Trwa ładowanie...
d1gqtlc
espi

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...

PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki (110/2014)
Share
d1gqtlc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 110 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (?PZU SA?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 7 listopada 2014 roku otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?ustawa o obrocie?) zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki: ? w dniu 4 listopada 2014 roku nabyła 10 457 akcji PZU SA za średnią cenę 511,70 zł za akcję, a także 2 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 51 080,00 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za cenę 50 970,00 zł oraz w tym samym dniu zbyła 9 817 akcji PZU SA za średnią cenę 512,18 zł za akcję, a także 8 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 50 987,50 zł za kontrakt, ? w dniu 5 listopada 2014 roku nabyła 15 929 akcji PZU SA za średnią cenę 500,83 zł za akcję, a także 12 kontraktów
terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 50 084,58 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 14 089 akcji PZU SA za średnią cenę 497,84 zł za akcję, a także 21 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 50 255,48 zł za kontrakt i 3 kontrakty terminowe na akcje PZU SA za średnią cenę 50 881,67 zł za kontrakt i 1 kontrakt terminowy na akcje PZU SA za cenę 50 850,00 zł, ? w dniu 6 listopada 2014 roku nabyła 20 610 akcji PZU SA za średnią cenę 486,82 zł za akcję, a także 21 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 48 541,43 zł za kontrakt oraz w tym samym dniu zbyła 21 310 akcji PZU SA za średnią cenę 487,40 zł za akcję, a także 18 kontraktów terminowych na akcje PZU SA za średnią cenę 48 526,39 zł za kontrakt. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 7 listopada 2014 roku w Warszawie. Osoba obowiązana do przekazania ww.
informacji nie wyraziła zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance Marcin Góral

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gqtlc

Podziel się opinią

Share
d1gqtlc
d1gqtlc