Trwa ładowanie...
d4l9qr2

PZU SA - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011 (1/2011)

PZU SA - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011 (1/2011)

Share
d4l9qr2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011.Raport roczny:?- raport roczny PZU SA oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2010 r.?17 marca 2011 roku.- Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:?- raport za I kwartał 2011 r.?10 maja 2011 roku,?- raport za III kwartał 2011 r.?8 listopada 2011 roku.- Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:?- raport półroczny za I półrocze 2011 r. - 30 sierpnia 2011 roku.Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz.
259, z późn. zm.; "Rozporządzenie") nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.Dodatkowo, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych.Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l9qr2

| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-133 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | oi.pzu.pl | | www.pzu.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Andrzej Klesyk Prezes Zarządu
2011-01-12 Witold Jaworski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l9qr2

Podziel się opinią

Share
d4l9qr2
d4l9qr2