Trwa ładowanie...
dchypin
dchypin
espi

PSA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ (2/2015)

PSA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dchypin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
PSA CAPITAL S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Advanced Ocular Sciences S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Grupa WDM zawiadomienie 04 02 2015.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PSA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PSA CAPITAL S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-677 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nabycińska 19
(ulica) (numer)
+48 22 530 11 00 +48 22 555 23 23
(telefon) (fax)
biuro@emmersonwierzytelnosci.pl www.emmersonwierzytelnosci.pl
(e-mail) (www)
108001117 142887562
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dchypin

Podziel się opinią

Share
dchypin
dchypin