Trwa ładowanie...
d2y0j4c
d2y0j4c
espi

PUŁAWY - Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż mocznika PULREA (24/2014)

PUŁAWY - Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż mocznika PULREA (24/2014)
Share
d2y0j4c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż mocznika PULREA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 8 października 2014 roku zawarła umowę ze spółkami Kronospan Mielec Sp. z o.o., Diakol Strazske S.R.O. z siedzibą na Słowacji, Dukol Ostrava S.R.O z siedzibą w Czechach (dalej określanymi łącznie jako ?Kupujący?) na sprzedaż mocznika PULREA (dalej ?Umowa?) z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z Umową Spółka zobowiązuje się dostarczyć produkt (mocznik PULREA), a Kupujący go odebrać i za niego zapłacić. Umowa określa minimalną ilość produktu, która ma zostać dostarczona Kupującym w ramach Umowy. Ceny będą negocjowane w okresach miesięcznych. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 305 mln zł. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania Umowy za znaczącą ? wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki (kapitały własne Spółki na dzień 14 sierpnia 2014 roku wynosiły 2 606 165 tys. zł).
Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWY Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110 Puławy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
(ulica) (numer)
081 565 30 00 081 565 28 56
(telefon) (fax)
zapulawy@azoty.pulawy.pl www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com
(e-mail) (www)
716-000-18-22 430528900
(NIP) (REGON)
d2y0j4c

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Marian Rybak Prezes Zarządu
2014-10-08 Hubert Kamola Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0j4c

Podziel się opinią

Share
d2y0j4c
d2y0j4c