Trwa ładowanie...

Przewody opodatkowane jak budowla

Telekomunikacja Polska musi płacić podatek od nieruchomości nie tylko od przewodów na słupach, ale także tych znajdujących się w kanalizacji kablowej. Tak uznał wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Share
Przewody opodatkowane jak budowla
Źródło: Jupiterimages
d1fu6sy

Podobne spory firma ta toczy z 250 gminami w Polsce. W czerwcu tego roku wygrała w dwóch sprawach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie. Orzeczenie WSA w Warszawie pokazuje, że były to raczej wyjątki od dotychczasowej linii orzeczniczej, a nie jej zmiana.

Sprawa dotyczyła 2008 r. W deklaracji na podatek od nieruchomości złożonej w jednej z gmin TP SA wykazała wartość budowli znacznie niższą niż w roku poprzednim. W konsekwencji wynikał z niej mniejszy podatek (dla budowli nalicza się go według 2-proc. stawki od wartości początkowej, od której jest naliczana amortyzacja). Gmina zwróciła się więc o wyjaśnienie tych zmian. Spółka wskazała, że są one wynikiem wyłączenia z wartości kanalizacji kablowej znajdujących się w niej przewodów. Uznała bowiem, że nie powinna odprowadzać od nich podatku.

d1fu6sy

Bez zgody gminy

Gmina nie zgodziła się ze stanowiskiem spółki. Wydała więc decyzję ustalającą podatek na podstawie wartości budowli określonej w deklaracji za 2007 r. Powołała się na art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tym przepisem przez budowlę rozumie się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem ani obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zdaniem gminy kanalizacja kablowa bez przewodów nie spełnia swoich funkcji i dlatego podatek trzeba naliczać od ich łącznej wartości. Stanowisko to zostało podtrzymane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach.

Definicja sieci

Sprawa trafiła do sądu.
_ Linia orzecznicza w tej sprawie nie jest jednolita. Warto jednak zauważyć, że w czerwcu tego roku WSA w Szczecinie wydał dwa wyroki korzystne dla spółki (I SA/Sz 158/09, 159/09). Wynika z nich, że sama kanalizacja kablowa to skończona całość. Jest więc budowlą bez względu na to, czy zostaną w niej położone przewody czy też nie _- przekonywał Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, który reprezentował spółkę przed sądem.

Dodał on, że często w kanalizacji znajdują się przewody należące do kilku firm. Może ona także należeć np. do spółki zależnej od właściciela kabli. Zdaniem TP SA to potwierdza, że są to odrębne rzeczy, bynajmniej ze sobą wzajemnie niepołączone.

d1fu6sy

WSA nie zgodził się z tymi argumentami. Zwrócił uwagę, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odwołuje się do prawa budowlanego. To natomiast w art. 3 pkt 3 definiuje budowlę jako każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. W przykładowym wyliczeniu przepis ten wymienia między innymi sieci techniczne. Zdaniem sądu pojęcie to należy rozumieć w sposób wynikający z art. 2 pkt 35 prawa telekomunikacyjnego. A to przesądza o tym, że od wartości kabli także trzeba naliczać podatek (sygn. III SA/WA 484/09).

Konrad Piłat
Rzeczpospolita

d1fu6sy

Podziel się opinią

Share
d1fu6sy
d1fu6sy