Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

PZ CORMAY S.A. - Informacje dotyczące przebiegu procesu ochrony patentowej innowacyjnej technolog...

PZ CORMAY S.A. - Informacje dotyczące przebiegu procesu ochrony patentowej innowacyjnej technologii diagnostyki medycznej (23/2011)
Share
d166jzw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje dotyczące przebiegu procesu ochrony patentowej innowacyjnej technologii diagnostyki medycznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2011 PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przekazuje poniżej informację poufną dotyczącą ochrony patentowej innowacyjnej technologii diagnostyki medycznej i przebiegu procesu jej komercjalizacji: Zarząd PZ CORMAY S.A. informuje, iż w dniu 6 lipca 2011 r. zapoznał się z raportami z poszukiwań Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejskiego Urzędu Patentowego. Wynika z nich, że zgłoszenia w trybie PCT PZ CORMAY S.A. posiadają ochronę i pełne możliwości ubiegania się o patenty krajowe, zarówno w zakresie metody jak i w zakresie układu. Raport przygotowany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dla technologii PZ CORMAY S.A. zawiera wyłącznie publikacje nie podważające nowości ani poziomu wynalazczego przedmiotu zgłoszenia. Oznacza to, że należy spodziewać się uzyskania przez Spółkę patentu w Polsce w pełnym żądanym zakresie. Raport przygotowany przez Europejski Urząd
Patentowy, działający jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań (International Search Authority, ISA) na zlecenie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (Word Intellectual Property Organization, WIPO) pokazuje, że nie istnieją patenty i publikacje zagrażające uzyskaniu patentu na istotę zgłoszonej metody przeprowadzania badań krwi w trybie Układu o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty, PCT). Dotyczy on 142 krajów, w tym wszystkich należących do OECD. Posiadając ochronę zgłoszenia w trybie PCT, PZ CORMAY S.A. rozpocznie w najbliższych tygodniach na podstawie raportu Europejskiego Urzędu Patentowego proces składania zgłoszeń patentowych w poszczególnych krajach. W pierwszej kolejności zgłoszenia obejmą w szczególności: - w obszarze UE: Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Polskę i Hiszpanię, - poza obszarem UE: Szwajcarię, Rosję, USA, Japonię, Brazylię, Chiny i Indie. W trzecim kwartale 2011 roku PZ CORMAY S.A. zamierza złożyć dodatkowo zgłoszenie o ochronę w trybie PCT obejmujące urządzenia
bazujące na zgłoszonej metodzie badań. Jednocześnie należy spodziewać się kolejnych zgłoszeń wynalazków. Chodzi o szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, które pojawią się na etapie budowania i testowania prototypów urządzeń diagnostycznych opartych na ogólnym pomyśle zawartym w zgłoszeniu międzynarodowym będącym przedmiotem niniejszego raportu bieżącego. Zarząd PZ CORMAY S.A. informuje także, że badania przemysłowe prowadzone przez Spółkę w przedmiocie posiadanej innowacyjnej technologii przebiegają zgodnie z założeniami. Na tej podstawie oraz na podstawie analiz przeprowadzonych przez Spółkę wynika, iż komercjalizacja nowej technologii, będącej przedmiotem niniejszego raportu bieżącego, doprowadzi do: - rewolucyjnych zmian na rynku diagnostyki medycznej w skali globalnej, w szczególności w zakresie biochemii, immunologii i badań molekularnych (85 proc. badań laboratoryjnych na świecie) poprzez wyznaczenie nowych standardów szybkości, powtarzalności, dokładności oraz kosztu badań, jak również inwazyjności
dla pacjenta, - utworzenia nowego segmentu rynku w skali światowej poprzez udostępnienie możliwości wykonywania pełnego spektrum badań indywidualnie lub w gabinecie lekarskim (rewolucyjna zmiana w zakresie Point of Care Testing). W związku z przełomowym znaczeniem projektu w skali globalnej precyzyjna ocena spodziewanych przychodów uzyskanych z jego komercjalizacji nie jest obecnie możliwa. Niemniej, w ocenie Zarządu Emitenta, komercjalizacja posiadanej technologii będzie istotna dla przyszłych przychodów Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
118 187 22 69 140777556
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw