Trwa ładowanie...
dhecpw6

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 I - 28 II

...

Share
dhecpw6

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 I - 28 II

ŚRODA, 2 STYCZNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w III kwartale 2012 roku. (14.00)

dhecpw6

- NBP poda dane o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej po III kwartale 2012 roku. (14.00)

- NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym Polski po III kwartale 2012 roku. (14.00)

- We Włoszech odczyt wskaźnika PMI w przemyśle. (9.45)

- We Francji odczyt wskaźnika PMI w przemyśle. (9.50)

dhecpw6

- W Niemczech odczyt wskaźnika PMI w przemyśle. (9.55)

- W strefie euro odczyt wskaźnika PMI w przemyśle. (10.00)

- W USA odczyt wskaźnika PMI. (14.58)

- W USA odczyt indeksu ISM w przemyśle. 16.00

dhecpw6

PONIEDZIAŁEK, 7 STYCZNIA

- NBP poda dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych w grudniu 2012 roku. (14.00)

ŚRODA, 9 STYCZNIA

- Decyzja RPP.

dhecpw6

- demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej organizuje konferencję "Start-up Polska. Nowe otwarcie polskiej gospodarki i agenda wzrostu". Obecni będą m.in.: Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze, Ryszard Petru, prezes Stowarzyszenia Ekonomistów Polskich. (9.30)

PONIEDZIAŁEK, 14 STYCZNIA

- NBP poda dane o podaży pieniądza w grudniu 2012 roku. (14.00)

WTOREK, 15 STYCZNIA

dhecpw6

- GUS poda dane o inflacji w grudniu 2012 roku. (14.00)

ŚRODA, 16 STYCZNIA

- NBP poda dane o inflacji bazowej w grudniu 2012 roku. (14.00)

PIĄTEK, 18 STYCZNIA

dhecpw6

- NBP poda dane o bilansie płatniczym w listopadzie 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w grudniu 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej w grudniu 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o cenach producentów w grudniu 2012 roku. (14.00)

- GUS poda dane o budownictwie w grudniu 2012 roku. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 21 STYCZNIA

- MF poda dane o zadłużeniu skarbu państwa po listopadzie. (15.00)

WTOREK, 22 STYCZNIA

- GUS poda informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2013 roku. (14.00)

ŚRODA, 23 STYCZNIA

- Sytuacja branży chemicznej oraz m.in. współpraca z branżą gazowo-paliwową będzie tematem konferencji Nafta/Chemia.

CZWARTEK, 24 STYCZNIA

- NBP ogłosi zapis dyskusji z posiedzenia RPP w styczniu. (14.00)

- GUS poda wyniki badania koniunktury konsumenckiej w styczniu. (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO

- Przedstawiciele najważniejszych polskich przedsiębiorstw, reprezentanci rządu i parlamentu oraz eksperci gospodarczy wezmą udział w Forum Zmieniamy Polski Przemysł. (9.00)

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji organizuje 5. Forum Gospodarcze TIME, podczas którego swoje wystąpienia będą mieli m.in. prezes URE Marek Woszczyk oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

ŚRODA-CZWARTEK-27-28 LUTEGO

- "Rok 2013:Perspektywy rozwoju polskiej energetyki" będzie tematem przewodnim dwudniowego Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

dhecpw6

Podziel się opinią

Share
dhecpw6
dhecpw6