Trwa ładowanie...
d9j49fv
d9j49fv
espi

PZU SA - Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 ...

PZU SA - Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (66/2014)
Share
d9j49fv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 22/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej, tj. prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna i podpisania umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (?Akcje Link4?), Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?PZU SA?) informuje, że w dniu 21 lipca 2014 r. powziął informację o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zawartej 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania (?RSA?) jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym (?Umowa Sprzedaży Akcji?), tj. uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na spłatę podporządkowanej umowy pożyczki pomiędzy InTouch Insurance Group B.V. a Link4 Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami. O spełnieniu się warunku zawieszającego Umowy Sprzedaży Akcji w postaci uzyskania zgody ukraińskiego organu antymonopolowego PZU SA informowała Raportem Bieżącym Nr 46/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku. Nabycie Akcji Link4 zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży Akcji jest nadal uzależnione od spełnienia się pozostałych warunków zawieszających, tj.: (i) uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na transakcję objętą Umową Sprzedaży Akcji; (ii) uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zależności który z organów będzie właściwy w sprawie), łącznie z oświadczeniem o braku zastrzeżeń; zgoda antymonopolowa powinna być bezwarunkowa lub zawierać warunki akceptowalne dla PZU SA (?Warunki Zawieszające?). Ziszczenie się Warunków Zawieszających powinno nastąpić do 17 stycznia 2015 r. Umowa Sprzedaży Akcji ulegnie rozwiązaniu jeżeli Warunki Zawieszające nie ziszczą się do 17 stycznia
2015 r. Nabycie Akcji Link4 określone w Umowie Sprzedaży Akcji nastąpi po ziszczeniu się wszystkich Warunków Zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży Akcji, o czym PZU SA poinformuje odrębnym raportem. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacja poufna | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)
d9j49fv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Barbara Smalska Członek Zarządu Barbara Smalska
2014-07-22 Sławomir NIemierka Prokurent Sławomir Niemierka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9j49fv

Podziel się opinią

Share
d9j49fv
d9j49fv