Trwa ładowanie...
d33u5yr

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 X - 18 XI

...

Share
d33u5yr

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 X - 18 XI

WTOREK-ŚRODA, 25-26 PAŹDZIERNIKA

- Przyszłość sektora bankowego w Polsce i na świecie będzie tematem Warsaw International Banking Summit 2011. W konferencji weźmie udział Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP oraz przedstawiciele zarządów banków działających w Polsce.

- Możliwość stabilizacji cen surowców rolnych, sytuacja i rozwój światowej polityki handlowej produktami rolnymi to niektóre tematy 35 Konferencji Rolnictwa Ameryki Północnej i Unii Europejskiej.

d33u5yr

WTOREK, 25 PAŹDZIERNIKA

- Publikacja ratingu krajów - oceny wiarygodności kredytowej i politycznej (update) oraz realizacja Rządowego Programu Wsparcia Polskiego Eksportu będą tematami briefingu organizowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. (9.30)

- Konferencja prasowa otwierająca V Kongres Wodociągowców Polskich. Polakom grozi lawinowa podwyżka cen wody. (9.30)

- Konferencja GUS, na której zostaną opublikowane dane na temat sprzedaży detalicznej i stopy bezrobocia we wrześniu oraz koniunktura konsumencka w październiku. (10.00)

d33u5yr

*- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konferencję prasową w związku z rozpoczęciem realizacji projektu, którego celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom we wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W konferencji udział weźmie m.in. Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. (10.00)

*- Debiut obligacji POLSPORT GROUP Sp. z o.o. na rynku Catalyst. (10.30)

 • - Związek Banków Polskich zaprezentuje 4. edycję ogólnopolskiego raportu NetB@nk dotyczącego bankowości internetowej i płatnościach bezgotówkowych. (11.00)

- Grupa ERV poinformuje o planach rozwoju oraz strategii międzynarodowej na polskim rynku ubezpieczeń podróży.(11.00)

 • - Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister rolnictwa Marek Sawicki wezmą udział w konferencji rolnictwa Ameryki Północnej i UE: "Jaki kierunek polityk rolnych"
d33u5yr

*- "Czy potrzebna jest nowa ustawa medialna - ile telewizji publicznej nam potrzeba" to tytuł konferencji organizowanej przez ATM Grupa. Odbędzie się także otwarcie centrum produkcji filmowo-telewizyjnej ATM Studio w Warszawie i wręczenie Nagrody Mediów Niptel 2011. Obecny będzie m.in. właściciel Polsatu - Zygmunt Solorz-Żak. (14.30)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów GfK na XI 2011 (8.00)

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w X 2011 (8.45)

- We Włoszech zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w VIII 2011 (10.00)

d33u5yr

- Na Węgrzech zostanie podana decyzja banku centralnego w sprawie stóp procentowych (14.00)

- W USA zostanie podany indeks cen domów S&P/SC za VIII 2011 (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Conference Board, za X 2011 (16.00)

- W USA zostanie podany indeks cen domów za VIII 2011 (16.00)

d33u5yr

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Richmond Fed za X 2011 (16.00)

ŚRODA-SOBOTA, 26-29 PAŹDZIERNIKA

IV Międzynarodowe Forum Zarządzania Własnością Intelektualną. Creative and Technological Entrepreneurship. Forum jest miejscem spotkań przedsiębiorców i inwestorów z wynalazcami, naukowcami, badaczami, projektantami i twórcami oraz pracownikami administracji państwowej i samorządowej, a także brokerów własności intelektualnej.

ŚRODA, 26 PAŹDZIERNIKA

d33u5yr

*- Telekomunikacja Polska SA organizuje audiokonferencję dotyczącą wyników Grupy TP za 3 kwartał 2011, w której weźmie udział Maciej Witucki, prezes Grupy TP. (8.00)

- Dom Kredytowy NOTUS organizuje konferencję prasową pt.: Perspektywy rynku kredytów hipotecznych i doradztwa kredytowego w 2012 r. (10.00)

- PKPP Lewiatan organizuje konferencję "Warunki pracy a efektywność i konkurencyjność". Gościem konferencji będzie minister Michał Boni. (10.00)

- Firma doradcza Deloitte organizuje spotkanie prasowe pt.: "Czy nadchodzi kolejne tsunami w gospodarce?". Na spotkaniu zostaną omówione wyniki VI edycji badania Business Sentiment Index. (10.00)

- Odbędzie się konferencja "Rynek budowlany oraz ceny - w badaniach i statystyce. Budownictwo po dziewięciu miesiącach 2011 r." (11.00)

