Trwa ładowanie...
d4a8d4z

PZ CORMAY S.A. - Uchwała KDPW o rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K (60/2015)

PZ CORMAY S.A. - Uchwała KDPW o rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K (60/2015)

Share
d4a8d4z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Uchwała KDPW o rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach (?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 września 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 590/15, na podstawie której postanowiono w dniu 8 września 2015 r. zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki PZ CORMAY S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 2 kwietnia 2015 r. oraz oznaczyć je kodem PLCMRAY00086.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a8d4z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2015-09-04 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a8d4z

Podziel się opinią

Share
d4a8d4z
d4a8d4z