Trwa ładowanie...
d306jve

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 VII - 5 IX

...

Share
d306jve

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 VII - 5 IX

PIĄTEK, 26 LIPCA

- Prof. Witold Orłowski przedstawi swój raport: "Komercjalizacja badań naukowych w Polsce - bariery i możliwości ich przełamania". Wyniki badań autor przedstawi wspólnie z ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (12.00)

  • - Boryszew poinformuje o restrukturyzacji Grupy. (13.00)
d306jve

- We Francji zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w lipcu (8.45)

- W USA końcowy odczyt indeksu nastrojów Michigan w VII (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA

- GUS przedstawi wstępny szacunek ziemiopłodów w 2013 r.

d306jve

- W Japonii zostanie podana sprzedaż detaliczna w czerwcu (1.50)

- W USA zostanie podana informacja o liczbie podpisanych nowych umów na sprzedaż domów w czerwcu (16.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności wytwórczej przez Dallas Fed za lipiec (16.30)

WTOREK, 30 LIPCA

d306jve

- Tematem spotkania z analitykami PKO BP będą: Perspektywy polskiej gospodarki oraz prognozy wyników spółek za II kwartał 2013 roku. (10.00)

- BZ WBK podsumuje wyniki za I półrocze tego roku. (10.30)

- W Japonii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w czerwcu (1.50)

- W Niemczech zostanie podany wskaźnik GfK - zaufania wśród konsumentów na sierpień (8.00)

d306jve

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania w gospodarce, przemyśle, handlu, usługach, budownictwie, wśród konsumentów w lipcu (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik cen domów przez S&P/CaseShiller za maj (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów przez Conference Board za lipiec (16.00)

ŚRODA, 31 LIPCA

d306jve

- NBP opublikuje oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w lipcu.

- Alior Bank i Mennica Wrocławska zaprezentują nowy produkt bankowy. (12.00)

- W W.Brytanii zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów w lipcu przez GfK (1.05)

- We Francji zostanie podana informacja o wydatkach konsumentów w czerwcu (8.45)

d306jve

- W Niemczech zostanie podana stopa bezrobocia w lipcu (9.55)

- W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w lipcu (11.00)

- W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia w czerwcu (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny przez MBA (13.00)

- W USA zostanie podany raport z rynku pracy przez ADP za lipiec (14.15)

- W USA zostanie podany PKB w II kw. 2013 (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik NAPM-Milwaukee w lipcu (15.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w lipcu (15.45)

- Fed poda decyzję o stopach procentowych (20.00)

CZWARTEK, 1 SIERPNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

- W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle w lipcu (3.00)

- W Chinach zostanie podany PMI w przemyśle przez HSBC za lipiec (3.45)

- We Francji zostanie podany PMI w przemyśle w lipcu (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w przemyśle w lipcu (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w przemyśle w lipcu (10.00)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w przemyśle w lipcu (10.30)

- Bank Anglii poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.00)

- W USA zostanie podana informacja z rynku pracy przez Challengera za lipiec (13.30)

- Europejski Bank Centralny poda decyzję w sprawie stóp procentowych (13.45)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 26 lipca (14.30)

- W USA zostanie podany PMI dla gospodarki przez Markit za lipiec (14.58)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM dla przemysłu za lipiec (16.00)

PIĄTEK, 2 SIERPNIA

- W USA dane informacja na temat stopy bezrobocia i zmiany zatrudnienia w lipcu. (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o dochodach i wydatkach Amerykanów w czerwcu (14.30)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w czerwcu (16.00)

WTOREK, 6 SIERPNIA

- Fortum organizuje konferencję poświęconą chłodowi sieciowemu, omówione zostaną także aktualne sprawy związane z polską energetyką. (10.00)

ŚRODA, 7 SIERPNIA

- NBP opublikuje dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za miesiąc poprzedni (14.00)

PIĄTEK, 9 SIERPNIA

- GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w II kwartale (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 12 SIERPNIA

- NBP poda dane o bilansie płatniczym za czerwiec (14:00)

ŚRODA, 14 SIERPNIA

- GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

- NBP poda dane o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji za poprzedni miesiąc (14.00)

PIĄTEK, 16 SIERPNIA

- NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 19 SIERPNIA

- GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym od początku roku (14.00)

- GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w w poprzednim miesiącu (14.00

WTOREK, 20 SIERPNIA

- GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

ŚRODA, 21 SIERPNIA

- NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

CZWARTEK, 22 SIERPNIA

- NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

PIĄTEK, 23 SIERPNIA

- GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)

- GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

- GUS poda wstępny szacunek PKB w II kwartale (10:00)

- NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)

PONIEDZIAŁEK, 2 WRZEŚNIA

- HSBC opublikuje wskaźnik PMI dla Polski (9.00)

WTOREK-CZWARTEK, 3-5 WRZEŚNIA

- XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Tegoroczne Forum pt. "Perspektywy nowego ładu", nawiązuje do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy. Podczas trzydniowej konferencji odbędzie się 150 paneli dyskusyjnych, sesji plenarnych i wydarzeń specjalnych poświęconych m.in. makroekonomii, polityce międzynarodowej, energetyce, innowacjom czy ochronie zdrowia.

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/ jba/ mj/

d306jve

Podziel się opinią

Share
d306jve
d306jve