Trwa ładowanie...
d3j334l

PTI S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)

PTI S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)

Share
d3j334l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art. 56 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), oraz §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259),przekazuje stałe daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015. Raporty kwartalne: 1. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 rok - 14 maj 2015 roku, 2. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 rok - 13 listopad 2015 roku, Raport półroczny: 1. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2015 roku - 28 sierpień 2015 roku, Raport roczny: 1. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014 - 19
marzec 2015 roku. Emitent od roku obrotowego 2014 przekazuje jedynie jednostkowe sprawozdania okresowe. Zmiana prezentacji raportów okresowych jest wynikiem wejścia w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku MSSF 10 oraz jednoznacznego określenia w par. 27 pojęcia Jednostki inwestycyjnej. Zarząd Emitenta oświadcza, iż kryteria określone we wskazanym paragrafie są spełnione przez POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu jako jednostki inwestycyjnej, co pozwala na prezentację tylko jednostkowych sprawozdań okresowych. Zgodnie bowiem z MSSF 10 par. 31 jednostka inwestycyjne nie obejmuje konsolidacją swoich jednostek zależnych. Fakt spełnienia kryteriów określonych w MSSF 10 par. 27 został również potwierdzony opinią biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PTI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-842 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 49/13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 853 42 74 | | 61 853 45 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ptisa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 781-16-49-198 | | 639666537 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

Podziel się opinią

Share
d3j334l
d3j334l