DŁUG

Zmniejszenie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych brutto do 167,5 mld zł z 171,5 mld zł prognozowanych w projekcie budżetu przyjętym na początku września br. wynika z mniejszej niż zakładano prognozy sprzedaży bonów w IV kwartale 2010 roku - poinformował PAP Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Ministerstwo Finansów zaoferuje w środę, 6. października, obligacje OK0113 za 2,0-3,0 mld zł - podał resort w komunikacie.

d3rsuqe

Grecja zamierza obniżyć deficyt budżetowy w 2011 r. do 7 proc. PKB, czyli poniżej poziomu 7,6 proc. ustalonego z UE i MFW w zamian za pomoc finansową. Tak wynika ze wstępnego projektu budżetu, przyjętego w poniedziałek przez Radę Ministrów.

GIEŁDA

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 1,24 proc., do 6.134,21 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,66 proc. do 5.555,97 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji spadł o 1,15 proc. do 3.649,81 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,87 proc. i wyniósł 2633,94 pkt.

Węgierski indeks BUX na zamknięciu wzrósł o 0,15 proc. do 23.079,97 pkt.

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,24 proc. i wyniósł 9.381,06 pkt

SPÓŁKI

Polski Koncern Naftowy Orlen w III kwartale tego roku powinien zanotować marżę rafineryjną bliską poziomowi z III kwartału roku ubiegłego, płocka spółka liczy, że w IV kw. tego roku sfinalizuje sprzedaż kolejnej transzy zapasów obowiązkowych - poinformował PAP Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN.

Ministerstwo Skarbu Państwa do 16 listopada z 11października przedłużyło termin składania ofert wiążących na Zakłady Azotowe Puławy i Zakłady Chemicznych Police - poinformował PAP Maciej Wewiór, rzecznik resortu.

Netia poinformowała, że zawarte w lipcu porozumienie z grupą banków - składającą się z Rabobank Polska, Raiffeisen Bank Polska i BRE Bank - wynosi 600 mln zł, a po przystąpieniu w październiku do tej grupy banku BNP Paribas kwota finansowania zwiększyła się do 700 mln zł. Łącznie ze środkami własnymi Netia dysponuje kwotą ponad 1 mld zł na potencjalne akwizycje - podała spółka w komunikacie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie miała w I półroczu 2010 r. 52,8 mln zł zysku operacyjnego, 67,8 mln zł EBITDA i 111,5 mln zł przychodów - podała GPW w komunikacie prasowym.

Notowana na NewConnect spółka Orzeł, internetowy dystrybutor opon, podpisał umowę inwestycyjną na zakup 78 proc. akcji firmy z branży oponiarskiej Astor. Spółka zainwestuje w projekt 1,68 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Podwyżka cen gazu o 6 proc. oznacza dla Puław wzrost kosztów o 50-60 mln zł - powiedział PAP Zenon Pokojski, członek zarządu Zakładów Azotowych Puławy.

PZU Asset Management 1 października 2010 przekazał Komisji Nadzoru Finansowego szczegółowe wyjaśnienia w sprawie niewykonywania przez Dębica SA prawomocnego postanowienia Sądu oraz niepoinformowania uczestników rynku przez osoby z zarządu Dębicy o świadczeniu pracy na rzecz konkurencyjnej spółki - podał PZU AM w komunikacie prasowym.

Fundusz zarządzany przez Enterprise Investors obejmie mniejszościowy pakiet akcji X-Trade Brokers Domu Maklerskiego SA. Łączna kwota inwestycji wyniesie 224 mln zł - poinformowali na konferencji przedstawiciele Enterprise Investors.

Ze względu na słaby sezon wiosenny, Intersport może mieć problemy z wykonaniem tegorocznych prognoz. Ewentualna ich korekta może nastąpić w grudniu. Spółka liczy na rekordowe wyniki w najbliższych dwóch latach, m.in. dzięki dochodzeniu do rentowności sklepów otwieranych w latach 2008-9 - powiedział PAP Artur Mikołajko, prezes Intersport Polska.

Notowany na NewConnect Eko Export złożył w poniedziałek do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Erbudu planuje połączenie spółek drogowych grupy, czyli Przedsiębiorstwa Robót Drogowych (PRD) i Rembet Plus - poinformował Erbud w komunikacie prasowym.

Oponeo.pl chce kupić od sześciu akcjonariuszy 80 proc. akcji notowanego na New Connect Marketeo.com - podała spółka w komunikacie.

Introl podpisał ze Spółką Energetyczną Jastrzębie umowę na budowę układów wysokosprawnej kogeneracji w EC Moszczenica i EEG EC Pniówek. Wartość umowy wynosi niemal 34 mln zł netto - poinformował Introl w komunikacie.

Zarząd Dębicy ocenia, że zarzuty jej mniejszościowego akcjonariusza, PZU AM, m.in. o zaniżanie marż na transakcjach z podmiotami z grupy Goodyear, czy niewykonywanie postanowień sądu, są nieuczciwe i nieprawdziwe.

