Trwa ładowanie...
d4evj1l

Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 22 czerwca, 17.00

...
Share
d4evj1l

22.06. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w maju 2010 r. wyniosła rdr 1,6 proc. wobec 1,9 proc. w kwietniu 2010 roku - podał NBP w komunikacie.

d4evj1l

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w czerwcu pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w maju i lepsze niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. - wynika z komunikatu GUS. Przewidywania w zakresie sytuacji finansowej pozostają na poziomie optymistycznych prognoz formułowanych przed miesiącem.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w czerwcu oceniany lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, choć gorzej niż w zeszłym miesiącu - podał GUS we wtorek w komunikacie. Bieżąca sprzedaż jest nadal ograniczana, jej prognozy na najbliższe miesiące są również pesymistyczne. Nieznacznie zwiększają się trudności w regulowaniu bieżących i przyszłych zobowiązań finansowych.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w czerwcu oceniany pozytywnie, lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, choć nieco gorzej niż w maju br. Wpłynęło na to pogorszenie - mimo to nadal optymistycznych - ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień i produkcji - podał we wtorek GUS.

W czerwcu oceny koniunktury w badanych grupach przedsiębiorstw usługowych są bardzo zróżnicowane. Najlepiej koniunkturę oceniają firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa - w porównaniu z czerwcem zeszłego roku oceny te są bardziej korzystne, choć mniej optymistyczne niż w maju br. - podał we wtorek GUS. Najbardziej negatywnie ogólny klimat koniunktury oceniany jest w sekcji edukacja - oceny te są zarówno bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w czerwcu ubiegłego roku, jak i od sygnalizowanych przed miesiącem.

d4evj1l

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu deficyt w kwietniu 2010 r. wyniósł 5,1 mld euro wobec nadwyżki 1,5 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie - podał we wtorek Europejski Bank Centralny w komunikacie.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w maju spadła do 5,66 mln w ujęciu rocznym - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

BUDŻET

d4evj1l

Minister finansów Jacek Rostowski powtórzył we wtorek, że nie ma na razie potrzeby nowelizowania tegorocznego budżetu ze względu na skutki powodzi. Jeśli chodzi o założenia do przyszłorocznego budżetu, to prace nad nimi trwają i trudno powiedzieć kiedy będą gotowe - poinformował w TOK FM szef resortu.

DŁUG

Ministerstwo Finansów może przeprowadzić emisję obligacji 5-letnich o wartości do 2 mld USD jeszcze w czerwcu lub lipcu - powiedział PAP wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

W polskiej gospodarce przyrost długu publicznego w relacji do PKB będzie stosunkowo mniejszy niż w krajach europejskich, co nie znaczy, że nie zostanie przekroczony próg 55 proc. - ocenia wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

d4evj1l

Wcześniejsze szacunki zakładające, że deficyt budżetu w tym roku będzie niższy o 10-15 mld zł, są aktualne - powiedział "Dziennikowi Gazecie Prawnej" wiceminister finansów Ludwik Kotecki.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w poniedziałek 132,29 punktów bazowych.

Ryzyko związane z obsługą długu Hiszpanii jest stosunkowo niskie w porównaniu z innymi krajami strefy euro - oceniła we wtorek agencja obsługi zadłużenia Hiszpanii w prezentacji zamieszczonej na jej stronie internetowej.

WSKAŹNIKI

d4evj1l

Czerwcowe badania oczekiwań inflacyjnych pokazują, że w porównaniu do maja liczba osób oczekujących zahamowania inflacji spadła - podał Ipsos w komunikacie.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, niespodziewanie wzrósł w czerwcu 2010 r. do 101,8 pkt ze 101,5 pkt w poprzednim miesiącu - podała firma Ifo we wtorek w komunikacie.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed spadł w czerwcu do 23 punktów z 26 punktów odnotowanych przed miesiącem - poinformował we wtorek oddział Fed w Richmond.

GIEŁDA

d4evj1l

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,66 proc. i wyniósł 2379,48 pkt.

Węgierski indeks BUX na zamknięciu spadł o 0,67 proc. do 21.783,87 pkt.

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,22 proc. i wyniósł 10.112,89 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,1 proc. i wyniósł 2.588,70 pkt.

SPÓŁKI

Cena sprzedaży akcji Tauronu dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 0,57 zł, po uwzględnieniu scalenia akcji 5,13 zł, a wartość oferty wyniosła około 4,2 mld zł. Na akcje spółki zapisało się ponad 230 tys. inwestorów indywidualnych, deklaracje nabycia akcji złożyło też ponad 120 inwestorów instytucjonalnych - poinformował Aleksander Grad, minister skarbu.

Proporcja inwestorów instytucjonalnych z Polski i z zagranicy, którzy zgłosili zainteresowanie kupnem akcji Tauronu, wynosi dwa do jednego - poinformował minister skarbu państwa Aleksander Grad.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zdecydowało, że nie przydzieli jednemu inwestorowi instytucjonalnemu więcej niż 5 proc. Tauronu w ofercie publicznej - poinformował we wtorek minister skarbu Aleksander Grad.

Wśród inwestorów instytucjonalnych, którzy złożyli zapisy na akcje Tauronu, poza KGHM Polska Miedź nie ma innych inwestorów branżowych - poinformował na konferencji minister skarbu Aleksander Grad.

Ministerstwo Skarbu Państwa będzie wspierało PKO BP, aby mógł on samodzielnie sfinansować zakup BZ WBK. W tym celu przedstawiciel MSP będzie wnioskował o 30-dniową przerwę w walnym zgromadzeniu PKO BP, które miało decydować o wypłacie dywidendy z zysku PKO BP za 2009 rok - poinformował minister skarbu Aleksander Grad.

Konsorcjum, którego liderem jest Erbud, podpisał umowę na budowę kompleksu budynków laboratoryjno-biurowych "Innopolis Wrocław". Wartość kontraktu wynosi 37,9 mln zł, w tym udział Erbudu w kontrakcie to około 98 proc., czyli 37,2 mln zł netto - poinformował Erbud w komunikacie.

New World Resources sfinalizował sprzedaż NWR Energy spółce Dalkia Ceska Republika za ok. 131 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym.

Stopklatka, spółka tworząca internetowy serwis filmowy, planuje debiut na NewConnect na początek trzeciego kwartału 2010 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin zdecydowali o przeznaczeniu z zysku za 2009 rok 5,67 mln zł na wypłatę dywidendy. Kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,80 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Kurs akcji E-Energo wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 16 proc. do 1,16 zł. Kurs odniesienia wynosił 1 zł.

W jednej transakcji pakietowej sprzedano we wtorek 132.000 akcji spółki Muza, akcje te stanowią około 4,62 proc. kapitału spółki. Transakcja była zawarta po kursie 10,6 zł.

Producent płyt pilśniowych Hardex ocenia, że rok 2010 będzie jeszcze trudny dla spółki oraz branży meblarskiej. Ewentualna poprawa sytuacji jest spodziewana od 2011 roku, wtedy też firma mogłaby zdecydować się na inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych. W 2010 roku wydatki inwestycyjne będą na poziomie zbliżonym do wydatków z roku poprzedniego, które wyniosły ok. 3,8 mln zł.

BRE Bank ocenia, że w II kwartale 2010 roku portfel kredytów korporacyjnych pozostaje bez większych zmian w porównaniu ze stanem pod koniec I kwartału 2010 roku - poinformował PAP Przemysław Gdański, członek zarządu banku.

Biotechnologiczna spółka BioMaxima podpisała list intencyjny z włoską firmą Biosigma S.r.l., zgodnie z którym przejmie wszystkie udziały w spółce Polab za 280 tys. euro - poinformowała BioMaxima w komunikacie prasowym.

Grupa Telekomunikacji Polskiej chce powołać spółkę do obsługi klientów TP i Centertela. Przejdzie do niej około 5 tys. pracowników obu firm, oszczędności w ciągu 5 lat mają sięgnąć 150 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

PZU będzie dążyło do zmniejszania wydatków na informatykę. Cel grupy na najbliższe miesiące to konsolidacja infrastruktury IT. Grupa rozważa wprowadzenie nowego systemu informatycznego, który miałby zastąpić Insurera - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki.

Do PZU zgłoszono obecnie około 100 tys. szkód powodziowych. Wysokość odszkodowań powodziowych obciążających wynik PZU SA (po reasekuracji) nie powinna przekroczyć szacowanych wcześniej przez zarząd spółki 156 mln zł - poinformował PAP we wtorek Rafał Stankiewicz, członek zarządu PZU.

JW Construction nie porozumiał się w sprawie finansowania projektu hotelowego we Wrocławiu i umowa joint venture wygasła. Strony nie wykluczają dalszej współpracy - podał JW Construction w komunikacie.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oddaliła odwołanie złożone przez Qumak-Sekom w sprawie przetargu prowadzonego przez Narodowe Centrum Sportu na: "Dostawę, instalację i konfigurację urządzeń aktywnych i oprogramowania zarządzającego sieci teleinformatycznej Stadionu Narodowego w Warszawie" - poinformowała KIO w komunikacie.

Akcjonariusze eCard zdecydowali o dalszym istnieniu spółki - podał eCard w uchwałach po WZA.

