Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 XI - 16 XII

...
Share
d34aew2

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 XI - 16 XII

ŚRODA-CZWARTEK, 23-24 LISTOPADA

 • - Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak będzie uczestniczył w konferencji poświęconej implementacji rozporządzenia REACH. (8.30)
d34aew2

ŚRODA, 23 LISTOPADA

- Przetarg obligacji BGK na rzecz KFD o wartości do 1 mld zł. (12.00)

- VIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw organizuje Biuro Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy. (9.30)

 • - "Polska przedsiębiorczość prywatna w czasach kryzysu" to temat konferencji organizowanej przez PKPP Lewiatan oraz SGH. (9.30)
d34aew2

- Harper Hygienics poinformuje o perspektywach spółki. (10.00)

- Ericsson Consumer Lab zaprezentuje wyniki badania poświęcone zachowaniom polskich konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych. Badania przeprowadzono wśród polskich Internautów. (10.00)

 • - TUI Poland przedstawi wyniki sprzedaży oraz plany rozwojowe. (10.30)

- LC Corp SA zaprezentuje nową inwestycję biurową w Warszawie: "Wola Center - prestiż i nowoczesność". W spotkaniu weźmie udział Dariusz Niedośpiał, prezes zarządu LC Corp. Odbędzie się również dyskusja na temat rynku powierzchni biurowych w Warszawie na koniec Q3 2011. (11.00)

d34aew2

- Google i partnerzy organizują spotkanie prasowe podsumowujące drugi rok akcji Internetowa Rewolucja. Na spotkaniu zostaną przedstawione najnowsze, niepublikowane wcześniej wyniki badania dotyczące małych i średnich firm w internecie. (12.00)

 • - Interfoam Holding AS przedstawi szczegóły oferty publicznej. (12.30)

- Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska organizuje konferencję prasową poświęconą nieformalnemu spotkaniu ministrów ds. polityki spójności UE, rozwoju terytorialnego i rozwoju miast, 24 i 25 listopada w Poznaniu. Minister Bieńkowska przekaże też informacje o innym wydarzeniu prezydencji - spotkaniu ministerialnym "Zintegrowane podejście do rozwoju - klucz do inteligentnej, inkluzywnej i zrównoważonej Europy" (24 listopada, Poznań), poświęconemu m.in. kształtowi Polityki Spójności 2013+ oraz jej wymiarowi terytorialnemu, a także promocji zintegrowanego podejścia do rozwoju. (12.30)

- Konferencja prasowa ALLEGRO I PAYU: Jedno konto do płacenia za zakupy w Internecie. (14.30)

d34aew2

- We Francji zostanie podana informacja o zaufaniu w przemyśle w XI 2011 (8.45)

- We Francji zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w XI 2011 (9.00)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle i usługach w XI 2011 (9.30)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle, usługach i composite za XI 2011 (10.00)

d34aew2

- W strefie euro zostanie podana informacja o nowych zamówieniach w przemyśle we IX 2011 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe w X 2011 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów w X 2011 (14.30)

d34aew2

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 19 XI (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za XI 2011 (15.55)

CZWARTEK-PIĄTEK, 24-25 LISTOPADA

- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel organizuje w Poznaniu spotkanie dla dziennikarzy z okazji Europejskiego Dnia Konkurencji i Konsumentów. Obecni będą m.in. Leszek Balcerowicz, Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów porównawczych SGH, i Joaquin Almunia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Konkurencji, a także Tomasz Nowakowski, dyrektor wykonawczy ds. Korporacyjnych, Telekomunikacja Polska, Andrzej Kozłowski, dyrektor wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania Projektami, ORLEN.

CZWARTEK-SOBOTA, 24-26 LISTOPADA

- Odbędzie się XIII Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Jest to spotkanie przedstawicieli biznesu, polityki, samorządu, świata nauki, organizacji pozarządowych i mediów. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum jest "Dolny Śląsk na mapie Europy". Obecni będą: m.in.: Herbert Wirth - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Jacek Kaczorowski - Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

CZWARTEK, 24 LISTOPADA

- "Gaz łupkowy a cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej" to temat konferencji zorganizowanej pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE. (9.00)

- W Poznaniu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje konferencję: "Zintegrowane podejście do rozwoju - klucz do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu Europy" podczas Nieformalnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności, rozwój terytorialny i miejski. Wśród uczestników znajda się: Bronisław KOMOROWSKI, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Elżbieta BIEŃKOWSKA, Minister Rozwoju Regionalnego, Danuta HBNER, Przewodnicząca komisji ds. polityki regionalnej Parlamentu Europejskiego. (10.00)

- Konferencja prasowa wchodzącego na polski rynek Fidelity Worldwide Investment. (11.00)

 • - Synektik poinformuje o inwestycji w produkcję radiofarmaceutyków. (11.00)

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konferencję prasową dotyczącą efektów działań, dzięki którym na polskim rynku pojawiają się wyspecjalizowane instytucje wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych. (11.30)

- Prof. Leszek Balcerowicz wygłosi wykład dla społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pt. "Co z euro?" (14.30). Wykład poprzedzi konferencja prasowa. (13.15)

- Giza Polish Ventures: Pierwszy polsko-izraelski fundusz typu Venture Capital w Polsce organizuje konferencję w związku z rozpoczęciem działalności. (14.00)

- W Niemczech zostanie podany PKB za III kw. - wyliczenia końcowe (8.00)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik Ifo za XI 2011 (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PKB za III kw. 2011 (10.30)

PIĄTEK, 25 LISTOPADA

 • - GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny z danymi o sprzedaży detalicznej i bezrobociu. (10.00)
 • - We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w XI 2011 (8.45)
 • - We Włoszech zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej we IX 2011 (10.00)

PONIEDZIAŁEK, 28 LISTOPADA

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych organizuje konferencje pt.: Globalne negocjacje klimatyczne - interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej. (11.00)

 • - W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez GfK na XII 2011 (8.00)
 • - W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów w X 2011 (16.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Dallas Fed w XI 2011 (16.30)

WTOREK, 29 LISTOPADA

- GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w listopadzie. (14.00)

- Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (KAPE SA) organizuje VI edycję konferencji dla przemysłu z cyklu: "Efektywność energetyczna. Niższe koszty energii w przemyśle". Obecna edycja Konferencji poświęcona jest praktyce zarządzania energią w przedsiębiorstwie. W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele Zakładów Chemicznych Police, AccelorMittal Polska, Dalkia Polska. (10.00)

- Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk weźmie udział w debacie "Model regulacji cen w ciepłownictwie".(11.00)

- Towarzystwo Ekonomistów Polskich organizuje panel dyskusyjny: "Wpływ problemów banków europejskich na polski sektor finansowy". Uczestnikami panelu będzie m.in.: Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. (12.00)

 • - W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia w X 2011 (0.30)
 • - W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w X 2011 (0.50)
 • - W strefie euro zostanie podana informacja o wskaźniku zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, wśród konsumentów w XI 2011 (11.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów S&P/CaseShiller za IX 2011 (15.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Conference Board za XI 2011 (16.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik cen domów za IX 2011 (16.00)

ŚRODA, 30 LISTOPADA

- GUS poda dane o PKB w III kwartale. (10.00)

- Giełda Papierów Wartościowych, International Herald Tribune oraz The Warsaw Voice oraz Ministerstwo Skarbu Państwa organizują Czwarta edycja międzynarodowej konferencji "WARSAW - CEE FINANCIAL HUB". Wśród prelegentów swój udział w konferencji potwierdzili m.in.: Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego; Ludwik Sobolewski, Prezes GPW; Iwona Sroka, Prezes, KDPW; Alan Jarman, Managing Director, HSBC Bank Polska SA; Jacek Krawiec, Prezes, PKN Orlen SA; Jerzy Pruski, Prezes, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Herbert Wirth, prezes KGHM. Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele polskiego rządu, inwestorzy, emitenci, eksperci i przedsiębiorcy, odnoszący sukcesy na regionalnym rynku. (8.30)

- Pharmaceutical Development Center Poland organizuje konferencję "Finanse i podatki w branży farmaceutycznej". Spotkanie to będzie kompendium zmian zachodzących obecnie w branży. Uwzględnia ono szczególny wpływ nowej ustawy refundacyjnej na finanse branży od roku 2012.(10.00)

- Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizują konferencję pt.: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - CELE, ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI". Obecni będą przedstawiciele: PGNiG SA, PSE-Operator SA, Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA. (10.00)

- Krajowe Forum Szerokopasmowe organizuje konferencję "Dostęp szerokopasmowy 2011 - gdzie, jaki, za ile" w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. Jednym z tematów będzie finansowanie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Obecna będzie Anna Streżyńska - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. (10.00)

 • - PAIiIZ przedstawi trendy w rozwoju parków przemysłowych i technologicznych oraz zalety prowadzenia w nich działalności. (11.00)
 • - W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w X 2011 (0.50)
 • - W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez GfK, za XI 2011 (1.01)

CZWARTEK, 1 GRUDNIA

- Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizuje konferencję pt. "Fundusze europejskie w rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów w Polsce". (11.00)

PONIEDZIAŁEK, 5 GRUDNIA

- Strategie firm branży chemicznej i naftowej wobec globalnych wyzwań to jeden z głównych tematów dorocznej konferencji Nafta/Chemia 2011 organizowanej przez Grupę PTWP, wydawcę miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal WNP.pl.

WTOREK, 6 GRUDNIA

- Polsko-Duński workshop energetyczny. Obecny będzie Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Czyżewski prezes Energa Operator. (9.00)

- Fundacja Godła Promocyjnego organizuje konferencję "Promocja Polski - wyzwania przed nauką i praktyką". Udział w niej wezmą przedstawiciele PARP, PAIiIZ. (11.30)

PONIEDZIAŁEK, 12 GRUDNIA

- "Forum Polska Efektywna Energetycznie".

ŚRODA, 14 GRUDNIA

- Prognozy ekonomiczne i przewidywania dla rynku pracy na 2012 rok będą tematem konferencji pt. "Tendencja na rynku pracy". (9.30)

PIĄTEK, 16 GRUDNIA

- Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, weźmie udział w konferencji "POWER RING 2011 - Energy Roadmap 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej". Wśród zaproszonych gości jest minister finansów Jacek Rostowski i wielu prezesów dużych spółek giełdowych. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2