Trwa ładowanie...
d1kpgt0

PZ Cormay chce pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - PZ Cormay w ramach planowanej konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée, podała spółka. Jednym z rozważanych przez zarząd PZ Cormay kierunków konsolidacji jest podniesienie kapitału w ramach oferty publicznej, a następnie wycofanie Orphée z rynku NewConnect. 

Share
d1kpgt0

"(?) w następstwie dyskusji przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2015 r. na posiedzeniu rady nadzorczej spółki nad strategią konsolidacji spółki ze spółką Orphée SA z siedzibą w Genewie zarząd spółki powziął zamiar konsolidacji z Orphee. Spółka w ramach konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée" - czytamy w komunikacie.

Jednym z rozważanych przez zarząd kierunków konsolidacji z Orphee byłoby dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, podano także.

Akcje emitowane w ramach oferty publicznej zostałyby zaoferowane akcjonariuszom Orphée (z wyłączeniem PZ Cormay) w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Orphee.

d1kpgt0

"Intencją spółki byłoby także podjęcie działań zmierzających do wycofania Orphée z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, co spowodowałoby, że stanie się ona prywatną spółką prawa szwajcarskiego" - czytamy dalej.

W związku z powziętym zamiarem, PZ Cormay zleci profesjonalnemu doradcy przygotowanie wyceny Orphée w celu ustalenia parytetu wymiany akcji Orphée na akcje PZ Cormay oraz ustalenia liczby akcji spółki, które byłyby emitowane w ramach oferty publicznej.

Prezes PZ Cormay Janusz Płocica poinformował, że oczekuje efektów synergii związanych m.in. z wdrożeniem jednolitych dla całej grupy procedur i wprowadzeniem wspólnej, globalnej polityki sprzedażowej i marketingowej.

"Aby móc to osiągnąć i w pełni wykorzystać efekty synergii uznajemy za zasadne dokonanie konsolidacji PZ Cormay i Orphée również na poziomie kapitałowym. Już blisko 1,5 roku temu, jako nowy wówczas zarząd Cormay zapowiadaliśmy, że utrzymywanie dwóch notowanych spółek nie ma docelowo biznesowego sensu - zarówno biorąc pod uwagę koszty z tym związane, jak i kwestie czysto organizacyjne. Naszym zdaniem grupa Cormay powinna mieć jednolity akcjonariat, radę nadzorczą i zarząd i właśnie wykonaliśmy pierwszy krok na drodze do osiągnięcia tego celu" - powiedział Płocica, cytowany w komunikacie.

d1kpgt0

Rada Dyrektorów Orphée otrzymała wczoraj informację o zarejestrowaniu w Rejestrze Handlowym w Genewie zmian w składzie Rady Dyrektorów spółki. W skład aktualnej Rady Dyrektorów wchodzą następujące osoby: Janusz Płocica jako przewodniczący Rady Dyrektorów, Domingo Dominguez, Krzysztof Rudnik, Piotr Skrzyński oraz Wojciech Suchowski jako członkowie Rady Dyrektorów. Z Rejestru zostali wykreśleni Tomasz Tuora i Tadeusz Tuora.

PZ Cormay obecnie posiada 8.879.956 akcji, stanowiących 23,00% udziału w kapitale zakładowym Orphée i reprezentujących 23,0% ogólnej liczby głosów uprawniających do wykonywania 8.879.956 głosów na walnym zgromadzeniu Orphée.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.

Grupa kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Głównym miejscem prowadzenia działalności Orphee jest Szwajcaria, a dla spółek zależnych: Kormej Diana - Białoruś, Kormiej Rusłand - Rosja, Innovation Enterprises Ltd. - Irlandia, Orphee Technics Sp. z o. o. - Polska. Orphée SA jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)

d1kpgt0

Podziel się opinią

Share
d1kpgt0
d1kpgt0