Trwa ładowanie...
d4b13t8

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2.VII-30.VII

...
Share
d4b13t8

Poniżej najważniejsze wydarzenia gospodarcze w dniach 2.VII-30.VII

PIĄTEK, 2 LIPCA

- NBP - publikacja "Raportu o inflacji - Czerwiec 2010" (8.00)

d4b13t8

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik PPI w maju 2010 (11.00) - oczekuje się wzrostu o 0,3 proc. mdm

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w maju 2010 (11.00) - oczekuje się 10,1 proc.

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w czerwcu 2010 (14.30) - oczekuje się 9,8 proc.

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w maju 2010 (16.00) - oczekuje się spadku o 0,5 proc.

d4b13t8

PONIEDZIAŁEK, 5 LIPCA

  • - MF zorganizuje aukcję 52-tyg. bonów za 600-1.100 mln zł

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w czerwcu 2010 (9.55)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w czerwcu 2010 (10.30)

d4b13t8

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów przez Sentix na lipiec 2010 (10.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w maju 2010 (11.00)

WTOREK, 6 LIPCA

- robocze, jednodniowe posiedzenie RPP

d4b13t8

- Spółka Werth-Holz przedstawi szczegóły swojego debiutu na rynku NewConnect. (9.00)

*- KBC TFI zaprezentuje dwa kolejne fundusze inwestycyjne oferowane w ramach dystrybucji bezpośredniej. Przedstawi tez palny produktowe oraz podsumuje dotychczasową działalność w I połowie roku. (10.00)

ŚRODA, 7 LIPCA

- NBP poda stan rezerw w VI

  • - MF zorganizuje przetarg obligacji OK1012 o wartości 3-5 mld zł
d4b13t8

CZWARTEK, 8 LIPCA

- bmp poinformuje o planach na 2010 rok. (11.30).

PONIEDZIAŁEK, 12 LIPCA

  • - MF oferuje 52-tyg. bony za 600-1.200 mln zł
d4b13t8

WTOREK, 13 LIPCA

- GUS poda inflację w czerwcu 2010 roku (14.00)

- NBP poda bilans płatniczy w V

ŚRODA, 14 LIPCA

- NBP poda podaż pieniądza M3 w VI * - MF zorganizuje przetarg obligacji PS0415 o wartości 1,5-3,5 mld zł

PIĄTEK, 16 LIPCA

- GUS poda przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie za czerwiec 2010 roku, budownictwo mieszkaniowe za okres I-VI (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 19 LIPCA

- GUS poda dynamikę produkcji i jej ceny za czerwiec (14.00)

WTOREK, 20 LIPCA

- GUS poda ceny produktów rolnych w VI (14.00)

- NBP poda inflację bazową w VI

  • - MF przeprowadzi przetarg odkupu bonów o terminie zapadalności od 4 do 25 sierpnia i wartości nominalnej 4,6 mld zł * - MF poda dług SP za maj

ŚRODA, 21 LIPCA

- NBP poda wysokość spłat zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach na koniec maja

  • - MF zorganizuje przetarg zamiany. Zamierza sprzedać, w zależności od sytuacji rynkowej, obligacje DS1020/WS0429/WZ0120/IZ0823, a odkupić DS1110.

CZWARTEK, 22 LIPCA

- GUS poda koniunkturę w przemyśle, budownictwie i handlu w lipcu (14.00)

PONIEDZIAŁEK,26 LIPCA

  • - MF zaoferuje 52-tyg. bony za 1.200-2.000 mln zł

ŚRODA, 28 LIPCA

- GUS poda koniunkturę konsumencką lipiec 2010 roku i wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2010 roku

PIĄTEK, 30 LIPCA

- GUS poda wyniki finansowe funduszy i towarzystw inwestycyjnych w 2009 roku (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

gor/ ana/ jtt/ asa/ aj/ dan/ wst/ nik/

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8