Trwa ładowanie...
d1660xc
d1660xc

PwC: 46% pracowników firm sektora finansowego padło ofiarą nadużyć gospodarczych

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Blisko połowa (46%) respondentów globalnego badania, pochodzących z sektora finansowego przyznało, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy padło ofiarą nadużyć gospodarczych. Wskaźnik ten rośnie systematycznie od 2009 r., i jednocześnie jest on o 10% wyższy niż średnia dla wszystkich branż, wynika z raportu "Globalne badanie przestępczości gospodarczej 2016 - sektor finansowy", przygotowanego przez firmę doradczą PwC.
Share
d1660xc

"Zdecydowanie wzrósł również poziom strat ponoszonych przez firmy w wyniku tego typu nieprawidłowości. Aż 46% ankietowanych, których firmy stały się obiektem nadużyć, straciło w ich wyniku do 100 tys. dolarów (w 2014 r. było to 40%), a 24% od 100 tys. dolarów do nawet 1 mln dolarów (23% w 2014 r.)" - czytamy w komunikacie towarzyszącemu raportowi.

"Sektor finansowy tradycyjnie pozostaje szczególnie narażony na nadużycia, i to pomimo ogromnych nakładów ponoszonych na działania zapobiegające i wykrywające incydenty. Rozwój technologii pozwala z jednej strony skuteczniej walczyć z przestępczością gospodarczą, z drugiej jednak - przestępcy dostają do ręki nowe narzędzia, a ich metody dokonywania oszustw są coraz bardziej zaawansowane. Dlatego tak ważne jest, aby banki i instytucje finansowe były liderami w budowaniu i wdrażaniu coraz nowocześniejszych sposobów wykrywania nadużyć oraz usprawniania mechanizmów obronnych - zarówno w obszarze technologicznym, procesowym, jak i ludzkim" - powiedział menedżer w zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w PwC Piotr Szymankiewicz, cytowany w komunikacie.

Jak podał PwC, wzrost przestępczości gospodarczej w sektorze finansowym nastąpił mimo zwiększenia nakładów finansowych na walkę z nadużyciami. "Ponad połowa (53%) uczestników badania PwC odnotowało taki wzrost w swoich firmach w ostatnich dwóch latach, a 55% oczekuje dalszych wzrostów w przyszłości" - czytamy także.

d1660xc

Zdaniem autorów opracowania, w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości kluczowe jest inwestowanie w obszary takie jak: automatyzacja pracochłonnych procesów, poprawa jakości i dostępności informacji oraz ostatecznie - wypracowanie nowych, skuteczniejszych metod i technologii wykrywania nieprawidłowości, takich jak biometria czy analiza dużej ilości danych.

"Co szósty respondent, spośród tych którzy doświadczyli przestępczości gospodarczej w ostatnich dwóch latach, padł ofiarą ponad 100 przestępstw, a 6% - ponad 1 000. Obecnie, już niemal połowa nadużyć popełniana jest w cyberprzestrzeni (49% vs. 39% w 2014 r.). Niezmiennie jednak najpoważniejszym problemem sektora finansowego, podobnie jak całej sfery gospodarczej, pozostaje sprzeniewierzenie aktywów, które stanowi 60% wszystkich nadużyć. Na kolejnych miejscach znalazły się: pranie brudnych pieniędzy (24%), korupcja (18%) oraz nadużycia księgowe (18%)" - podano również.
Zdaniem Marcina Makusaka wicedyrektora w zespole zarządzania ryzykiem w PwC, zwiększenie wykrywalności incydentów na polskim rynku finansowym jest związane przede wszystkim z wdrożeniem rozwiązań monitorujących, zarówno systemowych, jaki i procesowych.

"Coraz ważniejsze staje się niestandardowe podejście do identyfikacji nadużyć z wykorzystaniem analizy danych, automatyzacji skomplikowanych procesów biznesowych oraz wdrażanie bezpiecznych rozwiązań informatycznych ograniczających możliwości manipulacji danymi i logiką biznesową. Ponadto niezwykle ważna jest edukacja i budowanie świadomości wśród pracowników - to wciąż jedno z największych wyzwań w firmach. Warto też jednak wspomnieć o pewnej sprzeczności, która występuje pomiędzy dynamicznym rozwojem biznesu a bezpieczeństwem biznesu, stąd niektóre rozwiązania prewencyjne, hamujące dynamikę biznesu, czasami nie są wdrażane" - dodał Makusak.

Badanie "Global Crime Survey" zostało przeprowadzone przez PwC w formie ankiety internetowej, w której udział wzięło 6 337 respondentów ze wszystkich sektorów przemysłu w 115 krajach. Sektor finansowy (bankowość, ubezpieczenia, rynek kapitałowy) reprezentowany był przez grupę 1 513 osób.

(ISBnews)

d1660xc

Podziel się opinią

Share
d1660xc
d1660xc