Trwa ładowanie...
d4m0n94

PZ Cormay nabędzie 12,95% akcji Orphee od TTL 1 za 10 mln zł

Warszawa, 09.06.2016 (ISBnews) - PZ Cormay zawarł z TTL 1, podmiotem zależnym Total FIZ, umowę inwestycyjną, na podstawie której nabędzie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej 5 mln akcji Orphee, stanowiących 12,95% w kapitale spółki, za łącznie 10 mln zł, podala spółka.

Share
d4m0n94

"Zarząd PZ Cormay [...] informuje o zawarciu dnia 8 czerwca 2016 r., ze spółką pod firmą TTL 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowy sprzedaży, której przedmiotem jest przeprowadzenie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, poza obrotem zorganizowanym, transakcji nabycia przez Emitenta od TTL 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, spółki Orphée S.A. z siedzibą w Genewie (Szwajcaria). Łączna wartość nominalna akcji objętych umową wynosi 500 000,00 CHF. Akcje stanowią 12,95% kapitału zakładowego Orphée i reprezentują 12,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orphée" - czytamy w komunikacie.

Określona w umowie cena zbycia akcji wynosi 2,00 złote za jedną akcję, tj. łącznie 10 000 000 złotych.

Zapłata Ceny za Akcje nastąpi poprzez zawarcie odrębnej umowy potrącenia wierzytelności pieniężnej przysługującej TTL względem PZ Cormay z tytułu zawarcia umowy z wymaganą wierzytelnością przysługującą PZ Cormay w wysokości 10,08 mln złotych, wynikającą z zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży akcji Orphée z dnia 26 lutego 2015 r.

d4m0n94

W wyniku wykonania umowy PZ Cormay będzie posiadać 13 879 956 akcji Orphée, stanowiących 35,95% udziału w kapitale zakładowym i reprezentujących 35,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Pod koniec ub.r. PZ Cormay podał, że w ramach planowanej konsolidacji będzie dążyć do osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Orphée. Jednym z rozważanych przez zarząd PZ Cormay kierunków konsolidacji jest podniesienie kapitału w ramach oferty publicznej, a następnie wycofanie Orphée z rynku NewConnect.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.

Grupa kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro. Głównym miejscem prowadzenia działalności Orphee jest Szwajcaria, a dla spółek zależnych: Kormej Diana - Białoruś, Kormiej Rusłand - Rosja, Innovation Enterprises Ltd. - Irlandia, Orphee Technics Sp. z o. o. - Polska. Orphée SA jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94