WALUTY

Pogorszenie światowego klimatu inwestycyjnego przełożyło się we wtorek na słabszego złotego. Dalsze ruchy w kolejnych dniach tygodnia będą zależały głównie od danych z USA, które wpływając na zachowanie się kursu euro-dolara, pośrednio przełożą się także na kwotowania polskiej waluty. Na rynku długu trwa kontynuacja trendu spadkowego.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2912 a kurs złotego do euro na 4,0535 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2258 USD i 111,09 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

W przypadku złotego nie ma żadnej zmiany, jeśli chodzi o reżim kursowy w Polsce - poinformował wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

Niepewność związana z wyborami prezydenckimi zwiększa zmienność na rynkach finansowych. Wygrana Jarosława Kaczyńskiego miałaby negatywny wpływ na rynki i kurs złotego, zaś wygrana Bronisława Komorowskiego mogłaby przynieść pewną stabilność i byłaby wsparciem dla przeprowadzenia reform - uważa wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.

BUDOWNICTWO

Maksymalna cena arkusza blachy gorącowalcowanej wzrosła w ostatnim tygodniu o 1,3 proc., zaś cena maksymalna pręta żebrowanego wzrosła o 0,4 proc.- wynika z analiz Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

OPINIA

We wtorek na warszawskiej giełdzie indeksy lekko traciły na wartości. Analitycy zauważają, że WIG 20 od prawie miesiąca znajduje się w horyzontalnej korekcie trendu spadkowego, a poziomy, których przekroczenie może oznaczać zmianę sytuacji znajdują się daleko.

Pomysł Ministerstwa Skarbu Państwa, które będzie wspierało PKO BP, aby bank ten mógł samodzielnie sfinansować zakup BZ WBK jest politycznie do przyjęcia, jednak pod względem biznesowym nie jest dobry - uważają analitycy.

W Hiszpanii najgorsze z kryzysu minęło - ocenił wiceminister finansów Hiszpanii Carlos Ocana.

Zdaniem ekonomistów z Credit Suisse, w przypadku dalszej stabilizacji rynków złoty powinien zyskiwać wobec euro.

Grecja będzie prawdopodobnie musiała przeprowadzić restrukturyzację długu. W kategoriach ekonomicznych będzie to jednak rozsądny ruch - uważa John Taylor, profesor ekonomii na Uniwersytecie Stanforda.

POLITYKA

W wyborach prezydenckich Bronisław Komorowski uzyskał 41,54 proc., a Jarosław Kaczyński - 36,46 proc. - to oficjalne wyniki niedzielnego głosowania podane w poniedziałek wieczorem przez Państwową Komisję Wyborczą. Kandydaci PO i PiS spotkają się 4 lipca w II turze wyborów.

W czerwcu pogorszyły się notowania pełniącego obowiązki prezydenta marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, którego obecnie pozytywnie ocenia 57 proc. badanych przez CBOS (spadek o 5 pkt proc. w stosunku do maja), a źle - 28 proc. (wzrost o 10 pkt proc.).

Premier Donald Tusk poinformował, że uzgodnił z liderem PSL Waldemarem Pawlakiem, że koalicja PO-PSL trwać będzie do końca kadencji obecnego rządu.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na sierpień 2010 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 78,35-78,37 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6489,00 USD/t. wobec 6644,50 USD/t podczas poprzedniej sesji.

PALIWA

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka polecił rządowi wstrzymać tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Białorusi. Ocenił przy tym, że konflikt gazowy przeradza się w gazową wojnę między Gazpromem i Białorusią.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że Gazprom jest winien jego krajowi 260 mln dol. za tranzyt gazu. Zapewnił, że Białoruś już pożyczyła pieniądze na spłacenie Rosji swego długu za otrzymany gaz.

Gaz dostarczany przez terytorium Białorusi płynie do Polski, ale PGNiG monitoruje sytuację - poinformowała we wtorek PAP Joanna Zakrzewska, rzeczniczka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Sytuacja konfliktu między Mińskiem a Moskwą o gaz w tej chwili Polski nie dotyczy - powiedział we wtorek premier Donald Tusk. Zaznaczył, że ewentualne zakręcenie kurka z gazem przez Białoruś będzie problemem ogólnoeuropejskim.

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak powiedział we wtorek, że nie ma ryzyka przerwy w dostawach gazu do Polski, wskutek ograniczenia dostaw tego surowca przez rosyjski Gazprom na Białoruś.

Komisja Europejska ponownie zaapelowała we wtorek do Białorusi i Rosji, by dotrzymały swych "zobowiązań kontraktowych" w związku z ostatnim sporem gazowo-cenowym na linii Moskwa-Mińsk. Zdaniem KE, potencjalnie zagrożonych jest 6,25 proc. konsumpcji gazu w UE. (PAP)

amp/ ana/

d4evj1l

Podziel się opinią

Share
d4evj1l
d4evj1l