Trwa ładowanie...
d40sk9g

PUŁAWY - Zawarcie porozumień transakcyjnych na zakup energii elektrycznej o wartości umowy znaczą...

PUŁAWY - Zawarcie porozumień transakcyjnych na zakup energii elektrycznej o wartości umowy znaczącej (52/2012)

Share
d40sk9g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumień transakcyjnych na zakup energii elektrycznej o wartości umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.("Spółka") informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 7 grudnia 2012 r. porozumienia transakcyjnego do ramowej umowy zakupu energii elektrycznej zawartej z PGE Obrót S.A. w dniu 10 września 2012 r. , szacunkowa wartość porozumień zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z PGE Obrót S.A. wyniosła 269 mln zł i przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki (kapitały własne Spółki na 30 września 2012 r - 2.407.220 tys. zł ), kwalifikując zawarte porozumienia jako umowę znaczącą. Wartość porozumień została określona przy uwzględnieniu planowanych zakupów na potrzeby własne i odsprzedaż. Porozumieniem o najwyższej wartości jest porozumienie z dnia 03 grudnia br. określające ilości i ceny energii elektrycznej na okres 01.01.2013 r. ? 31.12.2013 r. Szacunkowa wartość tego porozumienia, uwzględniająca tak jak wyżej planowany zakup na potrzeby własne i odsprzedaż, wynosi 165 mln zł. Porozumienie przewiduje możliwość negocjacji wolumenów w zakresie +/- 10% od wielkości wskazanych w
porozumieniu. Porozumienie to zostało zawarte w ramach umowy ramowej z dnia 10 września 2012 r. zawartej z PGE Obrót S.A., której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej do Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. Warunki umowy oraz porozumień transakcyjnych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa oraz porozumienia nie zawierają warunku ani terminu zawieszającego, nie przewidują kar umownych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40sk9g

| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Zenon Pokojski Członek Zarządu
2012-12-07 Wojciech Kozak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40sk9g

Podziel się opinią

Share
d40sk9g
d40sk9g