Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz...

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki (67/2013)
Share
d36d9ov

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2013 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie") zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 14 października 2013 roku nabyła 150 akcji PZU SA za średnią cenę 437,30 zł za akcję, a także 9 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 43 837,22 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 950 akcji PZU SA za średnią cenę 439,28 zł za akcję oraz 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 44 080,00 zł za kontrakt; ? w dniu 15 października 2013 roku nabyła 19 327 akcji PZU SA za średnią cenę 440,35 zł za akcję, a także 9 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 339,44 zł za
kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 44 660,00 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 19 527 akcji PZU SA za średnią cenę 440,50 zł za akcję oraz 8 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 44 095,63 zł za kontrakt; ? w dniu 16 października 2013 roku nabyła 2 782 akcje PZU SA za średnią cenę 443,46 zł za akcję, a także 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 44 095,00 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 44 400,00 zł za kontrakt, oraz w tym samym dniu zbyła 2 882 akcje PZU SA za średnią cenę 444,65 zł za akcję oraz 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za średnią cenę 44 010,00 zł za kontrakt; ? w dniu 17 października 2013 roku nabyła 2 664 akcje PZU SA za średnią cenę 443,84 zł za akcję oraz w tym samym dniu zbyła 2 174 akcje PZU SA za średnią cenę 443,98 zł za akcję; ? w dniu 18 października 2013 roku nabyła 669 akcji PZU SA za średnią cenę 440,47 zł za akcję oraz w tym samym dniu zbyła 1 159 akcji PZU SA za średnią
cenę 440,08 zł za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 21 października 2013 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww. informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance / Pełnomocnik Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov