Trwa ładowanie...
dlhx5rj

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (4/2013)

PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (4/2013)

Share
dlhx5rj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób zobowiązanych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach informuje, że: 1/ w dniu 7 stycznia 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Planezza LTD z siedzibą na Cyprze, w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w którym Planezza LTD informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. doszło do przejścia na jej rzecz 6.723.161 (sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki. Ponadto w dniu 28 grudnia 2012 r. Planezza LTD objęła 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Przed w/w zdarzeniami Planezza LTD nie posiadała akcji Spółki. Po w/w zdarzeniach Planezza LTD posiada 7.123.161 akcji, stanowiących 22,36% w kapitale zakładowym, z których przysługuje prawo do 7.123.161 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co stanowi 22,36% ogólnej liczby głosów. Planezza LTD jest podmiotem powiązanym z Emitentem, ponieważ Tomasz Tuora Prezes Zarządu PZ Cormay S.A. posiada 100% udziałów w Planezza LTD. 2/ w dniu 7 stycznia 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło również zawiadomienie od akcjonariusza Pana Tomasza Tuory, w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, iż w wyniku wyżej opisanych zdarzeń zmianie uległ jego stan posiadania, jako że Planezza LTD jest podmiotem przez niego kontrolowanym. Przed w/w zdarzeniem Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiadał 7.426.661 akcji, stanowiących 24,3% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługiwało 7.426.661 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 24,3% ogólnej liczby głosów. Po w/w zdarzeniu Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiada 7.826.661 akcji, stanowiących 24,56% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 7.826.661 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,56% ogólnej liczby
głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlhx5rj

| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlhx5rj

Podziel się opinią

Share
dlhx5rj
dlhx5rj