*- Otwarcie innowacyjnego oddziału Banku BPH połączone z prezentacją wyników badania na temat oczekiwań klientów wobec oddziałów bankowych. (11.00)

- Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej oraz PKPP Lewiatan organizują konferencję: Forum Energetyki Odnawialnej - Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki. Udział w konferencji weźmie m.in. Marek Woszczyk - prezes URE. (12.00)

- MCI przedstawi nową inwestycję funduszu MCI.TechVentures. (12.30)

*- Telekomunikacja Polska SA organizuje spotkanie prasowe poświęcone wynikom Grupy TP za 3 kwartał 2011. (13.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach na dobra trwałe we IX 2011 (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o sprzedaży nowych domów we IX 2011 (16.00)

CZWARTEK-PIĄTEK, 27-28 PAŹDZIERNIKA

- W Warszawie odbędzie się kolejna edycja Kongresu Przemysłu Tworzyw Sztucznych Europy Centralnej. Wśród obecnych będą m.in. przedstawiciele spółek PKN Orlen i Krakchemia. (9.00)

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

- Bank Zachodni WBK zaprezentuje wyniki za trzeci kwartał 2011. (10.00)

- W Japonii zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej we IX 2011 (1.50)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, wśród konsumentów w X 2011 (11.00)

- W USA zostanie podany PKB za III kw. 2011 (14.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 22 X (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o podpisanych umowach na sprzedaż domu we IX 2011 (16.00)

PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA

 • - Asseco South Eastern Europe omówi wyniki finansowe za III kwartał 2011 r. (11.30)

- Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową organizuje na konferencję prasową: Ocena Koniunktury w III Kwartale 2011 r. oraz prognozy na lata 2011-2012. (12.00)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez GfK w X 2011 (1.01)

- W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia we IX 2011 (1.30)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej we IX 2011 (1.50)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów we IX 2011 (8.45)

- W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów we IX 2011 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za X 2011 (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 31 PAŹDZIERNIKA

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

 • - W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w X 2011 (11.00)
 • - W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia we IX 2011 (11.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w X 2011 (14.45)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik NAPM-Milwaukee za X 2011 (15.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Dallas Fed w X 2011 (15.30)

WTOREK, 1 LISTOPADA

 • - W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w X 2011 (15.00)

ŚRODA, 2 LISTOPADA

 • - We Francji zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle w X 2011 (9.50)
 • - W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w X 2011 (9.55)
 • - W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w przemyśle w X 2011 (9.55)
 • - W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle w X 2011 (10.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny MBA (12.00)
 • - W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za X 2011 (12.30)
 • - W USA zostanie podana informacja z rynku pracy ADP za X 2011 (13.15)
 • - Posiedzenie Fed i decyzja w sprawie stóp procentowych (17.30)
 • - Konferencja szefa Fed Bena S.Bernanke po posiedzeniu Rezerwy Federalnej (19.15)

CZWARTEK, 3 LISTOPADA

 • - Dom Development omówi wyniki finansowe po III kwartale 2011 r. (10.00)
 • - Netia skomentuje wyniki finansowe po III kwartale 2011 r. (11.30)

- Spółka P.A. NOVA SA, w związku z publikacją kwartalnych wyników finansowych spółki organizuje spotkanie z dziennikarzami. (12.00)

 • - W Niemczech zostanie podany wskaźnik PMI w usługach w X 2011
 • - W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w X 2011 (10.00)
 • - W USA zostanie podana informacja o wydajności produkcji w III kw. 2011 (13.30)
 • - W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 28 X (13.30)
 • - EBC poda decyzję o stopach procentowych (13.45)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach w X 2011 (15.00)
 • - W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle we IX 2011 (15.00)

PONIEDZIAŁEK, 7 LISTOPADA

*- NBP opublikuje aktywa rezerwowe w październiku 2011 r. (14.00)

WTOREK-ŚRODA, 8-9 LISTOPADA

- Odbędą się Targi Internet Poland 2011 Conference & Expo/

WTOREK, 8 LISTOPADA

- Prezes GPW, Ludwik Sobolewski weźmie udział w konferencji, której tematyka koncentruje się na rozwoju rynku instrumentów pochodnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. (9.00)

- Zetkama skomentuje wyniki finansowe po III kwartale 2011 r. (12.00)

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA

*- NBP opublikuje podaż pieniądza M3 w październiku 2011 r. (14.00)

ŚRODA, 16 LISTOPADA

- Comarch omówi wyniki finansowe grupy za III kwartał 2011 r. (12.00)

PIĄTEK, 18 LISTOPADA

- XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. (9.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

d33u5yr

Podziel się opinią

Share
d33u5yr
d33u5yr