Trwa ładowanie...
d4b92iw
espi

QUERCUS TFI S.A. - Zbycie i nabycie akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnej (3 ...

QUERCUS TFI S.A. - Zbycie i nabycie akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnej (37/2014)
Share
d4b92iw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie i nabycie akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent") informuje, że na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 24 czerwca 2014 r., od osób posiadających dostęp do informacji poufnych, sporządzonych w dniu dzisiejszym w Warszawie zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o dokonaniu poniższych transakcji w ramach realizacji programu skupu akcji własnych na podstawie dokumentu Warunki zakupu akcji imiennych Quercus TFI S.A. Cena sprzedaży wynosiła 8,50 zł za każdą akcję. Transakcje zostały zawarte w dniu 18 czerwca 2014 r. poza rynkiem regulowanym (umowy cywilnoprawne) w ramach programu skupu akcji własnych. Pan Artur Paderewski (Pierwszy Wiceprezes Zarządu) poinformował, że sprzedał 93.529 sztuk akcji Emitenta. Pan Paweł Cichoń (Wiceprezes Zarządu) poinformował, że sprzedał 93.529 sztuk akcji Emitenta. Pan Piotr Płuska (Wiceprezes Zarządu) poinformował, że sprzedał 37.411 sztuk akcji Emitenta. Dodatkowo Emitent powziął informację zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w
dniu 24 czerwca 2014 r., sporządzonym w Warszawie w dniu dzisiejszym zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że Pan Piotr Płuska (Wiceprezes Zarządu) dokonał poniższych transakcji na akcjach Emitenta na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1. w dniu 13 marca 2014 r. nabycie 500 akcji po cenie 7,50 zł każda akcja, 2. w dniu 24 marca 2014 r. nabycie 500 akcji po cenie 7,50 zł każda akcja, 3. w dniu 18 czerwca 2014 r. nabycie 850 akcji po cenie 6,70 zł każda akcja, 4. w dniu 23 czerwca 2014 r. nabycie 1.783 akcji po cenie 6,65 zł każda akcja. Podstawa prawna: - art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), - art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 6/12
(ulica) (numer)
(22) 205 30 00 (22) 205 30 01
(telefon) (fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003520 141085990
(NIP) (REGON)
d4b92iw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-06-24 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b92iw

Podziel się opinią

Share
d4b92iw
d4b92iw