Poniedziałkowe NWZA Zakładów Azotowych w Tarnowie wyraziło zgodę na objęcie w drodze subskrypcji prywatnej 30 mln akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn po cenie emisji równej wartości nominalnej akcji, tj. 5 zł za sztukę, czyli łącznej wartości 150 mln zł - poinformowały ZA Tarnów w komunikacie.

Energetický a Pr...myslový Holding z siedzibą w Brnie (Czechy) złożył do UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli na Eneą - poinformował UOKiK.

Echo Investment za 69,92 mln zł netto kupiło działkę o powierzchni ponad 34 tys. mkw w obrębie ulic Sikorskiego i Witosa oraz Beethovena i Idzikowskiego w Warszawie - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd ED Invest w wyniku przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu ustalił cenę emisyjną akcji serii B na 7,5 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

W najbliższych dniach złoty będzie w dalszym ciągu systematycznie się umacniał. Realnym jest osiągnięcie poziomu 3,90 za euro - poinformowali dilerzy walutowi. Rentowności polskich papierów dłużnych nie zanotowały w poniedziałek większych wahań. Zdaniem dilerów obligacji rynek potrzebuje impulsu w postaci komentarzy członków Rady Polityki Pieniężnej.

We wrześniu rynek wycenia wejście Polski do EMU na 2018/2020 wynika z aktualnej wyceny instrumentów finansowych, dolna granica wejścia przesunęła się o rok niżej w porównaniu do danych sprzed miesiąca - wynika z "Monitora konwergencji nominalnej" opublikowanego przez resort finansów.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 2,8922 a kurs złotego do euro na 3,9577 - poinformował NBP

FUNDUSZE

Aktywa zarządzane przez Quercus TFI wzrosły na koniec września do 1.207,5 mln zł - podał Quercus w komunikacie.

ROLNICTWO

W krajowym skupie zbóż, w okresie od 20 do 26 września, nadal przeważały wzrosty cen. Wyjątkiem było żyto, którego ceny, po dynamicznym wzroście tydzień wcześniej, spadły o 3,2 proc.- wynika z cotygodniowej analizy Agencji Rynku Rolnego. Na rynkach rolnych mniej płacono także żywiec wieprzowy i wołowy oraz mleko.

Eksperci Agencji Rynku Rolnego przewidują, że w najbliższych dwóch kwartałach krajowe ceny zbóż będą rosły ze względu na presję eksportową ze strony państw UE.

OPINIA

Jest mało prawdopodobne, że gospodarka amerykańska ponownie wpadnie w recesję, a to oznacza kontynuację wzrostów na rynku, skala zwyżek będzie jednak mniejsza od wcześniejszych oczekiwań - uważa Abby Jospeh Cohen, prezes Goldman Sachs Global Institute.

Globalna gospodarka podzieliła się na dwa różne światy i wygląda obecnie zupełnie inaczej niż przed kryzysem finansowym - ocenia Łukasz Bugaj, analityk Xelion.

Dodatni wkład odbudowy zapasów do dynamiki PKB zaniknie z końcem tego roku, a popyt zewnętrzny osłabnie, dlatego polski wzrost gospodarczy w 2011 r. spowolni do 2,7 proc. - wynika z zaprezentowanej w poniedziałek prognozy BNP Paribas. Ekonomiści banku spodziewają się, że stopy procentowe zaczną rosnąć w 2012 r., zwracają także uwagę na negatywny wpływ otwarcia niemieckiego rynku pracy na poziom potencjalnego wzrostu gospodarczego w Polsce.

Ekonomiści Invest Banku podnieśli swoją prognozę średniorocznego wzrostu PKB w 2010 r. do 3,3 proc. z 3,1 proc. prognozowanych w lipcu - wynika z najnowszego kwartalnego raportu banku. Zdaniem ekonomistów banku, średnioroczna inflacja CPI w 2010 r. wyniesie 2,5 proc., a w 2011 roku wzrośnie do 3,3 proc., zaś stopa bezrobocia na koniec 2010 r. wyniesie 11,7 proc.

Poniedziałkowa sesja na giełdzie w Warszawie przebiegała pod znakiem wahań indeksu WIG 20, ale ostatecznie zakończyła się na plusie i indeks zanotował nowy tegoroczny szczyt. Zdaniem analityków rynek wygląda na silny i kolejne dni mogą przynieść dalsze zwyżki.

POLITYKA

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, PO mogłaby liczyć na poparcie 38 proc. wyborców, PiS - 27 proc., SLD - 11 proc., Nowoczesna Polska (ugrupowanie Janusza Palikota) - 4 proc., a PSL 3 proc. - wynika z sondażu MillwardBrown SMG/KRC dla TVN.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji tanieje, ale nadal jest wyceniana powyżej 81 USD za baryłkę - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na listopad, tanieje rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku o 31 centów, czyli 0,4 proc., do 81,27 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na listopad 2010 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 83,33-83,35 USD za baryłkę.

Ceny miedzi w Londynie rosną podczas tej sesji i są blisko 26-miesięcznego maksimum - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na giełdzie metali w Londynie teraz jest wyceniana na 8.162,00 USD za tonę, po wzroście notowań o 0,8 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8119,50 USD/t.(PAP)

ana/ jtt/

d3rsuqe
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3rsuqe