Trwa ładowanie...
d3fbpzi

PZU SA - Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia (14...

PZU SA - Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia (14/2013)

Share
d3fbpzi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU", "Spółka") w nawiązaniu do informacji przekazanej w dniu 13 lutego 2013 roku (raport bieżący nr 10/2013) informuje, że w dniu 28 lutego 2013 roku PZU oraz spółka zależna od PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna ("PZU Życie") zawarły Porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w PZU i w PZU Życie określające warunki zwolnień grupowych w okresie od 18 marca 2013 roku do 15 czerwca 2013 roku ("Porozumienie"). Zawarte Porozumienie zawiera informacje dotyczące liczby osób objętych restrukturyzacją, kryteriów doboru do zwolnień, pakietu finansowego, zasad ochrony wybranych grup pracowników oraz harmonogram przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zgodnie z zapisami Porozumienia proces zwolnień grupowych w ramach restrukturyzacji zatrudnienia rozpocznie się 18 marca 2013 roku i zakończy 15 czerwca 2013 roku. Restrukturyzacja ma objąć do 3145 osób, w tym redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 630 pracowników PZU i PZU Życie z
różnych grup zawodowych. Koszt związany z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji zatrudnienia został oszacowany i uwzględniony w rezerwie restrukturyzacyjnej, która zostanie ujęta w jednostkowych rocznych sprawozdaniach finansowych PZU SA i PZU Życie SA oraz w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PZU za rok 2012. Z uwagi na złożoność procesu restrukturyzacji, w tym brak możliwości określenia ostatecznej liczby osób objętych restrukturyzacją zatrudnienia, w tym zwolnieniami grupowymi, Spółka nie jest w stanie przedstawić informacji na temat poziomu oszczędności z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia. Precyzyjne dane odnośnie liczby osób objętych restrukturyzacją oraz dokładna wysokość kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji będą znane po zakończeniu tego procesu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fbpzi

| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Andrzej Klesyk Prezes Zarządu
2013-02-28 Ryszard Trepczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fbpzi

Podziel się opinią

Share
d3fbpzi
d3fbpzi