Trwa ładowanie...
d4s2fm4

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 XII - 30 XII

...

Share
d4s2fm4

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 XII - 30 XII

PIĄTEK, 16 GRUDNIA

- Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, weźmie udział w konferencji "POWER RING 2011 - Energy Roadmap 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej". Wśród zaproszonych gości jest minister finansów Jacek Rostowski i wielu prezesów dużych spółek giełdowych. (9.00)

- A.pl Internet, spółka zarządzająca siecią delikatesów internetowych A.pl i sklepem Fresh24.pl, zadebiutuje na NewConnect. (11.25)

d4s2fm4

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w biznesie w XII 2011 (8.45)

- W strefie euro zostanie podany bilans handlowy w X 2011 (11.00)

- W USA zostanie podana inflacja w XI 2011 (14.30)

d4s2fm4

PONIEDZIAŁEK, 19 GRUDNIA

- Federacja Konsumentów i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce organizują konferencję dotyczącą kredytu konsumenckiego. (11.00)

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- GUS poda wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów w 2011 r. (14.00)

d4s2fm4

- W strefie euro zostanie podany stan na rachunku obrotów bieżących w X 2011 (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik z rynku nieruchomości NAHB za XII 2011 (16.00)

WTOREK, 20 GRUDNIA

  • - Związek Banków Polskich organizuje konferencję, podczas której przedstawione zostaną raport NetB@nk, dotyczący bankowości internetowej i płatności bezgotówkowych, oraz wyniki badań koniunktury bankowej, przygotowane przez TNS Pentor. (10.15)
  • - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z Komisją Skarbu Państwa Sejmu RP organizuje konferencję "Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe", podczas której zaprezentowane zostaną wyniki badań sektora MSP. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Maciej H. Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Adam Szejnfeld, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa i Zenon Małkowski, prezes Małkowski - Martech. (10.30)
d4s2fm4

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez GfK za XII 2011 (1.01)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za XII 2011 (10.00)

d4s2fm4

- W USA zostanie podana informacja o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w XI 2011 (14.30)

ŚRODA, 21 GRUDNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

d4s2fm4

- Bank Japonii poda decyzję o stopach procentowych

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez GfK, na I 2012 (8.00)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w XI 2011 (8.45)

- We Włoszech zostanie podany PKB za III kw. 2011, wyliczenia końcowe (10.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny PMA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w XI 2011 (16.00)

CZWARTEK, 22 GRUDNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

CZWARTEK, 29 GRUDNIA

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 30 GRUDNIA

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

- NBP opublikuje kwartalny bilans płatniczy (14.00)

- NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym (14.00)

- NBP opublikuje informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ now/

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4