Trwa ładowanie...
d45iqfh

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20.30

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 22 lipca godz. 20.30
Share
d45iqfh

BETACOM

ZWZ Betacomu zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013/14 w wysokości 2,02 mln zł, czyli 1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 1 sierpnia, a dzień jej wypłaty - 22 sierpnia 2014 r.

d45iqfh

Z zysku za wcześniejszy rok obrotowy Betacom wypłacił 0,7 zł dywidendy na akcję.

FM BANK PBP

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 22 lipca 2014 roku wyraziła zgodę na powołanie Sławomira Lachowskiego na prezesa FM Banku PBP.

Lachowski jest twórcą mBanku - pierwszego wirtualnego banku w Polsce i Europie środkowowschodniej oraz MultiBanku. Z BRE Bankiem był związany blisko osiem lat, od listopada 2004 roku do marca 2008 roku zajmował stanowisko prezesa zarządu BRE Banku. Wcześniej, od sierpnia 1998 roku do maja 2000 roku, Lachowski był wiceprezesem PKO BP. Pracę w bankowości rozpoczął w 1993 roku w Powszechnym Banku Gospodarczym w Łodzi.

d45iqfh

Lachowski ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na wydziale Handlu Zagranicznego, oraz studia podyplomowe w zakresie makroekonomii na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji i na Uniwersytecie w Zurychu.

DM IDMSA

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia zdecydował o ogłoszeniu upadłości DM IDMSA z możliwością zawarcia układu - podał DM IDMSA w komunikacie.

W komunikacie podano, że sąd ustalił również, że DM IDMSA będzie sprawował zarząd swoim majątkiem. Sąd ponadto wyznaczył Grzegorza Dyrgę na sędziego komisarza oraz Dariusza Sitka na nadzorcę sądowego.

d45iqfh

W złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości DM IDMSA zaproponował podział wierzycieli na cztery grupy.

Pierwsza grupa to wierzyciele drobni, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na majątku spółki o należności głównej nie wyższej niż 20.000 zł. Zgodnie z propozycją zarządu przewidziana jest spłata całości należności głównej, zaś odsetki mają zostać umorzone w całości.

Do grupy drugiej zaliczeni zostali wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone na majątku spółki o należności głównej wyższej niż 20.000 zł, jednak nie wyższej niż 100.000 zł. W tym przypadku przewidziano spłatę 75 proc. należności głównej, zaś odsetki oraz pozostała część należności głównej zostaną umorzone.

W trzeciej grupie znaleźli się wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na majątku spółki o należności głównej wyższej niż 100.000 zł. Zarząd DM IDMSA zaproponował spłatę 30 proc. należności głównej, w czterech równych ratach rocznych. Ponadto 20 proc. należności głównej zostanie skonwertowane na akcje spółki, zaś odsetki oraz 50 proc. należności głównej zostaną umorzone.

d45iqfh

Do czwartej grupy zakwalifikowano wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku spółki, w części nie znajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, a w pozostałej części - w przypadku wyrażenia zgody na objęcie ich należności układem. Dla tej grupy przewidziano spłatę należności z realizacji ustanowionych zabezpieczeń na majątku spółki w ciągu 3 lat i konwersję pozostałej, niespłaconej z tych źródeł części należności na akcje spółki oraz umorzenie w całości odsetek.

W komunikacie prasowym DM IDMSA podał, że wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności na ręce Sędziego-Komisarza do 20 października.

"Niezależnie od tego będziemy cały czas prowadzili rozmowy z wierzycielami w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla wszystkich stron. Przedstawione propozycje układowe mają wstępny charakter i mogą się jeszcze zmienić" - powiedział cytowany w komunikacie Rafał Abratański, wiceprezes DM IDMSA.

TERMO-REX

d45iqfh

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Termo-Rex. Dokument jest związany z dopuszczeniem akcji serii A i B1 do obrotu na rynku regulowanym GPW - podała KNF w komunikacie prasowym.

Oferującym jest HFT Brokers Dom Maklerski.

Termo-Rex od 2012 roku jest notowany na rynku NewConnect. Spółka specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych, wykonywaniu usług podgrzewania przed spawaniem oraz obróbką cieplną złącz spawanych.

W 2013 roku Termo-Rex wypracował 19,2 mln zł przychodów i 0,6 mln zł straty netto.

d45iqfh

Podziel się opinią

Share
d45iqfh
d45iqfh