Trwa ładowanie...
d4iv6a2

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 I - 3 II

...

Share
d4iv6a2

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 19 I - 3 II

ŚRODA, 19 STYCZNIA

- GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za grudzień 2010 r. (14.00)

d4iv6a2

- Decyzja RPP dotycząca stóp procentowych w styczniu.

- KPP Lewiatan poinformuje o szczegółach złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o dniu wolnym od pracy w święto Trzech Króli. (11.00)

  • - Wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak weźmie udział w konferencji na temat redukcji obciążeń administracyjnych. (13.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o stanie na rachunku obrotów bieżących w XI 2010 (10.00)

d4iv6a2

- W USA zostanie podany wskaźnik wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie rozpoczętych nowych budów i wydanych pozwoleń na budowę w XII 2010 (14.30) - oczekuje się odpowiednio 550 tys. i 555 tys.

CZWARTEK, 20 STYCZNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach producentów. (14.00)

d4iv6a2

- MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (15.00)

- NBP opublikuje opis posiedzenia RPP w XII. (14.00)

- NBP poda dane o inflacji bazowej po XII. (14.00)

- MF organizuje przetarg zamiany na którym zamierza odkupić obligacje PS0511 oraz OK0711. (12.00)

  • - Prof. Leszek Balcerowicz wystąpi na seminarium "Finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej - jaka droga do stabilności?". (8.30)
d4iv6a2

- Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wezmą udział w seminarium "Na styku biznesu i polityki: wspólne podejście do zmian demograficznych w Europie". (9.00)

- Prognozy makroekonomiczne dla polskiej i europejskiej gospodarki oraz wyniki badań kondycji sektora dużych przedsiębiorstw zostaną zaprezentowane podczas konferencji organizowanej przez PKPP Lewiatan i Deloitte. (9.30)

- TIM przedstawi plany na najbliższą przyszłość. (10.00)

  • - Zrząd BZ WBK AIB TFI SA omówi wyniki funduszy inwestycyjnych ARKA oraz oceni sytuację na rynku akcji i papierów dłużnych. (11.00)
d4iv6a2

- Związek Banków Polskich przedstawi wyniki badań koniunktury bankowej, przygotowane przez TNS Pentor. (10.30)

- Prywatyzacja pracownicza będzie tematem debaty organizowanej przez Pracodawców RP. (10.45)

- Na seminarium "Konsolidacja finansów - duże oszczędności przy małych cięciach wydatków" wystąpią m.in. prof. Jerzy Osiatyński z INE PAN, prof. Jan Winiecki z RPP i prof. Stanisław Gomułka z BCC. (11.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 15 stycznia (14.30)

d4iv6a2

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży domów na rynku wtórnym w XII 2010 (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wyprzedzający koniunktury za XII 2010 (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej Filadelfia Fed za I 2011 (16.00)

PIĄTEK, 21 STYCZNIA

- GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu. (14.00)

- NBP opublikuje dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych. (14.00)

- Fortum Power and Heat Polska poinformuje o najnowszych planach inwestycyjnych oraz nowej strategii koncernu.

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania w przemyśle w I 2011 (8.45)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za I 2011 (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w XII 2010 (10.30)

SOBOTA, 22 STYCZNIA

- Prezes GPW Ludwik Sobolewski wygłosi wykład inauguracyjny z okazji I edycji kursu IRK na maklera papierów wartościowych. Tematem wykład będzie "Rola edukacji w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce". (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 24 STYCZNIA

- MF organizuje przetarg bonów 27-tygodniowych o wartości 1-2 mld zł. (12.00)

  • - Pioneer Pekao Investment omówi perspektywy rozwoju rynków finansowych w Europie Centralnej i Wschodniej, w tym w Polsce w 2011 r. (10.00)

- Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego Randstad ogłosi raport "Monitor Rynku Pracy". (11.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle i usługach w I 2011 (9.30)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle, usługach i composite w I 2011 (10.00)

- W strefie euro zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle w XI 2010 (11.00)

WTOREK, 25 STYCZNIA

  • - Giełda Papierów Wartościowych ogłosi skład indeksu Respect. (10.00)

ŚRODA, 26 STYCZNIA

- Wicepremier Waldemar Pawlak weźmie udział w inauguracji Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce EBOR. (10.30)

CZWARTEK-PIĄTEK, 27-28 STYCZNIA

- Na GPW odbędzie się Forum Partnerskie KIS-IP "Nowe metody Promocji innowacji usługowej w Europie - rola funduszy strukturalnych".

CZWARTEK, 27 STYCZNIA

- Bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie tematem Forum Forbesa. Gościem specjalnym będzie minister skarbu Aleksander Grad. (16.00)

PIĄTEK, 28 STYCZNIA

- GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w styczniu. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 31 STYCZNIA

- MF organizuje przetarg bonów 52-tygodniowych o wartości 1-2 mld zł. (12.00)

CZWARTEK, PIĄTEK 3-4 LUTEGO

  • - Konferencja Grupy Trinity w ramach projektu Trinity Capital Business Network w Lesznie. Jednym z obszarów tematycznych będzie polski rynek kapitałowy - zasady funkcjonowania i proces debiutu na NewConnect oraz parkiecie głównym GPW, organizacja obrotu na rynku obligacji Catalyst; Kolejny temat to inwestor prywatny - negocjacje i umowa inwestycyjna, due diligence. Omówione zostaną inne źródła kapitału dla przedsiębiorstw: dotacje unijne, instytucje otoczenia biznesu, sieci aniołów biznesu, fundusze private equity / venture capital. Wśród tematów znajdą się także fuzje i przejęcia - kupno/sprzedaż spółki, wycena przedsiębiorstwa, restrukturyzacja.
  • - Forum Gospodarcze w Toruniu. Mottem przewodnim Forum będą Transeuropejskie więzi systemowe. Jak co roku podczas spotkania podejmowane będą najważniejsze tematy dotyczące kształtu polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie czy zadań stojących przed zjednoczoną Europą. Wśród gości konferencji znajdą się m. in. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Krzysztof H. Łaszkiewicz - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Danuta Huebner - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości czy prof. Józef Oleksy.

CZWARTEK, 3 LUTEGO

- Przedstawiciele rządu, instytucji gospodarczych oraz firm z różnych sektorów wezmą udział w Forum "Zmieniamy Polski Przemysł". (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d4iv6a2

Podziel się opinią

Share
d4iv6a2
d4iv6a2