Trwa ładowanie...
d2zkl3k

QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec grudnia 2012 r. (1...

QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec grudnia 2012 r. (1/2013)

Share
d2zkl3k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-02
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec grudnia 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 28 grudnia 2012 r. wyniosła 1 673,3 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1 322,9 mln zł aktywów trzynastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 146,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 177,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, - 7,1 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ, - 19.6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-01-02 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

Podziel się opinią

Share
d2zkl3k
d2zkl3k